| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 33, poz. 231 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uposażenie prokuratora w stanie spoczynku, z zastrzeżeniem art. 100 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz byłego prokuratora ustala się w wysokości 75% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, na stanowisku prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury równorzędnym z ostatnio zajmowanym stanowiskiem prokuratora, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Osoba ubiegająca się o wypłatę uposażenia rodzinnego składa w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej wniosek o wypłatę tego uposażenia. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty uzasadniające prawo tej osoby do renty rodzinnej.”;

3) uchyla się § 7 i 8;

4) w § 10 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 637, z 2013 r. poz. 1247 i 1623, z 2014 r. poz. 504 oraz z 2015 r. poz. 694 i 1045. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »