reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKI

do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.,

przyjęte w Sofii dnia 26 lutego 2001 r.

Przekład

DECYZJA D/14
POPRAWKI DO KONWENCJI Z ESPOO

Spotkanie,

pragnąc zmienić Konwencję z Espoo w celu doprecyzowania, że społeczeństwo, które może uczestniczyć w procedurach w ramach tej Konwencji, obejmuje społeczeństwo obywatelskie, a w szczególności organizacje pozarządowe,

odwołując się do ustępu 13 deklaracji ministrów ds. środowiska i europejskiego komisarza ds. środowiska, którzy zebrali się w Oslo w związku z pierwszym Spotkaniem Stron Konwencji z Espoo,

chcąc umożliwić państwom spoza regionu EKG ONZ przystąpienie do Konwencji,

przyjmuje następujące poprawki do Konwencji:

a) w artykule 1 w pkt (x) po wyrazie "prawnych" dodaje się wyrazy:

"oraz, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy"

b) w artykule 17 po ustępie 2 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

"3. Każde inne państwo, niewymienione w ustępie 2 niniejszego artykułu, będące członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, może przystąpić do niniejszej Konwencji po zatwierdzeniu przez Spotkanie Stron. Spotkanie Stron nie rozpatruje ani nie zatwierdza żadnego wniosku o przystąpienie takiego państwa do czasu wejścia w życie niniejszego ustępu we wszystkich państwach i organizacjach, które były Stronami Konwencji w dniu 27 lutego 2001 r."

oraz odpowiednio zmienia się numerację kolejnych ustępów,

c) na końcu artykułu 17 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

"7. Uznaje się, że każde państwo lub organizacja, które ratyfikuje, przyjmuje lub zatwierdza niniejszą konwencję, równocześnie ratyfikuje, przyjmuje lub zatwierdza poprawkę do niniejszej Konwencji określoną w decyzji II/14 podjętej podczas drugiego Spotkania Stron."

DECISION II/14
AMENDMENTS TO THE ESPOO CONVENTION

The Meeting,

Wishing to modify the Espoo Convention with a view to clarifying that the public that may participate in procedures under the Convention includes civil society and, in particular, non-governmental organizations,

Recalling paragraph 13 of the Oslo Declaration of the Ministers of the Environment and the European Commnnity Commissioner for the Environment assembled at Oslo on the occasion of the first meeting of the Parties to the Espoo Convention,

Wishing to allow States situated outside the UN/ECE region to become Parties to the Convention,

Adopts the following amendments to the Convention:

(a) At the end of Article 1 (x), after "persons" insert:

"and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups"

(b) In Article 17, after paragraph 2, insert a new paragraph reading:

"3. Any other State, not referred to in paragraph 2 of this Article, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties shall not consider or approve any request for accession by such a State until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 27 February 2001."

and renumber the remaining paragraphs accordingly.

(c) At the end of Article 17, insert a new paragraph reading:

"7. Any State or organization that ratifies, accepts or approves this Convention shall be deemed simultaneously to ratify, accept or approve the amendment to the Convention set out in decision II/14 taken at the second meeting of the Parties."

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama