| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe (Dz. U. poz. 869, z 2006 r. poz. 339 oraz z 2007 r. poz. 1320) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wniosku o mianowanie na stopień osoby przyjmowanej do służby w Agencji Wywiadu i posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 2 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125, 1091 i 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »