REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2531

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur]

Rozporządzenie określa zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

§ 2. [Organizacja wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska]

1. Organizację wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, zwanego dalej „wojewódzkim inspektoratem”, stanowią następujące komórki organizacyjne:

1) wydział inspekcji;

2) wydział prawny.

2. Organizację wojewódzkiego inspektoratu mogą stanowić następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw:

a) administracyjno-technicznych,

b) budżetu i finansów,

c) egzekucji należności,

d) informatycznych,

e) kadr i szkolenia,

f) organizacji,

g) kontaktów z mediami i promocji,

h) przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

i) współpracy międzynarodowej,

j) zamówień publicznych,

k) spraw obronnych,

l) ochrony danych osobowych,

m) ochrony informacji niejawnych;

2) delegatury.

3. W ramach wydziału inspekcji może zostać wyodrębniona grupa interwencyjno-wyjazdowa lub inne grupy o charakterze zadaniowym.

4. Wydziały lub samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, można łączyć lub włączyć w skład innych wydziałów, o których mowa w tych przepisach oraz w przepisach ust. 1.

5. W wojewódzkim inspektoracie mogą być tworzone inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1 samodzielne stanowiska pracy, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

§ 3. [Skład delegatury]

1. W skład delegatury wchodzi dział inspekcji.

2. W ramach działu inspekcji może zostać wyodrębniona grupa interwencyjno-wyjazdowa lub inne grupy o charakterze zadaniowym.

3. W skład delegatury mogą wchodzić samodzielne stanowiska pracy do spraw administracyjno-technicznych i informatycznych.

4. Samodzielne stanowiska pracy do spraw informatycznych w delegaturze mogą być włączone do działu inspekcji.

§ 4. [Obowiązek dostosowania regulaminów organizacyjnych określających organizację wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska]

Regulaminy organizacyjne określające organizację wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wydane na podstawie przepisów dotychczasowych należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia jego wejścia w życie.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. poz. 747).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-03-26
  • Dokument traci ważność: 2022-08-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA