REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2464

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 338 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory legitymacji służbowej]

Wzór legitymacji służbowej pracownika:

1) urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Środowiska: wz. M. Jędrysek


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 22 grudnia 2017 r. (poz. 2464)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ

Strona zewnętrzna

infoRgrafika

Strona wewnętrzna

infoRgrafika

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Ministerstwa Środowiska.

2. Napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis „MINISTERSTWO ŚRODOWISKA” pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis „(pieczątka okrągła)” pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis „(podpis posiadacza legitymacji)” pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis „MINISTERSTWO ŚRODOWISKA” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis „LEGITYMACJA NR...../.......” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis „(nazwisko, imię)” pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis „(stanowisko służbowe)” pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis „(data i miejsce wystawienia)” pisany małymi literami, czcionką 9.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Strona zewnętrzna

infoRgrafika

Strona wewnętrzna

infoRgrafika

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis „PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE” pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis „(pieczątka okrągła)” pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis „(podpis posiadacza legitymacji)” pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis „PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis „LEGITYMACJA NR...../.......” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis „(nazwisko, imię)” pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis „(stanowisko służbowe)” pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis „(data i miejsce wystawienia)” pisany małymi literami, czcionką 9.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA