| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622) w załączniku do rozporządzenia:

1) w tabeli zatytułowanej „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego”:

a) w kolumnie 4 zatytułowanej „Liczba zawodów ujętych w grupie średniej”, w odniesieniu do grupy średniej „712. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni” – liczbę „6” zastępuje się liczbą „7”,

b) dla pozycji „Razem” liczbę „213” zastępuje się liczbą „214”;

2) w tabeli zatytułowanej „Klasyfikacja właściwa”:

a) pozycja dotycząca zawodu „Technik informatyk” o symbolu cyfrowym 351203 otrzymuje brzmienie:

351203

Technik informatyk

V

informatyzacji, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

EE

 

 

X

2

K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

5

X

 

 

b) po pozycji dotyczącej zawodu „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” o symbolu cyfrowym 712905 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Monter stolarki budowlanej” o symbolu cyfrowym 712906 w brzmieniu:

712906

Monter stolarki budowlanej

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

3

X

 

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »