| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług dla importu towarów, zwanej dalej „deklaracją importową”, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;

2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;

3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 2. [Wzór deklaracji importowej]

Wzór deklaracji importowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Składanie deklaracji importowej naczelnikowi urzędu celno-skarbowego]

1. Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w § 4, w dwóch egzemplarzach.

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.

§ 4. [Właściwość miejscowa w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów]

Właściwym miejscowo w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów obliczonym i wykazanym w deklaracji importowej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60 i 379.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1594, z 2010 r. poz. 1693 oraz z 2016 r. poz. 1277), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik 1. [WZÓR – VAT-IM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 24 lutego 2017 r. 2017 r. (poz. 417)

WZÓR – VAT-IM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »