reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. poz. 1505 i 1570, z 2009 r. poz. 97, 206, 753, 788 i 817, z 2010 r. poz. 513 i 679, z 2011 r. 322, 451, 622, 654, 657 i 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771, 1830, 1918, 1926 i 1991.

Załącznik 1. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 kwietnia 2016 r. (poz. 653)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA

Lp.

Międzynarodowa

nazwa substancji

czynnej

Postać

Droga podania

Dawka

Docelowe gatunki zwierząt

1

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

2

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(100 mg + 500 mg)/ml

pies

3

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

pies

4

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(40 mg + 200 mg)/0,4 ml

pies

5

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(400 mg + 2000 mg)/4 ml

pies

6

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/pipetę 1,34 ml

pies

7

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/pipetę 2,68 ml

pies

8

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/pipetę 4,02 ml

pies

9

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/pipetę 0,50 ml

kot

10

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/pipetę 0,67 ml

pies

11

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/pipetę

pies

12

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/pipetę

pies

13

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/pipetę

pies

14

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/pipetę

kot

15

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/pipetę

pies

16

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

3200 mg + 24 mg

pies

17

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

800 mg + 6 mg/2 ml

pies

18

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

1600 mg + 12 mg

pies

19

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg/pipetkę

pies

20

Fipronilum

roztwór do natryskiwania na skórę

na skórę

2,5 mg/pipetkę

pies, kot

21

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg/pipetkę

pies

22

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg/pipetkę

pies

23

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg/pipetkę

kot

24

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg/pipetkę

pies

25

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

52,5 mg/0,7 ml

kot

26

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

300 mg/4 ml

pies

27

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

150 mg/2 ml

pies

28

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

75 mg/ml

pies

29

Fipronilum

roztwór na skórę

na skórę

0,5 g/100 ml

pies, kot

30

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

412,5 mg/5,5 ml

pies

31

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

100 mg/ml

kot

32

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

33

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/1,34 ml

pies

34

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/2,68 ml

pies

35

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/4,02 ml

pies

36

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/0,5 ml

kot

37

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/0,67 ml

pies

38

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(1,25 g + 0,56 g)/obrożę

pies, kot

39

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(4,50 g + 2,03 g)/obrożę

pies

40

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(50 mg + 60 mg)/0,5 ml

kot, fretka

41

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(268 mg + 241,2 mg)/2,68 ml

pies

42

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(134 mg + 120,6 mg)/1,34 ml

pies

43

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(67 mg + 60,30 mg)/0,67 ml

pies

44

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(402 mg + 361,8 mg)/4,02 ml

pies

45

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

10 g/100 ml

kot, pies

46

Fipronilum

aerozol natryskowy

przez nakrapianie

250 mg/100 ml

pies, kot

47

Fipronilum

aerozol na skórę, roztwór

na skórę

2,5 mg/ml

pies, kot

48

Permethrinum

proszek

na skórę

10 mg/g

pies, gołąb

49

Propoxurum + Flumethrinum

obroża

zewnętrznie

(3,02 g + 0,68 g)/obrożę

pies

50

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(4,50 g + 1,013 g)/obrożę

pies

51

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(1,25 g + 0,28 g)/obrożę

pies

52

Amitrazum

obroża

zewnętrznie

2,475 g/obrożę

pies

53

Pyranteli embonas

pasta doustna

podanie doustne przy pomocy dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem

2,2 g/10 g

pies

54

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

0,760 g/obrożę 48 cm (19 g)

pies

55

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

1,000 g/obrożę 65 cm (25 g)

pies

56

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

56,25 mg/0,45 ml

pies

57

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

137,5 mg/1,1 ml

pies

58

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

275 mg/2,2 ml

pies

59

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

625 mg/5,0 ml

pies

60

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka powlekana

doustnie

(230 mg + 20 mg)/tabletkę

kot

61

Febantelum + Pyranteli
embonas +
Praziquantelum

tabletka

doustnie

(150 mg + 144 mg + 50 mg)/tabletkę

pies

62

Praziquantelum +
Pyranteli embonas +
Fenbendazolum

tabletka

doustnie

(50 mg + 144 mg + 200 mg)/tabletkę

pies

63

Pyranteli embonas

pasta

doustnie

115,3 mg/g

kot

64

Pyranteli embonas

pasta

doustnie

21,62 mg/g

pies

65

Febantelum + Pyranteli
embonas +
Praziquantelum

tabletka

doustnie

150 mg + 50 mg + 50 mg

pies

66

Febantelum + Pyranteli
embonas +
Praziquantelum

tabletka

doustnie

525 mg + 504 mg + 175 mg

pies

67

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

33,8 mg + 252,4 mg/pipetę

pies

68

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

67,6 mg + 504,8 mg/pipetę

pies

69

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę

pies

70

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę

pies

71

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę

pies

72

Fipronilum + (S) – methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg + 60 mg

kot, fretka

73

Fipronilum + (S) – methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg + 60,3 mg

pies

74

Fipronilum + (S) – methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg + 120,6 mg

pies

75

Fipronilum + (S) – methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg + 241,2 mg

pies

76

Fipronilum + (S) – methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg + 361,8 mg

pies

77

Pyranteli embonas

pasta doustna

doustnie

9,3 g/100 g

kot

78

Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

40 mg/pipetkę

pies, kot

79

Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

80 mg/pipetkę

kot

80

Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/pipetkę

pies

81

Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

250 mg/pipetkę

pies

82

Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

400 mg/pipetkę

pies

83

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę

pies

84

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę

pies

85

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę

pies

86

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę

pies

 

Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA

1. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

2. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

3. Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

4. Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania

5. Advantage 250 dla psów, roztwór do nakrapiania

6. Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania

7. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania

8. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania

9. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania

10. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

11. Amflee 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

12. Amflee 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

13. Amflee 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

14. Amflee 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

15. Amflee 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

16. Controline 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

17. Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

18. Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

19. Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

20. Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

21. Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

22. Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

23. Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

24. Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów

25. Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

26. Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

27. Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

28. Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

29. Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

30. Expronil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

31. Expronil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

32. Expronil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

33. Expronil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

34. Expronil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

35. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

36. Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

37. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

38. Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

39. Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

40. Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów

41. Fiprospot 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów*

42. Fiprospot 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów*

43. Fiprospot 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów*

44. Fiprospot 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów*

45. Fiprospot 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów*

46. Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

47. Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

48. Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

49. Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

50. Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

51. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów

52. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów i psów o masie ciała nie większej niż 8 kg

53. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg

54. Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg

55. Frontline Combo Spot-On dla kotów

56. Frontline Combo Spot-On dla psów S

57. Frontline Combo Spot-On dla psów M

58. Frontline Combo Spot-On dla psów L

59. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

60. Frontline Spot-On 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

61. Frontline Spot-On S 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

62. Frontline Spot-On M 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

63. Frontline Spot-On L 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

64. Frontline Spot-On XL 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

65. Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

66. Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów

67. Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

68. Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

69. Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

70. Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

71. Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

72. Insectin

73. Kiltix dla małych psów, 1,25g + 0,28g, propoksur + flumetryna/obroża

74. Kiltix dla średnich psów, 3,02g + 0,68g, propoksur + flumetryna/obroża

75. Kiltix dla dużych psów, 4,5g + 1,013g, propoksur + flumetryna/obroża

76. Preventex 9%, obroża dla psów*

77. Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psów

78. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów

79. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

80. Prac-tic 56,25 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów

81. Prac-tic 137,5 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

82. Prac-tic 275 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

83. Prac-tic 625 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

84. Drontal, 230 mg + 20 mg tabletki powlekane dla kotów

85. Drontal Plus Flavour, 150 mg + 144 mg + 50 mg tabletki dla psów

86. Fleanil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

87. Fleanil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

88. Fleanil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

89. Fleanil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

90. Fleanil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

91. Fiproclear 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

92. Fiproclear 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

93. Fiproclear 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

94. Fiproclear 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

95. Fiproclear 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

96. Cestal Plus Flavour, 50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki dla psów

97. Cestal Cat Flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów

98. Banminth pasta dla psów

99. Banminth pasta dla kotów

100. Drontal Dog Flavour

101. Drontal Plus Flavour 35 kg

102. Fiprotec (50 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)

103. Fiprotec (67 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

104. Fiprotec (134 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

105. Fiprotec (268 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

106. Fiprotec (402 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów )

107. Fleanil (2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów)

108. Frontline Tri-Act (33,8 mg + 252,4 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

109. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

110. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

111. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

112. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

113. Fypryst Combo (50 mg + 60 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek)

114. Fypryst Combo (67 mg + 60,3 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

115. Fypryst Combo (134 mg + 120,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

116. Fypryst Combo (268 mg + 241,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

117. Fypryst Combo(402 mg + 361,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

118. Pyrantel – pasta dla kotów

119. Clearspot (40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów i kotów)

120. Clearspot (80 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)

121. Clearspot (100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

122. Clearspot (250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

123. Clearspot (400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

124. Mediaspot (40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów i kotów)

125. Mediaspot (80 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)

126. Mediaspot (100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

127. Mediaspot (250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

128. Mediaspot (400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

129. Pestigon (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór dla psów i kotów)

130. Ataxxa (200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

131. Ataxxa (500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

132. Ataxxa (1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

133. Ataxxa (2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

* Produkty lecznicze weterynaryjne, w stosunku do których pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wygasły, zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.) mogą pozostawać w obrocie do czasu upływu terminu ważności tych produktów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama