reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZMIANY STATUTU

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r.,

sporządzone w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 r.

Przekład

Rząd Republiki Czeskiej, Rząd Republiki Węgierskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej (zwane dalej Umawiającymi się Stronami)

uzgodniły następujące zmiany Statutu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiącego załącznik do Umowy:

Artykuł I

1. Artykuł 1 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

"wspólnej reprezentacji Umawiających się Stron w państwach trzecich."

2. Nowy Artykuł 2 tiret 5 otrzymuje brzmienie:

"popierania i rozwoju turystyki Umawiających się Stron."

3. Dodaje się nowy Artykuł 3 w następującym brzmieniu:

"Fundusz może wspierać projekty pochodzące z państw innych niż państwa Umawiających się Stron pod warunkiem, że będą one miały co najmniej dwóch (2) partnerów współorganizujących z państw Umawiających się Stron i że temat projektów będzie związany z regionem Grupy Wyszehradzkiej."

Następne artykuły ulegają odpowiedniemu przenumerowaniu.

4. W oznaczonym zgodnie z nową numeracją Artykule 5 po zdaniu drugim dodaje się następujące zdanie:

"Dyrektor Wykonawczy posiada Zastępcę Dyrektora Wykonawczego."

5. Tytuł Rozdziału szóstego otrzymuje następujące brzmienie:

"DYREKTOR WYKONAWCZY, ZASTĘPCA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I SEKRETARIAT"

6. W oznaczonym zgodnie z nową numeracją Artykule 26 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"3. Zastępca Dyrektora Wykonawczego wykonuje obowiązki wskazane w Zasadach regulujących prawa i obowiązki Dyrektora Wykonawczego i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego."

7. W oznaczonym zgodnie z nową numeracją Artykule 27 po wyrazach "Dyrektora Wykonawczego" dodaje się "i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego".

8. W oznaczonym zgodnie z nowa numeracją Artykule 28 po wyrazach "Dyrektora Wykonawczego" dodaje się wyrazy "i Zastępcy Dyrektora Wykonawczego."

Artykuł II

Wszystkie pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

Artykuł III

Niniejsze Zmiany podlegają przyjęciu zgodnie z odpowiednim prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron i wchodzą w życie w dniu, w którym ostatni z dokumentów potwierdzających ich przyjęcie zostanie złożony Depozytariuszowi.

Depozytariuszem niniejszych Zmian jest Rząd Republiki Słowackiej.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu umocowani, podpisali niniejsze Zmiany do Umowy.

Sporządzono w Budapeszcie dnia 11 lipca 2005 roku w jednym egzemplarzu w języku angielskim.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama