| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w Gliwicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach (Dz. U. Nr 8, poz. 39, z 2003 r. Nr 172, poz. 1675 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 147).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GLIWICACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 maja 2015 r. (poz. 737)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GLIWICACH

Wolny obszar celny jest odgrodzony od pozostałego obszaru trwałym ogrodzeniem. Granica pomiędzy wolnym obszarem a Kanałem Gliwickim biegnie wzdłuż linii brzegu.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego wyznaczają określone na mapie punkty graniczne:

1) od punktu nr 13 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy i przez punkty nr 14 i 15 dochodzi do punktu nr 16;

2) w punkcie nr 16 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 17;

3) w punkcie nr 17 granica skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 18;

4) od punktu nr 18 do 27 granica przebiega wzdłuż lewego brzegu Kanału Gliwickiego, przechodząc kolejno przez punkty: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26;

5) w punkcie nr 27 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 13.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 6,6883 ha.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »