reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 oraz z 2014 r. poz. 1140) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli zatytułowanej „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej”, w odniesieniu do grupy średniej:

a) „315. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa” – liczbę „6” zastępuje się liczbą „7”,

b) „751. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni” – liczbę „3” zastępuje się liczbą „4”,

c) dla pozycji „Razem” liczbę „201” zastępuje się liczbą „203”;

2) w tabeli zatytułowanej „Klasyfikacja właściwa”:

a) uchyla się pozycję dotyczącą zawodu „Technik technologii odzieży” o symbolu cyfrowym 311924,

b) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik urządzeń dźwigowych” o symbolu cyfrowym 311940 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik przemysłu mody” o symbolu cyfrowym 311941 w brzmieniu:

311941

Technik przemysłu mody

gospodarki

A

 

X

 

K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

X

 

 

c) pozycja dotycząca zawodu „Technik technologii żywności” o symbolu cyfrowym 314403 otrzymuje brzmienie:

314403

Technik technologii żywności

rynków rolnych

T

 

X

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

albo

Produkcja wyrobów piekarskich,

albo

Produkcja wyrobów cukierniczych,

albo

Produkcja przetworów mięsnych

i tłuszczowych,

albo

Obróbka ryb

i produkcja przetworów rybnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

X

 

 

d) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik mechanik lotniczy” o symbolu cyfrowym 315317 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik lotniskowych służb operacyjnych” o symbolu cyfrowym 315406 w brzmieniu:

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnych

transportu

A

 

X

 

K1 Obsługa operacyjna portu lotniczego

X

 

K2 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

X

 

 

e) przed pozycją dotyczącą zawodu „Wędliniarz” o symbolu cyfrowym 751107 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Przetwórca ryb” o symbolu cyfrowym 751103 w brzmieniu:

751103

Przetwórca ryb

rynków rolnych

T

X

 

 

K1 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

X

 

 

f) pozycja dotycząca zawodu „Krawiec” o symbolu cyfrowym 753105 otrzymuje brzmienie:

753105

Krawiec

gospodarki

A

X

 

 

K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

X

 

 

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego]

W przypadku zawodu technik technologii odzieży i zawodu krawiec, w którym wyodrębniono kwalifikację K1 „Wykonywanie usług krawieckich”, do uczniów i słuchaczy, którzy:

1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

2) w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczną kształcenie w klasie pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

– stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 oraz z 2014 r. poz. 1140) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 3. [Zakaz rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej]

Od roku szkolnego 2016/2017 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży oraz w zawodzie krawiec, w którym wyodrębniono kwalifikację K1 „Wykonywanie usług krawieckich”. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama