| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 460 i 1722) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory formularzy:

a) K-03 – sprawozdanie biblioteki,

b) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R),

c) PNT-01/a – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych,

d) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych,

e) PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle,

f) PNT-02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług,

g) PNT-05 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii,

h) PNT-06 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach,

i) ZD-2 – sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej,

j) ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

k) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:

a) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii,

b) MN-02 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach,

c) MZ-03 – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

d) MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach,

e) MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,

f) MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,

g) MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty,

h) MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

i) MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

j) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,

k) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,

l) MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

m) MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego,

n) MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

o) MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,

p) MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,

q) MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej,

r) MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,

s) MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących,

t) MZ-35B – sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

u) MZ-42 – sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

v) MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

w) MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych,

x) MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2017 r. (poz. 249)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »