REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2503

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 oraz z 2016 r. poz. 642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – w lit. A:

– – – uchyla się pkt 5,

– – – po pkt 6 dodaje się pkt 6.1 w brzmieniu:

6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

– – – po pkt 11.1 dodaje się pkt 11.2 w brzmieniu:

11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)

 

– – – po pkt 19.1 dodaje się pkt 19.2 w brzmieniu:

19.2.

Saperda candida Fabricus

 

– – – po pkt 25 dodaje się pkt 25.1 w brzmieniu:

25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

– – w lit. B:

– – – uchyla się pkt 1,

– – – po pkt 1 dodaje się pkt 2 i 2.1 w brzmieniu:

2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri

 

– – w lit. C:

– – – po pkt 12 dodaje się pkt 12.1 w brzmieniu:

12.1.

Phyllosticta citricapra (McAlpine) Van der Aa

 

– – – pkt 13 otrzymuje brzmienie:

13.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

 

– – w lit. D:

– – – uchyla się pkt 1,

– – – w pkt 2 uchyla się lit. e,

– w dziale II:

– – w lit. A pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8.

Popillia japonica Newman

 

– – w lit. B dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)

 

– – w lit. D po pkt 2 dodaje się pkt 2.1 w brzmieniu:

2.1.

Candidatus Phytoplasma ulmi

 

b) w części B w lit. A po pkt 2 dodaje się pkt 2.1 w brzmieniu:

2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

(a) 6.1

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – w lit. A:

– – – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Aleurocanthus spp.

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

 

– – – pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Aonidiella citrina Coquillet

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

 

– – w lit. B uchyla się pkt 4,

– – w lit. C uchyla się pkt 11,

– w dziale II:

– – w lit. B pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rośliny rodzaju Prunus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

 

– – w lit. D po pkt 7 dodaje się pkt 7.1 w brzmieniu:

7.1. Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Rośliny przeznaczone do sadzenia1) (włącznie z nasionami) Solanum lycopersicum L. i jego hybryd, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. oraz rośliny Solanum tuberosum L.

 

b) w części B:

– w lit. A:

– – po pkt 6 dodaje się pkt 6.1 i 6.2 w brzmieniu:

6.1. Paysandisia archon (Burmeister)

Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia1), o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

(a) 14.1

6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia1), o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących gatunków i rodzajów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.

(a) 14.2

 

– – dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

11. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż owoce i nasiona

(a) 15.1

 

– w lit. B dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

(b) 3

 

– w lit. D przed pkt 1 dodaje się pkt 01 w brzmieniu:

01. Candidatus Phytoplasma ulmi

Rośliny Ulmus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

(d) 01

 

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna1) surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy zastosowaniu klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy zastosowaniu dowolnej kombinacji tych czynników oraz drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska

Opakowania drewniane powinny być:

a) wykonane z okorowanego drewna zgodnie z załącznikiem nr I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154) zawierającego przepisy dotyczące opakowań drewnianych w handlu międzynarodowym

oraz

b) poddane jednemu z zabiegów określonych w załączniku nr I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154),

oraz

c) opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem nr II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154), potwierdzającym wykonanie zabiegu, o którym mowa w lit. b.

 

– – pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Drewno1) roślin rodzaju Platanus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kilndried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

 

– – po pkt 7.3 dodaje się pkt 7.4 i 7.5 w brzmieniu:

7.4. Drewno1) roślin rodzajów: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, trocin i ścinków uzyskanych w całości lub części z tych roślin,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek, niezależnie od tego czy są wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Saperda candida Fabricius ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

b) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56oC; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym,

lub

c) zostało poddane odpowiedniemu działaniu promieniowania jonizującego w wyniku którego przyjęło dawkę nie mniejszą niż 1 kGy, informację o wielkości dawki umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

7.5. Drewno1) w postaci wiórów uzyskane w całości lub w części z roślin rodzajów: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., niezależnie od tego czy są wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Saperda candida Fabricius ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

b) zostało rozdrobnione na kawałki o szerokości i grubości nie większej niż 2,5 cm,

lub

c) zostało poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56oC; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

 

– – pkt 14 otrzymuje brzmienie:

14. Rośliny rodzaju Ulmus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw Ameryki Północnej

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Candidatus Phytoplasma ulmi.

 

– – po pkt 14 dodaje się pkt 14.1 w brzmieniu:

14.1. Rośliny rodzajów Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż zrazy, sadzonki, rośliny w kulturze tkankowej, pyłek i nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Saperda candida Fabricius ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

b) przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem, a w przypadku roślin młodszych niż dwa lata przez cały okres produkcji były uprawiane w miejscu produkcji uznanym za wolne od10) Saperda candida Fabricius ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9):

– które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8),

oraz

– w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych dwa razy w roku w odpowiednim czasie nie zaobserwowano objawów występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

– które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Saperda candida Fabricius lub zastosowano odpowiednie procedury profilaktyczne oraz jest otoczone strefą buforową o szerokości co najmniej 500 m, w której podczas urzędowych kontroli przeprowadzanych corocznie w odpowiednim czasie nie stwierdzono występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

– w którym bezpośrednio przed eksportem rośliny, a w szczególności ich łodygi zostały poddane kontroli pod kątem obecności Saperda candida Fabricius, w tym w odpowiednich przypadkach z zastosowaniem pobierania próbek prowadzących do zniszczenia badanych roślin w wyniku ich przecięcia.

 

– – pkt 16.2–16.4 otrzymują brzmienie:

16.2. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirius Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii; nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); nazwę tego miejsca produkcji umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

d) punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy przeciwko wystąpieniu Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

owoce zostały poddane zabiegowi ortofenylofenylanem sodu lub innemu skutecznemu zabiegowi uznanemu przez Komisję Europejską; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym,

oraz

w trakcie urzędowych kontroli8) wykonanych w odpowiednim czasie przed eksportem uznano, że owoce są wolne od10) objawów występowania Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności,

lub

e) owoce przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego w czasie urzędowych kontroli8) przeprowadzonych przed eksportem nie wykazały objawów występowania Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii

oraz

punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy przeciwko wystąpieniu Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na warunkach zatwierdzonych przez Komisję Europejską

oraz

owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach zwierających kod identyfikacyjny oraz wskazanie, że owoce przeznaczone są do przetwórstwa przemysłowego,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności.

16.3. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Cercospora angolensis Carv. et Mendes

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Cercospora angolensis Carv. et Mendes; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

c) od rozpoczęcia pełnego cyklu wegetacyjnego w punkcie produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cercospora angolensis Carv. et Menes oraz żaden z owoców zebranych w punkcie produkcji nie wykazał podczas urzędowej kontroli8) objawów występowania tego organizmu.

16.4. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów inne niż owoce roślin gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

lub

b) pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9) za wolne od10) Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; nazwę tego miejsca produkcji umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”

oraz

na podstawie urzędowej kontroli8) przeprowadzonej na reprezentatywnych próbach stwierdzono, że owoce są wolne od10) Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

lub

d) pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiednim zabiegom i środkom uprawy przeciwko Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

oraz

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w punkcie produkcji w czasie sezonu wegetacyjnego nie wykryto w owocach objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, podczas przeprowadzania urzędowej kontroli8),

oraz

przed eksportem na podstawie urzędowej kontroli8) przeprowadzonej na reprezentatywnych próbach stwierdzono, że owoce są wolne od10) objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności,

lub

e) przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego w czasie urzędowych kontroli8) przeprowadzonych przed eksportem na reprezentatywnych próbach nie wykazały objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

oraz

owoce pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiedniemu zabiegowi, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie przeciwko Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, o czym informację zamieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

oraz

przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na warunkach zatwierdzonych przez Komisję Europejską

oraz

owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach zawierających kod identyfikacyjny oraz wskazanie, że owoce przeznaczone są do przetwórstwa przemysłowego,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności.

 

– – po pkt 16.5 dodaje się pkt 16.6 w brzmieniu:

16.6. Owoce roślin rodzajów: Capsicum (L), Citrus L., inne niż owoce roślin gatunków Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L) Batsch i Punica granatum L., pochodzące z krajów kontynentu afrykańskiego, Republiki Zielonego Przylądka, Wyspy Świętej Heleny, Madagaskaru, Reunion, Manitiusa i Izraela

Urzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od10) Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7) za wolne od10) Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności,

oraz

podczas urzędowych kontroli przeprowadzanych w trakcie sezonu wegetacyjnego łącznie z wizualnym badaniem reprezentatywnych prób owoców stwierdzono, że owoce są wolne od10) Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

lub

d) zostały poddane skutecznemu zabiegowi chłodzenia lub innemu skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) uznanemu przez Komisję Europejską; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

 

– – pkt 18.2 otrzymuje brzmienie:

18.2. Rośliny rodzajów: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od10) Trioza erytrear Del Guercio

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

c) były uprawiane w miejscu produkcji, które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed eksportem w tym miejscu i na obszarze otaczającym to miejsce o szerokości co najmniej 200 m przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe kontrole8), w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio.

 

– – po pkt 18.3 dodaje się pkt 18.4 w brzmieniu:

18.4. Rośliny rodzajów: Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii

lub

b) pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii; nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”.

 

– – pkt 19.2 otrzymuje brzmienie:

19.2. Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie wymienionych organizmów szkodliwych zostało stwierdzone na następujących roślinach:

a) rośliny rodzaju Fragaria L.:

Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry crinkle virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Strawberry mild yellow egde virus,

– Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

b) rośliny rodzaju Malus Mill.:

Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.,

c) rośliny rodzaju Prunus L.:

– Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas arboricola pv. Pruni (Smith) Vauterin et al,

d) rośliny gatunku Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. Persicae (Prunier et al.) Young et al.,

e) rośliny rodzaju Pyrus L.:

Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.,

f) rośliny rodzaju Rubus L.:

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Tomato black ring virus,

g) rośliny wszystkich gatunków: nieeuropejskie wirusy oraz organizmy wirusopodobne

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych organizmów.

 

– – po pkt 25.7 dodaje się pkt 25.7.1 i 25.7.2 w brzmieniu:

25.7.1. Rośliny rodzajów Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od10) Keiferia lycopersicella (Walsingham)

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego10) od Keiferia lycopersicella (Walsingham), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”.

25.7.2. Owoce roślin rodzajów: Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.

Urzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od10) Keiferia lycopersicella (Walsingham)

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od10) Keiferia lycopersicella (Walsingham), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od10) Keiferia lycopersicella (Walsingham) ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, na podstawie urzędowych kontroli8) i badań12) w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed eksportem; nazwę tego miejsca produkcji umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „deklaracja dodatkowa”.

 

– w dziale II:

– – po pkt 8 dodaje się pkt 8.1 w brzmieniu:

8.1. Rośliny rodzaju Ulmus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Candidatus Phytoplasma ulmi.

 

– – pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

10.1. Rośliny rodzajów: Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańce tych rodzajów oraz Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona

 

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z obszaru wolnego od10) Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

b) były uprawiane w miejscu produkcji, które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed eksportem w tym miejscu i na obszarze otaczającym to miejsce o szerokości co najmniej 200 m przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe kontrole8), w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio.

 

– – pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Rośliny rodzajów: Fragaria L., Prunus L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od10) wymienionych poniżej organizmów szkodliwych

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych poniżej organizmów:

– na roślinach rodzaju Fragaria L.:

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

Strawberry crinkle virus,

Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus,

Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy and King.,

– na roślinach rodzaju Prunus L.:

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

– na roślinach gatunku Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

– na roślinach rodzaju Rubus L.:

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

Strawberry latent ringspot virus,

Tomato black ring virus.

 

– – pkt 18.3 otrzymuje brzmienie:

18.3. Rośliny rodzaju Solanum L. tworzące stolony lub bulwy oraz mieszańce tych roślin, przeznaczone do sadzenia6) inne niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., które określono w pkt 18.1, 18.1.1 lub 18.2, inne niż materiał zabezpieczenia upraw przechowywany w bankach genów lub w zbiorach genetycznych oraz inne niż nasiona Solanum tuberosum L. określone w pkt 18.3.1

a) rośliny zostały poddane kwarantannie i na podstawie przeprowadzonych badań w czasie tej kwarantanny stwierdzono, że są one wolne od organizmów szkodliwych,

b) badania w czasie kwarantanny, o których mowa w lit. a:

aa) są nadzorowane przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego oraz przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników tej organizacji lub innej jednostki upoważnionej przez tę organizację,

bb) są przeprowadzane w miejscu wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenieniem się organizmów szkodliwych oraz zapewniające utrzymanie materiału i roślin wskaźnikowych w sposób zabezpieczający je przed niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych,

cc) są wykonane w na każdej jednostce materiału i uwzględniają:

– wizualne kontrole na obecność objawów występowania organizmów szkodliwych, przeprowadzane w regularnych odstępach czasu przez co najmniej jeden pełny cykl wegetacyjny, z uwzględnieniem rodzaju materiału oraz jego stadium rozwoju,

– badanie przeprowadzone zgodnie z metodami zgłaszanymi Stałemu Komitetowi do spraw Zdrowia Roślin przy Komisji Europejskiej:

– w odniesieniu do całego materiału ziemniaka co najmniej pod kątem: andyjskiego utajonego wirusa ziemniaka, wirusa B ziemniary szczep z okry, wirusa czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka, wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka, wirusa T ziemniaka, andyjskiego wirusa pstrości ziemniaka, wspólnych wirusów ziemniaka A,M,S,V,X,Y (również Yo, Yn i Yc) i wirusa liściozwoju ziemniaka, Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

– w przypadku nasion Solanum tuberosum L. innych niż określone w pkt 18.3.1 co najmniej na obecność wirusów i wiroidów wymienionych w tiret pierwsze,

dd) powinny uwzględnić badania wszystkich obserwowanych podczas kontroli wizualnej objawów, w celu identyfikacji organizmu szkodliwego wywołującego te objawy,

c) każdy materiał, który w wyniku badania, o którym mowa w lit. b, nie został uznany za wolny od organizmów szkodliwych wymienionych w lit. b, powinien zostać niezwłocznie zniszczony lub poddany środkom zwalczającym te organizmy,

d) podmiot posiadający taki materiał powiadamia o tym organizację ochrony roślin.

 

– – po pkt 18.3 dodaje się pkt 18.3.1 w brzmieniu:

18.3.1. Nasiona Solanum tuberosum L. inne niż określone w pkt 18.4 pochodzące od roślin zgodnych, w zależności od przypadku z wymaganiami określonymi w pkt 18.1, 18.1.1, 18.2 i 18.3

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona:

a) pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od10) od Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spickermann i Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka, lub

b) spełniają wszystkie poniższe wymagania:

aa) zostały wyprodukowane w miejscu, w którym od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano żadnych objawów chorobowych wywołanych przez organizmy szkodliwe, o których mowa w lit. a,

bb) zostały wyprodukowane w miejscu, w którym przeprowadzono wszystkie następujące działania:

– oddzielenie miejsca od innych roślin rodziny Solanaceae Juss. i innych roślin żywicielskich wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,

– w celu zapobieżenia zakażeniu zabezpieczenie przed kontaktem lub podjęcie działań w zakresie higieny w odniesieniu do osób lub przedmiotów takich jak: narzędzia, maszyny, pojazdy, pojemniki i materiały opakowaniowe, pochodzących z innych miejsc, w których produkuje się rośliny z rodziny Solanaceae Juss. i inne rośliny żywicielskie wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,

– korzystanie wyłącznie z wody wolnej od jakichkolwiek organizmów szkodliwych wymienionych w pkt 18.3.1.

 

b) w części B w tabeli 1:

– po pkt 16 dodaje się pkt 16.1 w brzmieniu:

16.1. Rośliny rodzaju Pinus L., przeznaczone do sadzenia6) inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, w którym nie stwierdzono występowania Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od10) Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) były uprawiane w szkółkach, które na podstawie urzędowych kontroli8) i badań12) zostały wraz z otaczającym je obszarem uznane za wolne od10) Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

lub

d) były stale uprawiane w miejscu produkcji, które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller oraz podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych w odpowiednim czasie stwierdzono, że są wolne od10) Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

(a) 15.1

 

– po pkt 20.3 dodaje się pkt 20.4 i 20.5 w brzmieniu:

20.4. Rośliny z korzeniami posadzone lub przeznaczone do sadzenia6) uprawiane na otwartej przestrzeni

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z pól uznanych za wolne od10) Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrebns.

(a) 6.1

20.5. Rośliny rodzaju Prunus L., przeznaczone do sadzenia6) inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, w którym nie stwierdzono występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al.

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od10) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al., ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które w trakcie ostatniego pełnego cyklu nie wykazywały objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al.

oraz

w miejscu produkcji począwszy od ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano na roślinach żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al.,

lub

d) w przypadku roślin gatunków Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L, których opakowanie lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do sprzedaży ostatecznym odbiorcom nieprowadzącym zawodowo produkcji roślin oraz począwszy od ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al.

(b) 3

 

– pkt 21.1 otrzymuje brzmienie:

21.1. Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą ze strefy chronionej (a) 3.1

lub

b) zostały poddane odpowiednim skutecznym zabiegom uznanym przez Komisję Europejską w celu zapewnienia niewystępowania Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

(a) 3.1

 

– po pkt 21.3 dodaje się pkt 21.4 i 21.5 w brzmieniu:

21.4. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia6) o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, o którym wiadomo, że jest wolny od10) Paysandisia archon (Burmeister)

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od10) Paysandisia archon (Burmeister) ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji:

– które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

– które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Paysandisia archon (Burmeister),

oraz

– w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed eksportem, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności występowania Paysandisia archon (Burmeister).

(a) 14.1

21.5. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia6) o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm następujących rodzajów i gatunków:

Areca catechu L.,

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,

Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.,

Borassus flabellifer L.,

Brahea armata S. Watson,

Brahea edulis H. Wendl.,

Butia capitata (Mart.) Becc.,

Calamus merrillii Becc.,

Caryota maxima Blume,

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.,

Chamaerops humilis L.,

Cocos nucifera L.,

Copernicia Mart.,

Corypha utan Lam.,

Elaeis guineensis Jacq.,

Howea forsteriana Becc.,

Jubea chilensis (Molina) Baill.,

Livistona australis C. Martius,

Livistona decora (W. Bull) Dowe,

Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,

Metroxylon sagu Rottb.,

Phoenix canariensis Chabaud,

Phoenix dactylifera L.,

Phoenix reclinata Jacq.,

Phoenix roebelenii O'Brien,

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,

Phoenix theophrasti Greuter,

Pritchardia Seem. & H. Wendl.,

Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier,

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook,

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i

Washingtonia Raf.

Urzędowe potwierdzenie2) , że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, o którym wiadomo, że jest wolny od10) Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od10) Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji:

– które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

– które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

oraz

– w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed eksportem, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności występowania Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

(a) 14.2

 

– pkt 24.3 otrzymuje brzmienie:

24.3. Rośliny rodzaju Begonia L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, bulwy i korzenie bulwiaste, oraz rośliny rodzajów: Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od10) Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)

lub

b) na roślinach, w miejscu produkcji, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających ich wprowadzenie do obrotu, nie zaobserwowano oznak występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

c) w przypadku gdy rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a miejsce produkcji zostało uznane za wolne od10) Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8), przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę roślin,

lub

d) w przypadku roślin, których opakowania, stadium rozwoju kwiatów lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone dla ostatecznego odbiorcy niezajmującego się zawodowo produkcją roślin w wyniku urzędowej kontroli8) bezpośrednio przed ich przemieszczaniem stwierdzono, że są wolne od10) Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie).

(a) 2

 

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w części A:

– w dziale I:

– – ust. 1.4 otrzymuje brzmienie:

„1.4. Rośliny rodzajów: Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., inne niż owoce i nasiona.”,

– – w ust. 1.7 w lit. b tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kod CN

Opis

1

4401 12 00

Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

2

4401 22 00

Drewno z drzew innych niż iglaste w postaci wiórków lub kawałków

3

4401 40 90

Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie

4

ex 4403 12 00

Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione

5

ex 4403 99 00

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzajów: Quercus spp., Fagus spp., Betula spp., Populus spp., Eucalyptus spp.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

6

ex 4404 20 00

Drewno z drzew innych niż iglaste w postaci żerdzi rozszczepionych, pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

7

ex 4407 99

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzaju Quercus spp., Fagus spp., Acer spp., Prunus spp., Fraxinus spp., Betula spp., Populus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

 

– – ust. 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, z rodzajów: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i mieszańców tego rodzaju, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., wszystkie odmiany nowogwinejskich mieszańców rodzaju Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. oraz inne rośliny gatunków zielnych, z wyłączeniem roślin rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia1), inne niż cebule, korzenie bulwiaste, kłącza, nasiona i bulwy.”,

– w dziale II:

– – ust. 1.2 otrzymuje brzmienie:

„1.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. i Quercus spp., inne niż Quercus suber, i Ulmus L.”,

– – po ust. 1.3 dodaje się ust. 1.3.1 w brzmieniu:

1.3.1. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia1), o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących gatunków i rodzajów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”,

– – w ust. 1.10 w lit. b tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kod CN

Opis

1

4401 11 00

Drewno opałowe z drzew iglastych w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

2

4401 12 00

Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

3

4401 21 00

Drewno z drzew iglastych, w postaci wiórków lub kawałków

4

4401 22 00

Drewno z drzew innych niż iglaste, w postaci wiórków lub kawałków

5

4401 40 90

Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie

6

ex 4403 11 00

Drewno surowe z drzew iglastych, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione

7

ex 4403 12 00

Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione

8

ex 4403 21

Drewno roślin rodzaju Pinus spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

9

ex 4403 22 00

Drewno roślin rodzaju Pinus spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

10

ex 4403 23

Drewno roślin rodzajów Abies spp. i Picea spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

11

ex 4403 24 00

Drewno roślin rodzajów Abies spp. i Picea spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

12

ex 4403 25

Drewno roślin iglastych innych rodzajów niż Pinus spp., Abies spp. lub Picea spp., surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

13

ex 4403 26 00

Drewno roślin iglastych innych rodzajów niż Pinus spp., Abies spp. lub Picea spp., surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

14

ex 4403 99 00

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzajów: Quercus spp., Fagus spp., Betula spp., Populus spp., Eucalyptus spp.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

15

ex 4404

Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych, pali, palików i kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

16

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna

17

ex 4407

Drewno z drzew iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

18

ex 4407 99

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzajów: Quercus spp., Fagus spp., Acer spp., Prunus spp., Fraxinus spp., Betula spp. Populus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

 

– – ust. 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Rośliny rodzaju Begonia L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż korzenie bulwiaste, nasiona i bulwy, oraz rośliny gatunków i rodzajów: Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona.”,

b) w części B:

– w dziale I:

– – w ust. 2 tiret dziesiąte otrzymuje brzmienie:

„– rodzajów Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. i Zanthoxylum L.”,

– – ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Owoce roślin:

– rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. oraz mieszańców tych rodzajów, rodzaju Momordica L. oraz gatunków Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.,

– rodzajów: Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. oraz Vacciunium L., pochodzące z państw nieeuropejskich,

Capsicum L.,

– Punica granatum L. pochodzące z państw kontynentu afrykańskiego, Republiki Zielonego Przylądka, Wyspy Świętej Heleny, Madagaskaru, Reunion, Maurutiusa i Izraela.”,

– – w ust. 6:

– – – w lit. a:

– – – – tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„– rodzaju Betula L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki,”,

– – – – dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

„– rodzajów Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem trocin lub ścinków, pochodzące z Kanady lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz”,

– – – w lit. b tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kod CN

Opis

1

4401 11 00

Drewno opałowe z drzew iglastych w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

2

4401 12 00

Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

3

4401 21 00

Drewno z drzew iglastych w postaci wiórków lub kawałków

4

4401 22 00

Drewno z drzew innych niż iglaste w postaci wiórków lub kawałków

5

4401 40 10

Trociny, niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie

6

4401 40 90

Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie

7

ex 4403 11 00

Drewno surowe z drzew iglastych, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione

8

ex 4403 12 00

Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione

9

ex 4403 21

Drewno roślin rodzaju Pinus spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

10

ex 4403 22 00

Drewno roślin rodzaju Pinus spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

11

ex 4403 23

Drewno roślin rodzajów Abies spp. i Picea spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

12

ex 4403 24 00

Drewno roślin rodzajów Abies spp. i Picea spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

13

ex 4403 25

Drewno roślin iglastych innych rodzajów niż Pinus spp., Abies spp. lub Picea spp., surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

14

ex 4403 26 00

Drewno roślin iglastych innych rodzajów niż Pinus spp., Abies spp. lub Picea spp., surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

15

4403 91 00

Drewno roślin rodzaju Quercus spp. surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

16

4403 95

Drewno roślin rodzaju Betula spp. surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

17

4403 96 00

Drewno roślin rodzaju Betula spp. surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż15 cm

18

4403 97 00

Drewno roślin rodzaju Populus spp. surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

19

ex 4403 99 00

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzajów: Quercus spp., Fagus spp., Betula spp., Populus spp., Eucalyptus spp.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

20

ex 4404

Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych, pali, palików i kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

21

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna

22

ex 4407

Drewno roślin iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

23

4407 91

Drewno roślin rodzaju Quercus spp., przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

24

ex 4407 93

Drewno roślin gatunku Acer saccharum Marsh, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

25

4407 94

Drewno roślin rodzaju Prunus spp., przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

26

4407 95

Drewno roślin rodzaju Fraxinus spp., przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

27

4407 96

Drewno roślin rodzaju Betula spp., przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

28

4407 97

Drewno roślin rodzaju Populus spp., przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

29

ex 4407 99

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzajów: Quercus spp., Fagus spp., Acer spp, Prunus spp., Fraxinus spp., Betula spp. Populus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

30

4408 10

Arkusze na forniry drzew iglastych (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm

31

4416 00 00

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

32

9406 10 00

Budynki prefabrykowane z drewna

 

– w dziale II w ust. 7 w lit. b tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kod CN

Opis

1

4401 11 00

Drewno opałowe z drzew iglastych w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

2

4401 12 00

Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

3

4401 21 00

Drewno z drzew iglastych w postaci wiórków lub kawałków

4

4401 22 00

Drewno z drzew innych niż iglaste w postaci wiórków lub kawałków

5

4401 40 90

Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie

6

ex 4403 11 00

Drewno surowe z drzew iglastych, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione

7

ex 4403 12 00

Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione

8

ex 4403 21

Drewno roślin rodzaju Pinus spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

9

ex 4403 22 00

Drewno roślin rodzaju Pinus spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

10

ex 4403 23

Drewno roślin rodzajów Abies spp. i Picea spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

11

ex 4403 24 00

Drewno roślin rodzajów Abies spp. i Picea spp. surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

12

ex 4403 25

Drewno roślin iglastych innych rodzajów niż Pinus spp., Abies spp. lub Picea spp., surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej

13

ex 4403 26 00

Drewno roślin iglastych innych rodzajów niż Pinus spp., Abies spp. lub Picea spp., surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi mniej niż 15 cm

14

ex 4403 99 00

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzajów: Quercus spp., Fagus spp., Betula spp., Populus spp., Eucalyptus spp.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

15

ex 4404

Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych, pali, palików i kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

16

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna

17

ex 4407

Drewno roślin iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

18

ex 4407 99

Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne oraz drewno roślin rodzajów: Quercus spp., Fagus spp., Acer spp, Prunus spp., Fraxinus spp., Betula spp. Populus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

19

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, bębny do kabli, z drewna, palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe z drewna, nadstawki do palet płaskich z drewna

20

9406 10 00

Budynki prefabrykowane z drewna

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie podwójne tiret czwarte i podwójne tiret piąte, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają:

- postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2017/1279 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającej załączniki I do V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 184 z 15.07.2017, str. 33),

- postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2017/1920 z dnia 19 października 2017 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przemieszczania nasion Solanum tuberosum L. pochodzących z Unii (Dz. Urz. UE L 271 z 20.10.2017, str. 34).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-30
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA