reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1291) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pole robocze – wydzieloną cześć poligonu (placu ćwiczeń) przeznaczoną do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnice, czołgowiska, pasy ćwiczeń taktycznych, rejon upadku pocisków, rejon upadku lotniczych środków bojowych,”,

b) pkt 7–9 otrzymują brzmienie:

„7) linia wyjściowa – prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, położoną przed linią otwarcia ognia,

8) linia otwarcia ognia – prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, wytyczającą stanowisko ogniowe lub przednią granicę zezwalającą na użycie uzbrojenia lub innych technicznych środków rażenia, położoną pomiędzy linią wyjściową a linią przerwania ognia,

9) linia przerwania ognia – prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, oznaczającą bezwzględny zakaz używania uzbrojenia, położoną pomiędzy linią otwarcia ognia a rejonem rozmieszczenia celów,”,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) amunicja ćwiczebna (ślepa) – amunicję przeznaczoną do strzelań lub imitowania strzałów, niepowodującą obrażeń skóry z odległości większej niż 10 m.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Do terenowych obiektów budowlanych garnizonowej bazy szkoleniowej zalicza się:

1) strzelnicę garnizonową,

2) strzelnicę krytą,

3) strzelnicę pistoletową i do strzelania z broni małokalibrowej,

4) strzelnicę do strzelania z użyciem symulatorów lub trenażerów,

5) plac treningów ogniowych,

6) plac ćwiczeń ogniowych,

7) plac ćwiczeń taktycznych,

8) rzutnię granatów bojowych,

9) rzutnię granatów ćwiczebnych,

10) ośrodek szkolenia rozpoznawczego,

11) ośrodek naziemnego szkolenia spadochronowego,

12) ośrodek szkolenia specjalistycznego,

13) ośrodek szkolenia pododdziałów specjalnych,

14) ośrodek szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii,

15) ośrodek szkolenia rakietowego,

16) ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego,

17) ośrodek szkolenia z obrony przed bronią masowego rażenia,

18) ośrodek szkolenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i z powszechnej obrony przeciwlotniczej,

19) ośrodek szkolenia z regulaminów,

20) ośrodek szkolenia psów służbowych,

21) ośrodek szkolenia jeździeckiego,

22) ośrodek szkolenia fizycznego,

23) ośrodek sprawności fizycznej,

24) ośrodek szkolenia przeciwpożarowego,

25) ośrodek szkolenia podwodnego załóg czołgów,

26) ośrodek szkolenia płetwonurków,

27) wyciąg narciarski,

28) ścianę wspinaczkową,

29) tor przeszkód,

30) tor do nauki jazdy.”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poligonowe obiekty szkoleniowe lokalizuje się w ośrodkach szkolenia poligonowego (centrach i ośrodkach szkolenia).”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Do terenowych obiektów budowlanych poligonowej bazy szkoleniowej zalicza się:

1) strzelnicę piechoty,

2) strzelnicę wozów bojowych,

3) strzelnicę do strzelań nawodnych,

4) strzelnicę artyleryjską,

5) rejon bojowych strzelań morskich,

6) rejon strzelań artylerii,

7) rejon strzelań bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej,

8) rejon strzelań bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej do imitowanych celów powietrznych,

9) rejon działań lotniczych z użyciem środków bojowych i laserów,

10) rejon szkolenia płetwonurków,

11) ośrodek strzelań wojsk obrony przeciwlotniczej do śmigłowców,

12) rzutnię granatów bojowych,

13) plac ćwiczeń ogniowych,

14) pasy ćwiczeń taktycznych,

15) tor taktyczny,

16) ośrodek zurbanizowany,

17) ośrodek szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii,

18) ośrodek szkolenia pododdziałów rozpoznawczych,

19) ośrodek szkolenia pododdziałów specjalnych,

20) ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego,

21) ośrodek szkolenia z przepraw,

22) ośrodek pokonywania i forsowania przeszkód wodnych,

23) ośrodek szkolenia z obrony przed bronią masowego rażenia,

24) ośrodek szkolenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i z powszechnej obrony przeciwlotniczej,

25) ośrodek szkolenia rozpoznawczego – podwodny tor do szkolenia płetwonurków,

26) ośrodek szkolenia fizycznego,

27) ośrodek sprawności fizycznej.”;

5) w § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) elektryczną linię zasilającą napowietrzną lub kablową nn 400/230 V,”;

6) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabezpieczenia boczne zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 1–3 i 6, są wykonane w postaci nasypu ziemnego lub budowli z materiałów trwałych osłoniętych materiałami niepowodującymi powstawania odbitek (rykoszetów), równolegle do osi strzelań, jako pełne na odcinku od linii wyjściowej do kulochwytu głównego.”;

7) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Schrony dla obsługi pola celów i do umieszczania urządzeń technicznych zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 1, 3 i 6, posiadają konstrukcję ognioodporną oraz odporność na przebicie pociskiem lekkim naboju karabinowego kalibru 7,62 mm wystrzelonym z odległości 100 m z prędkością początkową około 820 m/s, ze współczynnikiem bezpieczeństwa „2” i zapewniają obsłudze bezpieczne warunki pracy.”;

8) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzchnia czołowa kulochwytu głównego wykonanego w formie nasypu ziemnego, zlokalizowanego na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 1, 3 i 6, jest zabezpieczona w sposób trwały przez darniowanie.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Powierzchnię czołową kulochwytu głównego i kulochwytów bocznych wykonaną z materiałów budowlanych osłania się poliuretanowo-gumową osłoną antyrykoszetową w postaci tłumika rykoszetów lub okładziną drewnianą.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642 i 1777.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama