| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 32), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1332).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1332), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Bogucki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 maja 2016 r. (poz. 709)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania

Na podstawie art. 16 ust. 13 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące formy, wymiarów i materiału, z jakiego powinny być wykonane paszporty roślin, oraz sposób ich wypełniania.

§ 2. Minimalne wymagania dotyczące formy, wymiarów i materiału, z jakiego powinny być wykonane paszporty roślin, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Paszporty roślin wypełnia się czytelnie, drukowanymi literami, bez żadnych skreśleń i poprawek, w języku jednego z państw członkowskich, z tym że:

1) paszporty roślin wydawane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wypełnia się w języku polskim;

2) paszporty roślin wydawane przez podmiot upoważniony wypełnia się w języku polskim albo w języku polskim i w języku innego państwa członkowskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 grudnia 2014 r.3)

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY, WYMIARÓW I MATERIAŁU, Z JAKIEGO POWINNY BYĆ WYKONANE PASZPORTY ROŚLIN

Lp.

Forma

Wymiary

Materiał

1

2

3

4

1

etykieta samoprzylepna

co najmniej 100 mm x 75 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

zapewniający trwałość etykiety, w szczególności odporny na rozdarcie i zmienne warunki atmosferyczne (w tym wilgoć i promieniowanie słoneczne) oraz uniemożliwiający odklejenie etykiety bez uszkodzenia, przez co najmniej rok od dnia wydania paszportu roślin

co najmniej 50 mm x 50 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1–5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

co najmniej 110 mm x 67 mm – w przypadku paszportów roślin dla sadzeniaków ziemniaka

co najmniej 210 mm x 24 mm – w przypadku paszportów roślin dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny albo kwalifikowany

2

element opakowania albo element etykiety handlowej wyraźnie wyodrębniony linią ciągłą z tego opakowania albo z treści tej etykiety, sporządzany przez podmiot upoważniony do wydawania paszportów na podstawie art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

co najmniej 100 mm x 75 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

zapewniający trwałość opakowania albo etykiety, w szczególności odporny na rozdarcie i zmienne warunki atmosferyczne (w tym wilgoć i promieniowanie słoneczne), przez co najmniej rok od dnia wydania paszportu roślin

co najmniej 50 mm x 50 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1–5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

3

etykieta w formie innej niż wymieniona w lp. 1 lub 2

co najmniej 100 mm x 75 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

zapewniający trwałość etykiety, w szczególności odporny na rozdarcie i zmienne warunki atmosferyczne (w tym wilgoć i promieniowanie słoneczne), przez co najmniej rok od dnia wydania paszportu roślin

co najmniej 50 mm x 50 mm – w przypadku paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, innych niż sadzeniaki ziemniaka i materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny i kwalifikowany, zawierających informacje określone na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1–5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

co najmniej 110 mm x 67 mm – w przypadku paszportów roślin dla sadzeniaków ziemniaka

co najmniej 210 mm x 24 mm – w przypadku paszportów roślin dla materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych kategorii elitarny albo kwalifikowany


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 stycznia 2015 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1332), które weszło w życie z dniem 23 września 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »