| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1605) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer identyfikacyjny albo numery identyfikacyjne zwierzęcia gospodarskiego;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) numer zakładu przetwórczego albo spalarni w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego;”,

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) numer miejsca gromadzenia zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;

5b) numer rzeźni, w której dokonano uboju zwierzęcia gospodarskiego;”,

d) w pkt 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:”,

e) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) rodzaj identyfikatora elektronicznego w przypadku, gdy zwierzę zostało nim oznakowane.”;

2) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę urodzenia zwierzęcia gospodarskiego i numer siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) numer zakładu przetwórczego albo spalarni w przypadku unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego;”,

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) numer miejsca gromadzenia zwierząt, w którym zwierzę gospodarskie przebywało;

4b) numer rzeźni, w której dokonano uboju zwierzęcia gospodarskiego;”,

d) w pkt 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„datę padnięcia, zabicia, uboju zwierzęcia gospodarskiego na terenie gospodarstwa i datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia gospodarskiego w rzeźni obejmujące:”,

e) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) rodzaj identyfikatora elektronicznego w przypadku, gdy zwierzę zostało nim oznakowane.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »