Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2311

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2181), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 413);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 813);

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1596);

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 411);

5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 508);

6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 702);

7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 772);

8) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 891);

9) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1326);

10) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt U 4/14 (Dz. U. poz. 1567);

11) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1314);

12) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 647);

13) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1062);

14) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1657);

15) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 880);

16) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1417).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 413), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 813), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1596), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

4) § 2-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 411), które stanowią:

"§ 2. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w pkt 7.1. (drogowe bariery ochronne) załącznika nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, umieszczonych na drogach przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w pkt 7.1. (drogowe bariery ochronne) załącznika nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosowane w organizacji ruchu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku mechanicznego uszkodzenia odcinka bariery zamontowanej na drodze, uzupełnia się elementami barier tego samego typu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów organizacji ruchu oraz projektów sporządzonych w zakresie inwestycji drogowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia na projekt, wykonawstwo lub projekt i wykonawstwo.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 508), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

6) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 702), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

7) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 772), które stanowią:

"§ 2. Stacjonarne urządzenia rejestrujące i ich obudowy, zainstalowane w pasie drogowym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim wymagań, mogą być wykorzystywane przez okres 36 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

8) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 891), które stanowią:

"§ 2. Znaki R-2 "szlak rowerowy międzynarodowy" i R-2a "zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego" umieszczone w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą pozostać w niej, zgodnie z przepisami w sprawie znaków i sygnałów drogowych, nie dłużej niż przez 5 lat od dnia ogłoszenia tych przepisów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.";

9) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1326), które stanowią:

"§ 2. Znaki D-44 "strefa parkowania" i D-45 "koniec strefy parkowania" stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 "strefa płatnego parkowania" i D-45 "koniec strefy płatnego parkowania.".

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

10) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1314), które stanowią:

"§ 2. Znaki i sygnały drogowe niespełniające warunków określonych w § 1:

1) pkt 1 lit. f niniejszego rozporządzenia w zakresie pkt 6.3.7.2 i 6.3.7.8,

2) pkt 2 lit. d niniejszego rozporządzenia w zakresie pkt 5.2.4 i 5.2.9.3,

3) pkt 3 lit. a niniejszego rozporządzenia w zakresie pkt. 3.3.5.2 i 3.3.5.3

- zostaną zastąpione znakami i sygnałami drogowymi spełniającymi te warunki w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

11) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 647), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

12) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1062), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

13) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1657), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

14) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 880), które stanowią:

"§ 2. Znaki drogowe niespełniające warunków określonych w § 1 niniejszego rozporządzenia zostaną zastąpione znakami drogowymi spełniającymi te warunki w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

15) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1417), które stanowią:

"§ 2. Znak D-51 "automatyczna kontrola prędkości" z tabliczką z napisem "Kontrola średniej prędkości na odcinku ..." zastępuje się znakami D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości" i D-51b "koniec automatycznej kontroli średniej prędkości" w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 września 2019 r. (poz. 2311)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla:

1) znaków drogowych pionowych - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) znaków drogowych poziomych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) sygnałów drogowych - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Dopuszcza się umieszczanie na drogach znaków drogowych pionowych wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, zostaną zastąpione znakami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Znaki drogowe poziome niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione znakami drogowymi poziomymi spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

4.3) Sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Dopuszcza się umieszczanie na drogach urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

6.3) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w ust. 5, zostaną zastąpione urządzeniami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

7.4) Sygnalizatory świetlne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na przejazdach kolejowych przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180,1466, 1501, 1556, 1579, 1818, 2020 i 2202.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1596), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 grudnia 2003 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

2. Znaki ostrzegawcze

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

3. Znaki zakazu

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

4. Znaki nakazu

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

5. Znaki informacyjne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

6. Znaki kierunku i miejscowości

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

7. Znaki uzupełniające

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

8. Dodatkowe znaki pionowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

9. Konstrukcje znaków drogowych pionowych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych poziomych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

2. Znaki podłużne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

3. Strzałki

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

4. Znaki poprzeczne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

5. Znaki uzupełniające

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

6. Znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

7. Znakowanie niektórych elementów dróg

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

8. Przykłady oznakowania skrzyżowań

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

9. Liternictwo drogowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA SYGNAŁÓW DROGOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1. Przepisy ogólne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

2. Pojęcia podstawowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

3. Warunki techniczne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

4. Rodzaje sygnałów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

5. Rodzaje sygnalizacji

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

6. Ocena konieczności stosowania sygnalizacji

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

7. Zasady lokalizacji i umieszczania sygnalizatorów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

8. Program sygnalizacji

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

9. Wymagania eksploatacyjne sygnalizacji

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

10. Konstrukcje i wzory barwne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1. Zasady ogólne

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

2. Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

3. Znaki wskazujące pikietaż drogi

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

4. Urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

5. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

6. Urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

7. Aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

8. Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

9. Lustra drogowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

10. Osłony przeciwolśnieniowe

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

12. Sygnalizatory wiatru

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

13. Sygnalizacja świetlna

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

14. Urządzenia do kontroli ruchu drogowego

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Dziennik Ustaw