reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

Na podstawie art. 124 § 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach;

2) wykaz funkcji pełnionych przez prokuratorów i wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących w związku z ich pełnieniem oraz wysokość dodatku funkcyjnego dla prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości lub Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także sposób ich ustalania.

§ 2. [Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów]

Ustala się wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z zastosowaniem do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, wskazanej w art. 123 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, zwanej dalej „ustawą”, mnożników określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wysokość dodatku funkcyjnego]

Wysokość dodatku funkcyjnego stanowi iloczyn podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, wskazanej w art. 123 ustawy, i odpowiedniego mnożnika. Kwoty dodatków funkcyjnych zaokrągla się do pełnych złotych, przyjmując, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. [Tabela funkcji i mnożników]

Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Ustalanie wysokości dodatku funkcyjnego]

1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji prokuratora regionalnego, prokuratora okręgowego, prokuratora rejonowego i ich zastępców, kierownika ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej i rejonowej, naczelnika wydziału, kierownika samodzielnego działu, kierownika działu, kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk prokuratorskich i asesorskich, odpowiednio w prokuraturze, ośrodku zamiejscowym, wydziale, samodzielnym dziale, dziale, sekcji, w których prokurator pełni funkcję, oraz zakres obowiązków związanych z daną funkcją.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji kierownika szkolenia oraz rzecznika prasowego.

3. W przypadku powołania prokuratora do pełnienia funkcji innej niż wymieniona w ust. 1 i 2 przy ustalaniu wysokości przysługującego mu dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z daną funkcją.

4. W przypadku delegowania prokuratora do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości lub do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przy ustalaniu wysokości przysługującego mu dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres pełnionych obowiązków.

§ 6. [Pełnienie więcej niż jednej funkcji]

W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji prokuratorowi przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 5 ust. 1 i 3. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10–50%, z zastosowaniem zasad określonych w § 5 ust. 1 i 3.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r.1)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom (Dz. U. Nr 56, poz. 339), które traci moc na podstawie art. 73 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PROKURATORÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY ORAZ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ORAZ MNOŻNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA TEGO WYNAGRODZENIA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 lutego 2016 r. (poz. 271)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PROKURATORÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY ORAZ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ORAZ MNOŻNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA TEGO WYNAGRODZENIA

Stanowisko

Stawka

wynagrodzenia

zasadniczego

Mnożnik

1

2

3

prokurator prokuratury rejonowej

pierwsza

2,05

druga

2,17

trzecia

2,28

czwarta

2,36

piąta

2,50

prokurator prokuratury okręgowej

czwarta

2,36

piąta

2,50

szósta

2,65

siódma

2,75

ósma

2,92

prokurator prokuratury regionalnej,

prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

prokurator oddziałowego biura lustracyjnego

siódma

2,75

ósma

2,92

dziewiąta

3,12

dziesiąta

3,23

prokurator Prokuratury Krajowej,

podstawowa dla sędziów Sądu Najwyższego

4,13

prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

prokurator Biura Lustracyjnego

awansowa

115%

stawki podstawowej

 

Załącznik 2. [TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKÓW FUNKCYJNYCH]

Załącznik nr 2

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Funkcja

Mnożnik

1

2

3

1

Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy

1,2

stawka dodatku funkcyjnego dla Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

2

Zastępca Prokuratora Generalnego,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

1,0

stawka dodatku funkcyjnego dla Prezesa Sądu Najwyższego

3

Zastępca Prokuratora Krajowego,

dyrektor departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej,

Dyrektor Biura Lustracyjnego,

prokurator regionalny,

prokurator okręgowy,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu/biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

0,4–0,98

4

zastępca dyrektora departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej,

zastępca prokuratora regionalnego,

naczelnik Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej,

zastępca prokuratora okręgowego,

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu/biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

0,35–0,8

5

rzecznik dyscyplinarny

0,3–0,8

6

naczelnik wydziału w departamencie/biurze Prokuratury Krajowej, w prokuraturze regionalnej i w prokuraturze okręgowej,

naczelnik wydziału w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego,

kierownik samodzielnego działu w prokuraturze regionalnej i w prokuraturze okręgowej,

prokurator rejonowy,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,3–0,55

7

kierownik działu w prokuraturze regionalnej i w prokuraturze okręgowej,

wizytator w Prokuraturze Krajowej, w prokuraturze regionalnej i prokuraturze okręgowej,

prokurator delegowany do pełnienia funkcji kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,25–0,5

8

zastępca prokuratora rejonowego,

kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości,

prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w Prokuraturze Krajowej,

prokurator delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,2–0,45

9

kierownik szkolenia, rzecznik prasowy

0,2–0,4

10

kierownik działu w prokuraturze rejonowej,

kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej,

kierownik sekcji w dziale w prokuraturze rejonowej

0,15–0,35

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama