| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382 oraz z 2016 r. poz. 653) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1039, 1375, 1515, 1544, 1629, 1637 i 1669.

Załącznik 1. [KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2018 r. (poz. 1736)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.

Międzynarodowa

nazwa substancji

czynnej

Postać

Droga podania

Dawka

Docelowe gatunki zwierząt

1

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(100 mg + 500 mg)/ml

pies

2

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(250 mg + 1250 mg)/2,5 ml

pies

3

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(40 mg + 200 mg)/0,4 ml

pies

4

Imidaclopridum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania

na skórę

(400 mg + 2000 mg)/4 ml

pies

5

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/pipetę 4,02 ml

pies

6

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/pipetę

pies

7

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/pipetę

pies

8

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/pipetę

pies

9

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/pipetę

kot

10

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/pipetę

pies

11

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

3200 mg + 24 mg

pies

12

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

800 mg + 6 mg/2 ml

pies

13

Permethrinum + Pyriproxyfenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

1600 mg + 12 mg

pies

14

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg/pipetkę

pies

15

Fipronilum

roztwór do

natryskiwania na

skórę

na skórę

2,5 mg/pipetkę

pies, kot

16

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg/pipetkę

pies

17

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg/pipetkę

pies

18

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg/pipetkę

kot

19

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg/pipetkę

pies

20

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

52,5 mg/0,7 ml

kot

21

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

300 mg/4 ml

pies

22

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

150 mg/2 ml

pies

23

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

75 mg/ml

pies

24

Fipronilum

roztwór na skórę

na skórę

0,5 g/100 ml

pies, kot

25

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

412,5 mg/5,5 ml

pies

26

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/ml

pies, kot

27

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/1,34 ml

pies

28

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/2,68 ml

pies

29

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/4,02 ml

pies

30

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/0,5 ml

kot

31

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/0,67 ml

pies

32

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(1,25 g +0,56 g)/obrożę

pies, kot

33

Imidaclopridum, Flumethrinum

obroża

na skórę

(4,50 g + 2,03 g)/obrożę

pies

34

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

na skórę

(50 mg + 60 mg)/0,5 ml

kot, fretka

35

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

na skórę

(268 mg + 241,2 mg)/2,68 ml

pies

36

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

na skórę

(134 mg + 120,6 mg)/l,34 ml

pies

37

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakrapiania (spot-on)

na skórę

(67 mg + 60,30 mg)/0,67 ml

pies

38

Fipronilum + Methoprenum

roztwór do nakraplania (spot-on)

na skórę

(402 mg + 361,8 mg)/4,02 ml

pies

39

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

10 g/100 ml

kot, pies

40

Fipronilum

aerozol natryskowy

przez nakrapianie

250 mg/100 ml

pies, kot

41

Permethrinum

proszek

na skórę

10 mg/g

pies, gołąb

42

Propoxurum + Flumethrinum

obroża

zewnętrznie

(3,02 g + 0,68 g)/obrożę

pies

43

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(4,50 g + 1,013 g)/obrożę

pies

44

Propoxur + Flumethrin

obroża

zewnętrznie

(1,25 g + 0,28 g)/obrożę

pies

45

Pyranteli embonas

pasta doustna

podanie doustne przy pomocy

dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem

2,2 g/10 g

pies

46

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

0,760 g/obrożę 48 cm (19 g)

pies

47

Deltamethrinum

obroża

podanie na skórę

1,000 g/obrożę 65 cm (25 g)

pies

48

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

56,25 mg/0,45 ml

pies

49

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

137,5 mg/1,1 ml

pies

50

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

275 mg/2,2 ml

pies

51

Pyripol

roztwór do nakrapiania

nakrapianie na skórę

625 mg/5,0 ml

pies

52

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka powlekana

doustnie

(230 mg + 20 mg)/tabletkę

kot

53

Praziquantelum +

Pyranteli embonas +

Fenbendazolum

tabletka

doustnie

(50 mg + 144 mg + 200 mg)/tabletkę

pies

54

Pyranteli embonas

pasta

doustnie

115,3 mg/g

kot

55

Pyranteli embonas

pasta

doustnie

21,62 mg/g

pies

56

Febantelum + Pyranteli

embonas +

Praziquantelum

tabletka

doustnie

150 mg + 50 mg + 50 mg

pies

57

Febantelum + Pyranteli

embonas +

Praziquantelum

tabletka

doustnie

525 mg + 504 mg + 175 mg

pies

58

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

33,8 mg + 252,4 mg/pipetę

pies

59

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

67,6 mg + 504,8 mg/pipetę

pies

60

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę

pies

61

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę

pies

62

Fipronilum + Permethrinum

roztwór do nakrapiania na skórę

na skórę

406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę

pies

63

Fipronilum +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg + 60 mg

kot, fretka

64

Fipronilum +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg + 60,3 mg

pies

65

Fipronilum +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg + 120,6 mg

pies

66

Fipronilum +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg+ 241,2 mg

pies

67

Fipronilum +

(S)-methoprenum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg + 361,8 mg

pies

68

Pyranteli embonas

pasta doustna

doustnie

9,3 g/100 g

kot

69

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę

pies

70

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę

pies

71

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę

pies

72

Permethrinum + Imidaclopramidum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę

pies

73

Indoxacarb

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

100 mg/0,51 ml (bardzo małe psy)

pies

74

Indoxacarb

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

150 mg/0,77 ml (małe psy)

pies

75

Indoxacarb

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

300 mg/1,54 ml (średnie psy)

pies

76

Indoxacarb

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

600 mg/3,08 ml (duże psy)

pies

77

Indoxacarb

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

900 mg/4,62 ml (bardzo duże psy)

pies

78

Fipronil + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml

kot fretka

79

Fipronil + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67 mg/0,67 ml + 60,3 mg/0,67 ml

pies

80

Fipronil + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

134 mg/1,34 ml + 120,6 mg/1,34 ml

pies

81

Fipronil + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 ml

pies

82

Fipronil + S-Methoprenum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml

pies

83

Fipronilum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

26,84 mg/pipetę 0,44 ml + 239,8 mg/pipetę 0,44 ml

pies

84

Fipronilum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

67,1 mg/pipetę 1,1 ml + 599,5 mg/pipetę 1,1 ml

pies

85

Fipronilum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

135,2 mg/pipetę 2,2 ml + 1199,0 mg/pipetę 2,2 ml

pies

86

Fipronilum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

268,4 mg/pipetę 4,4 ml + 2398,0 mg/pipetę 4,4 ml

pies

87

Fipronilum + permethrinum

roztwór do nakrapiania

przez nakrapianie

402,6 mg/pipetę 6,6 ml + 3597,0 mg/pipetę 6,6 ml

pies

88

Fipronilum

aerozol na skórę, roztwór

na skórę

2,5 mg/ml

pies kot

89

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50,00 mg

kot

90

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg

pies

91

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg

pies

92

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg

pies

93

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg

pies

94

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

50 mg/0,50 ml

kot

95

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

268 mg/2,68 ml

pies

96

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

134 mg/1,34 ml

pies

97

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

67 mg/0,67 ml

pies

98

Fipronilum

roztwór do nakrapiania

na skórę

402 mg/4,02 ml

pies

99

Imidaclopridum

roztwór do nakrapiania

do nakrapiania

100 mg/ml

kot

100

Acidum formicicum

+ acidum oxalicum

dihydricum

zawiesina do ula

w ulu

5 mg/ml + 44 mg/ml

pszczoła

101

Acidum formicicum

+ acidum oxalicum

dihydricum

zawiesina do ula

w ulu

(75 mg + 660 mg)/saszetkę

pszczoła

102

Pyranteli embonas + Praziquantelum

tabletka powlekana

podanie doustne

230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg

kot

103

Acidum oxalicum

dihydricum

proszek i roztwór do

sporządzania

zawiesiny do ula

w ulu

39,4 mg/ml

pszczoła

104

Permethrinum

roztwór do nakrapiania

do podawania na skórę (spot-on)

715 mg/ml

pies

 

Załącznik 2. [WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Activyl 100 mg/0,51 ml (bardzo małe psy), przez nakrapianie dla psów

2. Activyl 150 mg/0,77 ml (małe psy), przez nakrapianie dla psów

3. Activyl 300 mg/1,54 ml (średnie psy), przez nakrapianie dla psów

4. Activyl 600 mg/3,08 ml (duże psy), przez nakrapianie dla psów

5. Activyl 900 mg/4,62 ml (bardzo duże psy), przez nakrapianie dla psów

6. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

7. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

8. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania

9. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania

10. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania

11. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

12. Amflee 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

13. Amflee 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

14. Amflee 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

15. Amflee 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

16. Amflee 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

17. Amflee Combo 50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek

18. Amflee Combo 67 mg/0,67 ml + 60,3 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

19. Amflee Combo 134 mg/1,34 ml + 120,6 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

20. Amflee Combo 268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

21. Amflee Combo 402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

22. Controline 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

23. Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

24. Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

25. Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

26. Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

27. Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

28. Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

29. Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

30. Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów

31. Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

32. Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

33. Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

34. Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

35. Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

36. Expronil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

37. Expronil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

38. Effitix 26,84 mg/pipetę 0,44 ml + 239,8 mg/pipetę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

39. Effitix 67,1 mg/pipetę 1,1 ml + 599,5 mg/pipetę 1,1 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

40. Effitix 135,2 mg/pipetę 2,2 ml + 1199,0 mg/pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

41. Effitix 268,4 mg/pipetę 4,4 ml + 2398,0 mg/pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

42. Effitix 402,6 mg/pipetę 6,6 ml + 3597,0 mg/pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

43. Expronil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

44. Expronil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

45. Expronil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

46. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

47. Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

48. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

49. Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

50. Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

51. Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów

52. Fipron 50,00 mg, na skórę dla kotów

53. Fipron L 268 mg, na skórę dla psów

54. Fipron M 134 mg, na skórę dla psów

55. Fipron S 67 mg, na skórę dla psów

56. Fipron XL 402 mg, na skórę dla psów

57. Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

58. Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

59. Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

60. Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

61. Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

62. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów i kotów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg

63. Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg

64. Frontline Combo Spot-On dla kotów

65. Frontline Combo Spot-On dla psów S

66. Frontline Combo Spot-On dla psów M

67. Frontline Combo Spot-On dla psów L

68. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

69. Frontline Spot-On 50 mg/0,50 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

70. Frontline Spot-On L 268 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

71. Frontline Spot-On M 134 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

72. Frontline Spot-On S 67 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

73. Frontline Spot-On XL 402 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

74. Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

75. Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów

76. Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

77. Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

78. Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

79. Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

80. Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

81. Insectin

82. Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/obroża

83. Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/obroża

84. Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, propoksur + flumetryna/obroża

85. Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psów

86. Pyrantel pasta dla kotów 9,3 g/100 g, pasta doustna dla kotów

87. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów

88. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

89. Prac-tic 56,25 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów

90. Prac-tic 137,5 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

91. Prac-tic 275 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

92. Prac-tic 625 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

93. Drontal, 230 mg + 20 mg tabletki powlekane dla kotów

94. Fleanil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

95. Fiproclear 2,5 mg/ml, na skórę dla psów i kotów

96. Fiproclear 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

97. Fiproclear 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

98. Fiproclear 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

99. Fiproclear 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

100. Fiproclear 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

101. Cestal Plus Flavour, 50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki dla psów

102. Cestal Cat Flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów

103. Banminth pasta dla psów

104. Banminth pasta dla kotów

105. Drontal Dog Flavour

106. Drontal Plus Flavour 35 kg

107. Fiprotec (50 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)

108. Fiprotec (67 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

109. Fiprotec (134 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

110. Fiprotec (268 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

111. Fiprotec (402 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

112. Frontline Tri-Act (33,8 mg + 252,4 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

113. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

114. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

115. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

116. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

117. Fypryst Combo (50 mg + 60 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek)

118. Fypryst Combo (67 mg + 60,3 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

119. Fypryst Combo (134 mg + 120,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

120. Fypryst Combo (268 mg + 241,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

121. Fypryst Combo (402 mg + 361,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

122. Pestigon (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór dla psów i kotów)

123. Ataxxa (200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

124. Ataxxa (500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

125. Ataxxa (1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

126. Ataxxa (2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

127. VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml), zawiesina do ula dla pszczół

128. VarroMed (75 mg + 660 mg)/saszetkę, zawiesina do ula dla pszczół

129. Anthelmin (230 mg, co odpowiada 80 mg pyrantelu +20 mg/tabletkę), tabletka doustna dla kotów

130. Oxybee (39,4 mg/ml) proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół miodnych

131. Exspot, 715 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »