| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2481 oraz z 2018 r. poz. 656, 1732 i 1847) w § 2 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. do wyznaczania pozostałych członków składu sądu, będących sędziami, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w sprawach karnych, o których mowa w ust. 1, pozostałych członków składu sądu, będących sędziami, w tym sędziów dodatkowych, losuje się, stosując odpowiednio § 43a ust. 8 i 9 rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

7. Od dnia 1 lutego 2019 r. przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wyznaczania we wszystkich sprawach pozostałych członków składu sądu, będących sędziami, w tym sędziów dodatkowych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Minister Sprawiedliwości: wz. M. Wójcik


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000, 1045, 1443, 1544 i 1669.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »