REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1547

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 25 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 338 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 2464) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 25 lipca 2018 r. (poz. 1547)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ

infoRgrafika

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

2. Napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis „MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ” pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis „(pieczątka okrągła)” pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis „(podpis posiadacza legitymacji)” pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis „MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis „LEGITYMACJA NR ...../.......” pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis „(nazwisko, imię)” pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis „(stanowisko służbowe)” pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis „(data i miejsce wystawienia)” pisany małymi literami, czcionką 9.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA