reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz. U. poz. 283), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz. U. poz. 499).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz. U. poz. 499), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2016 r. (poz. 1388)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 marca 2002 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2.1) Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy realizacja „Stanowiska Polski w Sprawie Nowej Rundy Wielostronnych Negocjacji Handlowych WTO”.

2. Zadanie określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie negocjacji;

2) przygotowanie projektów dokumentów dotyczących negocjacji;

3) uczestniczenie w negocjacjach;

4) akceptację projektów instrukcji negocjacyjnych przed przekazaniem ich do zatwierdzenia;

5) inicjowanie i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego aktów prawnych przyjętych w ramach WTO.

§ 3. 1. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, związane z przebiegiem negocjacji, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 4. 1. Pełnomocnik informuje Radę Ministrów o przebiegu negocjacji oraz przebiegu prac w zakresie wprowadzania do krajowego porządku prawnego aktów prawnych przyjętych w ramach WTO, a także o zagrożeniach realizacji zobowiązań przyjętych przez Polskę w ramach WTO.

2. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 5. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 6.2) Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Rozwoju.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz. U. poz. 499), które weszło w życie z dniem 14 kwietnia 2016 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 marca 2002 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama