REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1553

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 lutego 2013 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1553)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia

2

do 11 stycznia 2013 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do 14 stycznia 2013 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej

4

do 15 stycznia 2013 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

5

do 30 stycznia 2013 r. (do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

6

do 4 lutego 2013 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

7

do 11 lutego 2013 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisu wyborców

8

od 11 lutego 2013 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9

do 14 lutego 2013 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do 19 lutego 2013 r.

– składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

11

22 lutego 2013 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

12

23 lutego 2013 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

24 lutego 2013 r. godz. 800–2200

– przeprowadzenie głosowania

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA