| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 1 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140 oraz z 2015 r. poz. 954 i 1873) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli zatytułowanej „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego”:

a) w grupie dużej „31. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych” w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej” w odniesieniu do grupy średniej „311. Technicy nauk fizycznych i technicznych” – liczbę „51” zastępuje się liczbą „53”,

b) w grupie dużej „71. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)” w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej” w odniesieniu do grupy średniej „711. Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni” – liczbę „8” zastępuje się liczbą „9”,

c) w grupie dużej „81. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych”:

– w kolumnie 3 zatytułowanej „grupy średnie” po pozycji „816. Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni” dodaje się pozycję „817. Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru”,

– w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej” w odniesieniu do grupy średniej „817. Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru” dodaje się pozycję zawierającą liczbę „1”,

d) dla pozycji „Razem” liczbę „205” zastępuje się liczbą „209”;

2) w tabeli zatytułowanej „Klasyfikacja właściwa”:

a) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik elektroniki i informatyki medycznej” o symbolu cyfrowym 311411 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej” o symbolu cyfrowym 311412 w brzmieniu:

311412

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

informatyzacji 

 

X

 

K1 Montaż

i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

X

 

K2 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

X

 

b) po pozycji dotyczącej zawodu „Technik wiertnik” o symbolu cyfrowym 311707 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik automatyk” o symbolu cyfrowym 311909 w brzmieniu:

311909

Technik automatyk

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

X

 

K2 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

X

 

c) pozycja dotycząca zawodu „Opiekunka dziecięca” o symbolu cyfrowym 325905 otrzymuje brzmienie:

325905

Opiekunka dziecięca

rodziny

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

 

d) po pozycji dotyczącej zawodu „Cieśla” o symbolu cyfrowym 711501 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Szkutnik” o symbolu cyfrowym 711504 w brzmieniu:

711504

Szkutnik

gospodarki

M

X

 

 

K1 Wykonywanie robót szkutniczych

X

 

 

e) po pozycji dotyczącej zawodu „Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego” o symbolu cyfrowym 816003 dodaje się pozycję dotyczącą grupy średniej „817. Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru” oraz pozycję dotyczącą zawodu „Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej” o symbolu cyfrowym 817212 w brzmieniu:

817

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

 

 

 

 

 

 

 

 

817212

Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej

gospodarki

M

X

 

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

X

 

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »