reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz. 791) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7b ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Założenie konta, a jeżeli Centralna Informacja dysponuje warunkami technicznymi – założenie kont w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, następuje na wniosek złożony w Centralnej Informacji, który zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) wskazanie konkretnego przepisu prawa, na podstawie którego wnioskodawca jest zwolniony od opłaty;

3) dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub osób fizycznych działającej lub działających z upoważnienia i na rzecz wnioskodawcy zwolnionego od opłaty z mocy ustawy, obejmujące imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

3. Centralna Informacja informuje o założeniu konta lub kont w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.”;

2) w § 16 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 5,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw;”;

3) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Weryfikacja stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument poddany weryfikacji pochodzi z Centralnej Informacji. Ważność samodzielnie wydrukowanego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynikiem weryfikacji jest pochodząca z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, informacja:

1) o tym, że dokument o podanym identyfikatorze został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 ust. 4 ustawy, o dacie jego wydania i o jego treści albo

2) o tym, że dokument o podanym identyfikatorze nie został wydany przez Centralną Informację w trybie art. 364 ust. 4 ustawy albo że od daty jego wydania upłynęły ponad 24 miesiące.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: B. Budka


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218 i 978.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama