reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 734) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów określonych w załączniku]

1. Wzory określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i zakończy się w tym albo po tym dniu, mogą stosować wzory określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854.

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA O ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2015 r. (poz. 610)

WZÓR – INFORMACJA O ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA SSE-R i jego załączników

Formularze przeznaczone są dla podatników podatku dochodowego będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282), na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 1854), zwanej dalej „ustawą”.

Terminy odnoszące się do formularzy informacyjnych mają następujące znaczenia:

Rok podatkowy – rok podatkowy wskazany w deklaracji, do której załączana jest informacja.

Kod strefy ekonomicznej – właściwe dla danej strefy oznaczenie wg następującej klasyfikacji:

Nazwa specjalnej strefy ekonomicznej

Kod strefy

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości

01

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

02

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

03

Krakowski Park Technologiczny

04

Legnicka specjalna strefa ekonomiczna

05

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

06

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

07

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec

08

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

09

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”

10

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

11

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

12

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK

13

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

14

 

Dzień udzielenia pomocy w podatku dochodowym – dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji.

Część C.1 i C.2 formularza SSE-R – wspólnicy spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, podają dane o pomocy, jaką uzyskali indywidualnie z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz z tytułu prowadzenia takiej działalności w formie spółki – po przeliczeniu wartości proporcjonalnie do procentowego udziału w tej spółce. Natomiast podając wartość kosztów związanych z inwestycją, wspólnicy spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, podają w pełnej wysokości kwotę kosztów poniesionych przez spółkę.

Część C.3 formularza SSE-R – przy ustalaniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się całkowitą wielkość pomocy publicznej, jaką uzyskał przedsiębiorca od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyłączeniem pomocy publicznej wynikającej z deklaracji złożonej za rok 2000.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama