Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1091) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1339,1727 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kalisz, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:

a) w Podstrefie Łódź na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 20 w brzmieniu:

Kompleks 20

Obręb ewidencyjny G-25, miasto Łódź

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 349/5 od punktu nr 1967, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 1974, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 326002638, 326002639, 326002640, 326002641, 326002642, 326002643, 326002644 do punktu nr 326002645. Stąd biegnie na wschód przez punkty nr: 326002646 i 326002647 do punktu nr 326002648, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr: 326002649, 326002650, 326002651, 326002652, 326002653, 326002654, 326002655, 326002656, 326002657 i 326002658 dochodzi do punktu nr 326002659. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 326002660, 326002661, 326002662, 326002663, 326002664 i 326002665 do punktu nr 325001676. Stąd biegnie na zachód przez punkty nr: 327002250, 327002249, 327002248 i 10494 do punktu nr 325001677, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty nr: 10123, 327002261, 327002262, 327002263, 327002297, 327002313, 10479, 327002314, 327002333, 327002334, 327002374, 327002375, 10712, 325001678, 327002417, 10292, 327002418, 327002421, 327002448, 327002449, 10161, 327002462 i 325003554 dochodzi do punktu nr 325001663. Tu skręca na zachód i przez punkty nr: 1662 i 1661 dochodzi do punktu nr 1959, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty nr: 1960, 1966, 1961, 1962, 1963 i 1964 dochodzi do punktu nr 1968. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1965, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1967, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Łęczyca opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Łęczyca

Granica biegnie od punktu nr 1-10609, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 21/17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 21/17, 23/31, 31/8, 34/8, 34/9 i 36/16 przez punkty nr: 1-11520, 1-11461, 1-11439, 1-11539, 1-11413 i 1-10655 do punktu nr 1-11350. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 36/16, 36/25 i 36/26 przez punkty nr: 1-11534, 1-10482 i 1-11248 do punktu nr 1-11531. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 38/13 do punktu nr 1-648, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/13 przez punkt nr 1-7831 do punktu nr 1-647. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 38/13 do punktu nr 1-646, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 36/24 dochodzi do punktu nr 1-30028. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 36/24, 33/4, 31/13 i 23/23 przez punkty nr: 3-563, 3-562, 1-30033, 3-561, 1-30059, 3-555, 1-30061, 1-16991, 3-554 i 3-580 do punktu nr 1-11530. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 23/23 i 23/22 przez punkt nr 1-649 do punktu nr 1-11529, w którym załamuje się na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 23/22 dochodzi do punktu nr 1-10729. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 23/22 do punktu nr 1-10722, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/22 do punktu nr 1-10721. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 23/22, 20/4, 20/6, 20/5, 21/16, 21/20, 21/19 i 21/17 przez punkty nr: 1-11527, 1-11532, 1-10455, 1-11528, 1-11559, 1-18549, 1-10657 i 1-11535 do punktu nr 1-10609, od którego rozpoczęto opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Wieluń otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Wieluń

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 094.005-593, położonego w północnym narożniku działki nr 29/1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 29/1, 29/2 i 143/8 przez punkty nr: 094.005-1047, 094.005-1062 i 094.005-631 do punktu nr 094.005-632. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 143/8 i 143/9 przez punkt nr 094.005-995 do punktu nr 094.005-1001. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 143/9 do punktu nr 094.005-1002. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 143/9 do punktu nr 094.005-991, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 143/8 do punktu nr 094.005-990. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 143/8 do punktu nr 094.005-1090. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 35/7 do punktu nr 094.005-755, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 35/7 przez punkt nr 094.005-728 do punktu nr 094.005.727. Tu zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 094.005.726. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 34 przez punkty nr: 094.005-1026, 094.005-724, 094.005-723 i 094.005-721 do punktu nr 094.005.720. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 34 i 30/2 przez punkty nr: 094.005-722 i 094.005-625 do punktu nr 094.005-1238. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 29/2, 29/1, 29/5 i 29/4 przez punkty nr: 094.005-618, 094.005-617, 094.005-1050, 094.005-1046, 094.005-616 i 094.005-602 do punktu nr 094.005-601. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 29/4, 29/5 i 29/1 przez punkty nr: 094.005-600, 094.005-1043, 094.005-599 i 094.005-597 do punktu nr 094.005-593, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 21 Urbanice i 22 Widoradz Dolny i Górny, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1 i 148/1 przez punkt nr 8 do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 148/1, 148/2 i 147 przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 147 do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 147, 148/2 i 1 przez punkty nr: 6 i 1 do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2 i 18, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 245.018-1237, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 69/6, w kierunku wschodnim do punktu nr 245.018-886. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 245.002-44, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 245.018-1236, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu 245.018-1237, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2 i 18, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 094.002-256, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 15 do punktu nr 094.002-257. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15 do punktu nr 094.002-566. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 16/24 do punktu nr 094.002-565. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/16 przez punkty nr: 094.002-571 i 094.002-570 do punktu nr 094.002-564. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 16/16, 16/2, 16/14 i 19/1 przez punkty nr: 094.002-431, 094.002-444, 094.002-264 i 094.002-265 do punktu nr 094.002-266. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/1 przez punkt nr 094.002-267 do punktu nr 094.002-272, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 19/1 i 16/13 przez punkty nr: 094.002-271 i 094.002-270 do punktu nr 094.002-447. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 16/13 do punktu nr 094.002-446, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 16/13 i 16/2 przez punkty nr 094.002-445 i 094.002-457 do punktu nr 094.002-448. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 16/2 i 16/31 przez punkt nr 094.002-439 do punktu nr 094.002-440. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 16/31 do punktu nr 094.002-578, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/33 do punktu nr 094.002-579. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/33 do punktu nr 094.002-580, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/33 przez punkt nr 094.002-290 do punktu nr 094.002-289. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 16/33 i 16/32 przez punkt nr 094.002-459 do punktu nr 094.002-460. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkty nr: 094.002-453, 094.002-452 i 094.002-451 do punktu nr 094.002-456. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 16/7 do punktu nr 094.002-281. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 do punktu nr 094.002-326, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 18/2 do punktu nr 094.002-327. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 18/2 do punktu nr 094.002-263. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/8 do punktu nr 094.002-262, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15 przez punkt nr 094.005-328 do punktu nr 094.002-278. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 15 do punktu nr 094.002-277, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15 do punktu nr 094.002-256, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Kleszczów opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 3-2818, położonego w północnym narożniku działki nr 134/7, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 134/7, 495/6 i 135/5 do punktu nr 3-866. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 136/1, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/4, 171/7, 171/10, 172/1, 173/3, 173/6, 174/1, 175/1, 176/1 do punktu nr 3-858. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 177/1, 178/1, 179/1, 180/3, 180/6, 181/1, 336/25, 301/7, 301/9, 302/3, 303/3, 304/3, 304/4, 305/1, 497/7, 282/1, 283/1, 284/3, 285/3, 286/3, 287/3 i 288/3 przez punkty nr: 3-399 i 3-698 do punktu nr 3-1200. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 288/3, 287/3, 286/3, 285/3, 284/3, 483/13, 390/5, 389/5, 388/5, 387/5, 386/5, 385/5, 384/5, 383/5, 382/5, 381/9, 381/8, 380/5, 379/5, 378/5, 377/5, 376/14, 375/6 i 374/8 do punktu nr 3-1161. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 374/8 do punktu nr 3-1249, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 374/8, 375/6, 229/3, 336/22 i 134/7 do punktu nr 3-2818, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 243, stanowiąca enklawę niewchodzącą w granice strefy, opisana punktami: 3-238, 3-2375, 3-2374, 3-2347.”,

e) w Podstrefie Koluszki opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1, gmina Koluszki

Granica biegnie od punktu nr 111, położonego w północnym narożniku działki nr 151/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 151/2, 152/9, 152/11, 152/13 i 152/18 przez punkty nr: 112, 113, 114 i 115 do punktu nr 172. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/18 przez punkty nr: 173, 174 i 175 do punktu nr 176, położonego na krawędzi ulicy Brzechwy. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 152/18 i 152/13 przez punkty nr: 1769, 1766, 1761 i 1757 do punktu nr 1754. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/13 przez punkt nr 2043 do punktu nr 269, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/30 do punktu nr 268. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 267, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 152/30 dochodzi do punktu nr 2041. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 152/9 do punktu nr 2040. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 152/9 i 151/2 przez punkty nr: 1749 i 1746 do punktu nr 1043, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 151/2 przez punkt nr 46 do punktu nr 111, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
  • Data wejścia w życie: 2015-11-27
  • Data obowiązywania: 2015-11-27
  • Dokument traci ważność: 2026-12-31

Dziennik Ustaw