reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby

Na podstawie art. 162 ust. 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaj oraz wysokość dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, zwanego dalej „dodatkiem”, oraz okoliczności uzasadniające jego podwyższanie, obniżanie i cofanie.

§ 2. [Rodzaje dodatku]

Wyróżnia się następujące rodzaje dodatku:

1) za wykonywanie zadań wymagających kwalifikacji kierowniczych;

2) za wykonywanie czynności kontrolnych;

3) za posiadanie kwalifikacji lub uprawnień specjalistycznych;

4) za sprawowanie opieki nad psem służbowym;

5) za pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu bądź zdrowiu albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia;

6) za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych.

§ 3. [Dodatek za wykonywanie zadań wymagających kwalifikacji kierowniczych]

Dodatek za wykonywanie zadań wymagających kwalifikacji kierowniczych przyznaje się w wysokości 10% uposażenia zasadniczego w przypadku powierzenia wykonywania zadań służbowych wymagających szczególnej dyspozycyjności lub zadań o wysokim stopniu złożoności, lub w przypadku posiadania szczególnych kwalifikacji lub uprawnień.

§ 4. [Dodatek za wykonywanie czynności kontrolnych]

Dodatek za wykonywanie czynności kontrolnych przyznaje się za realizację tych czynności w ramach wykonywania kontroli, kontroli finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych lub spraw wewnętrznych w wysokości od 2% do 8% uposażenia zasadniczego.

§ 5. [Dodatek za posiadanie kwalifikacji specjalistycznych]

Dodatek za posiadanie kwalifikacji specjalistycznych przyznaje się w wysokości 8% uposażenia zasadniczego za realizację zadań służbowych wymagających posiadania kwalifikacji lub uprawnień:

1) lekarza ze specjalizacją;

2) lekarza weterynarii;

3) radcy prawnego;

4) inspektora nadzoru budowlanego;

5) kierowcy pojazdu specjalnego, pełniącego służbę w grupie ochrony osób.

§ 6. [Dodatek za sprawowanie opieki nad psem służbowym]

Dodatek za sprawowanie opieki nad psem służbowym przyznaje się w wysokości 4% uposażenia zasadniczego funkcjonariuszowi sprawującemu opiekę nad psem służbowym, posiadającemu kwalifikacje dla przewodników psów służbowych.

§ 7. [Dodatek za pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu bądź zdrowiu albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia]

Dodatek za pełnienie służby w warunkach zagrażających życiu bądź zdrowiu albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia:

1) w państwach, których terytorium w całości lub części zostało uznane za strefę działań wojennych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), podczas realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”, przyznaje się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego;

2) w państwach o podwyższonym stopniu zagrożenia, określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy, podczas realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy, przyznaje się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego;

3) na terenie państw innych, niż określone w pkt 1 i 2, podczas realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy, przyznaje się w wysokości 5% uposażenia zasadniczego;

4) na posterunkach obserwacyjno-meldunkowych przyznaje się w wysokości 10% uposażenia zasadniczego;

5) związanych z narażeniem na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej przyznaje się w wysokości 10% uposażenia zasadniczego;

6) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia, przyznaje się w wysokości 3% uposażenia zasadniczego.

§ 8. [Dodatek za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych]

Dodatek za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przyznaje się w wysokości od 2% do 8% uposażenia zasadniczego funkcjonariuszowi wykonującemu dodatkowe zadania związane z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych.

§ 9. [Podwyższenie dodatku w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi nowych zadań służbowych lub zadań o większym stopniu złożoności]

Dodatek może być podwyższany w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi nowych zadań służbowych lub zadań o większym stopniu złożoności na zajmowanym stanowisku służbowym, lub zadań skutkujących zwiększeniem częstotliwości ich wykonywania, lub w związku ze zwiększeniem liczby dni wykonywania powierzonych zadań poza stałym miejscem pełnienia służby, lub zadań wymagających wyższego poziomu kwalifikacji lub uprawnień specjalistycznych.

§ 10. [Obniżenie dodatku w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanych zadań służbowych lub ze zmniejszeniem stopnia ich złożoności]

Dodatek może być obniżany w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanych zadań służbowych lub ze zmniejszeniem stopnia ich złożoności na zajmowanym stanowisku, lub ze zmniejszeniem częstotliwości wykonywania zadań, lub w związku ze zmniejszeniem liczby dni wykonywania powierzonych zadań poza stałym miejscem pełnienia służby, lub obniżeniem wymagań co do poziomu kwalifikacji lub uprawnień specjalistycznych niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.

§ 11. [Cofnięcie dodatku]

Dodatek cofa się w przypadku ustania pełnienia przez funkcjonariusza służby w szczególnych warunkach lub miejscu pełnienia służby, lub w przypadku utraty szczególnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań, z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który dodatek został przyznany.

§ 12. [Zaokrąglanie stawek kwotowych dodatku]

Stawki kwotowe dodatku, po ich wyliczeniu, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

§ 13. [Zastosowanie przepisów do dodatków przyznawanych funkcjonariuszom od 1 lutego 2018 r.]

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dodatków przyznawanych funkcjonariuszom od dnia 1 lutego 2018 r.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama