reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, zwanych dalej „rocznymi opłatami”, przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane – na własne potrzeby,

2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane – na własne potrzeby,

3) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane – na własne potrzeby,

4) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

5) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – na własne potrzeby,

6) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu – na własne potrzeby,

7) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego – na własne potrzeby,

8) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – na własne potrzeby,

9) jednostki organizacyjne Służby Więziennej – na własne potrzeby,

10) przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego komórki organizacyjne, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowanych – na własne potrzeby

– zwane dalej „podmiotami”.

§ 2. [Ustalenie opłaty]

1. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, roczną opłatę w wysokości 300 000 zł.

2. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2–5 i 7, roczną opłatę w wysokości:

1) w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz – w kwocie zryczałtowanej 12 000 zł;

2) w zakresie częstotliwości 30–2000 MHz:

a) za każde 25 kHz widma radiowego – 200 zł,

b) za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału – 1500 zł;

3) w zakresie częstotliwości powyżej 2000 MHz za jeden kanał niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału – 1500 zł.

3. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, roczną opłatę w wysokości 5000 zł.

4. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 8, roczną opłatę w wysokości 77 500 zł.

5. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 9, roczną opłatę w wysokości 30 000 zł.

6. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 10, roczną opłatę w wysokości 10 700 zł.

§ 3. [Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością na zasadach współkorzystania z innym podmiotem]

Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością na zasadach współkorzystania z innym podmiotem wnosi opłatę w wysokości 50% rocznej opłaty.

§ 4. [Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością]

Za prawo do dysponowania częstotliwością w celu:

1) przeprowadzania badań,

2) przeprowadzania eksperymentów,

3) zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji

– podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2–5 i 7, uiszczają opłatę w wysokości 50% kwoty równej iloczynowi liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.

§ 5. [Raty kwartalne]

1. Roczną opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 rocznej opłaty do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Podmiot może uiszczać roczną opłatę jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 rocznej opłaty do końca lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku wydania decyzji ustalającej prawo do dysponowania częstotliwością w trakcie kwartału, opłatę za ten kwartał uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale decyzją o prawie do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.

3. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 4, uiszcza się w terminie 14 dni:

1) od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje;

2) od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje.

5. Przepisów ust. 2–4 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, 6 i 8–10.

§ 6. [Wnoszenie opłat]

Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.1)

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. poz. 1079), które zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama