REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie izb zatrzymań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz. U. Nr 63, poz. 394) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Osadzonemu w izbie zatrzymań wydaje się środki higieny w ilości niezbędnej do utrzymania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa.

2. Ze względów higieny i bezpieczeństwa osadzonemu wydaje się ubranie robocze.”;

2) w § 28 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Obsługę samodzielnej izby zatrzymań stanowią komendant i profosi izby zatrzymań, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Obsługa izby zatrzymań może być uzupełniana przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej zajmujących inne stanowiska służbowe, posiadających uprawnienia do obsługi izby zatrzymań.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 53, poz. 273 oraz z 2012 r. poz. 627.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-02
  • Data wejścia w życie: 2013-01-17
  • Data obowiązywania: 2013-01-17
  • Dokument traci ważność: 2014-06-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA