REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1898

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 objaśnienie symbolu K otrzymuje brzmienie:

K – kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, w wysokości:

1) 22 750 zł w 2019 r.;

2) 25 000 zł w 2020 r. i w latach następnych.”;

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2019 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jest wyliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej wynikającej z podpisanych umów przez województwo do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości:

1) 22 750 zł w 2019 r.;

2) 25 000 zł w 2020 r. i w latach następnych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:

1) w 2019 r. – 18 096 zł;

2) w 2020 r. – 20 496 zł;

3) w 2021 r. – 21 696 zł;

4) w 2022 i w latach następnych – 22 896 zł.”.

§ 2. [Środki na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej]

1. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, przysługujących w 2019 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu powiatowego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, przysługujących w 2019 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Termin stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 października 2019 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-07
  • Data wejścia w życie: 2019-10-08
  • Data obowiązywania: 2019-10-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA