reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Szkoła, na wniosek pełnoletniego ucznia albo pełnoletniego absolwenta lub rodziców ucznia albo rodziców absolwenta, wydaje zaświadczenie o przebiegu nauczania. Pełnoletni uczeń albo pełnoletni absolwent lub rodzice ucznia albo rodzice absolwenta potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.”;

2) w § 5:

a) użyte w ust. 2 i 3 wyrazy „pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”,

b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadaje się nowy numer wydanego dokumentu lub jego duplikatu oraz wpisuje się datę odbioru dokumentu lub jego duplikatu; ewidencja zawiera:

a) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 2 i 3 – podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument lub jego duplikat,

b) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 4 pkt 3 – podpis osoby, która otrzymała dokument lub jego duplikat, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano pocztą,

c) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 6 – podpis rodzica dziecka, który odebrał dokument lub jego duplikat.”,

c) uchyla się ust. 8;

3) w § 22 w ust. 1 wyrazy „pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta”;

4) w § 25 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, po co najmniej jednym semestrze nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen.

5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres, o którym mowa w ust. 4, przesyła się do tej szkoły lub wydaje pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.”;

5) w § 36 :

a) w ust. 2 wyrazy „podpis ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”,

b) w ust. 3 wyrazy „pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”,

c) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadaje się nowy numer wydanego dokumentu lub jego duplikatu oraz wpisuje się datę odbioru dokumentu lub jego duplikatu; ewidencja zawiera:

a) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 2 i 3 – podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument lub jego duplikat,

b) w przypadku ewidencji, o której mowa w ust. 5 pkt 3 – podpis osoby, która otrzymała dokument lub jego duplikat, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument lub jego duplikat przesłano pocztą.”,

d) uchyla się ust. 8.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Janusz Ryfka

Menadżer ds. PPK w PFR TFI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama