REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2462

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 r. poz. 1072) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia zestawy nr 30 i 38 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wydawanie przedmiotów ubioru cywilnego w 2019 r.]

1. W 2019 r. przedmioty ubioru cywilnego zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 1 w zestawie nr 38 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

1) wydaje się żołnierzom zawodowym pełniącym służbę na stanowiskach służbowych związanych z wykonywaniem zadań ochrony obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania, określonych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w jednostce wojskowej, wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196);

2) nie wydaje się żołnierzom zawodowym, którym w 2019 r. wydano przedmioty ubioru cywilnego zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 1 w zestawie nr 38 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Okresy używalności przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są liczone według okresów używalności wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [Zestaw nr 30 normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych pełniących służbę w: ataszatach obrony, dowództwach NATO, Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wyjeżdżających służbowo za granicę oraz wyznaczonych do pełnienia służby w polskich przedstawicielstwach i międzynarodowych strukturach wojskowych]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 grudnia 2019 r. (poz. 2462)

Załącznik nr 1

Zestaw nr 30

normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych pełniących służbę w: ataszatach obrony, dowództwach NATO, Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wyjeżdżających służbowo za granicę oraz wyznaczonych do pełnienia służby w polskich przedstawicielstwach i międzynarodowych strukturach wojskowych

 

 

Kolumna

1.

Żołnierz zawodowy pełniący służbę w strefie:

 

 

1) zwrotnikowej, podzwrotnikowej i tropikalnej

5–6

 

2) umiarkowanej i zimnej

7–8

2.

Żołnierz zawodowy wyjeżdżający służbowo za granicę do strefy zwrotnikowej, podzwrotnikowej i tropikalnej

9–10

3.

Żołnierz zawodowy Oddziału Protokołu Wojskowego Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

11–12

4.

Żołnierz zawodowy zajmujący stanowiska attaché obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego oraz ich zastępców, dyrektora i zastępcy dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, oficerów oddziałów: zachodniego, wschodniego, południowego i protokołu wojskowego oraz dowódcy struktur międzynarodowych

13–14

5.

Żołnierz zajmujący stanowisko od stopnia etatowego pułkownika pełniący służbę w strukturach międzynarodowych poza granicami kraju

13–14

6.

Żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zajmujący stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu, Szefa Zespołu Analiz Wojskowych, Szefa Zespołu Zwierzchnictwa Operacyjnego i Szefa Zespołu Organizacyjnego

13–14

7.

Żołnierz zawodowy wyznaczony do pełnienia służby w polskich przedstawicielstwach i międzynarodowych strukturach wojskowych poza granicami kraju

15–16

8.

Żołnierz zawodowy określony w pkt 1 skierowany do pełnienia służby z dowództw i sztabów od szczebla korpusu, inspektoratów, wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komend uzupełnień, orkiestr wojskowych, komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucji naukowych – należność dodatkowa

17–18

9.

Żołnierz zawodowy pełniący służbę w Wydziale Organizacji Wizyt Krajowych i Międzynarodowych Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

19–20

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

JM

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Mundur polowy tropikalny

84050105170000

kpl.

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mundur polowy

84050105150000

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

1

 

 

3

Mundur polowy letni

84050105160000

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

1

 

 

4

Kapelusz polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

84050504040000

szt.

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kapelusz polowy tropikalny

84050504050000

szt.

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mundur galowy Wojsk Lądowych

84050901010200

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

7

Półbuty galowe

84300102000000

para

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

8

Sznur galowy korpusów osobowych

84550704

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

9

Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych

84050902010200

kpl.

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

1

2

10

Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych

84050902040102

kpl.

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

1

2

11

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki

84051202020000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

12

Płaszcz Wojsk Lądowych

84051006030000

szt.

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

 

 

 

 

1

4

13

Bielizna specjalna letnia

84200900000000

szt.

2

2

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Skarpetki specjalne

84400504000000

para

3

2

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

84301235000000

para

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ręcznik frotté (50 x 100 cm)

72100503000000

szt.

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Pantofle kąpielowe

84300405000000

para

1

x

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Walizka

84600301000000

szt.

1

3

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Okulary przeciwsłoneczne

84650601000000

szt.

1

4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ubiór wieczorowy

84051400000000

kpl.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

21

Pas do munduru polowego

84400704090000

szt.

2

2

 

 

1

4

 

 

 

 

2

4

2

4

 

 

22

Sznur wyróżniający attaché obrony

84550703

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

23

Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych

 

kpl.

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uwagi:

1. Strefy klimatyczne wyszczególnione w niniejszym zestawie należności obejmują następujące kategorie klimatyczne:

1) strefa zwrotnikowa i podzwrotnikowa: B1 – kategoria klimatyczna wilgotna ciepła oraz B2 – kategoria klimatyczna wilgotna gorąca;

2) strefa tropikalna: A1 – kategoria klimatyczna ekstremalnie gorąca sucha, A2 – kategoria klimatyczna gorąca sucha oraz B3 – kategoria klimatyczna wilgotna gorąca pustyń przybrzeżnych;

3) strefa umiarkowana i zimna: A3 – kategoria klimatyczna umiarkowana, C0 – kategoria klimatyczna łagodna zimna oraz C1 – kategoria klimatyczna umiarkowanie zimna, C2 – kategoria klimatyczna zimna, C3 – kategoria klimatyczna surowa zimna oraz C4 – kategoria klimatyczna ekstremalnie zimna.

2. Przedmioty ujęte w zestawie przechodzą na własność z chwilą wydania.

3. W przypadku gdy żołnierz zachowuje odmienny kolor umundurowania (Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych itp.), przedmioty z niniejszego zestawu należy wydawać analogicznie do odpowiedniego rodzaju Sił Zbrojnych.

4. Przedmiot określony w lp. 22 przysługuje wyłącznie attaché oraz ich zastępcom.

5. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–20 tworzą podzestawy.

Zestaw nr 38 normy ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych

 

 

Kolumna

1.

Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305

5–6

2.

Żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób, a także żołnierz zawodowy pełniący służbę w jednostce wojskowej, wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) – na stanowiskach służbowych związanych z wykonywaniem zadań ochrony obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania określonych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

7–8

3.

Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego

9–10

4.

Żołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowisku attaché obrony i zastępcy attaché obrony, radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i pełniący służbę w zespole organizacyjnym

11–12

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Klasyfikator hierarchiczny JIM

JM

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

Liczba

Okres używalności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Buty zimowe

84300602000000

para

1

2

1

2

1

2

1

2

2

Półbuty

84300105000000

para

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Pasek skórzany do spodni

84400706000000

szt.

1

6

1

6

1

6

1

6

4

Czapka zimowa cywilna

84050501041400

szt.

1

3

 

 

 

 

 

 

5

Garnitur

84051301000000

kpl.

2

2

2

3

2

3

2

3

6

Kombinezon narciarski

84150701050000

szt.

1

5

 

 

 

 

 

 

7

Koszula męska

84051303000000

szt.

2

1

2

1

2

1

2

1

8

Kurtka ocieplana

84150703080300

szt.

1

3

1

4

1

4

1

4

9

Krawat

84400308000000

szt.

2

1

2

1

2

1

2

1

10

Płaszcz letni

84051002080000

szt.

1

3

 

 

 

 

1

3

11

Rękawiczki zimowe

84150203060000

para

1

3

1

3

1

3

1

3

12

Sweter

84051306000000

szt.

1

2

 

 

 

 

 

 

13

Szalik

84051307000000

szt.

1

2

1

2

1

2

1

2

14

Skarpetki letnie cywilne

84051304000000

para

4

1

4

1

4

1

4

1

 

Uwagi:

1. Za przedmioty cywilne żołnierzom zawodowym wypłaca się równoważnik na zasadach określonych w przepisach w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

2. Za przedmioty wyszczególnione w lp. 5 i 7 żołnierzom – kobietom wypłaca się równoważnik za przedmioty wzoru damskiego (garsonka oraz koszula damska) na zasadach określonych w przepisach w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

3. Przedmioty ujęte w zestawie przechodzą na własność z chwilą wydania.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5–12 tworzą podzestawy.

Załącznik 2. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ZA PRZEDMIOTY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

Lp.

Przedmioty, za które można wydawać zamienniki

Przedmioty stanowiące zamienniki

Liczba

Okres

używalności

zamiennika

(w latach)

Data, do

której można

wydawać

zamiennik

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

Mundur polowy tropikalny

1) Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym

1

1

31.12.2022

 

2) Mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

2

2

Trzewiki ćwiczebne tropikalne wzór 2010

Trzewiki ćwiczebne tropikalne

1

1

31.12.2020

 

3

Śpiwór

Śpiwór dla pododdziałów specjalnych albo śpiwór-kołdra

1

3

31.12.2019

 

4

Mundur polowy

Mundur polowy wzór 2010 (kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej)

1

2–4

31.12.2022

Okresy używalności –

według

określonych

w zestawach

w załączniku nr 1

5

Mundur polowy letni

Mundur polowy letni wzór 2010 (kombinezon ćwiczebny letni Wojsk Specjalnych w kamuflażu i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej)

1

2–4

31.12.2022

6

Trzewiki

Trzewiki letnie

1

1

31.12.2019

 

7

Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych

Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych

1

3

31.12.2020

 

8

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych

1

3

31.12.2020

 

9

Mundur wyjściowy Sił Powietrznych

Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych

1

3

31.12.2020

 

10

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Sił Powietrznych

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Sił Powietrznych

1

3

31.12.2020

 

11

Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej

Mundur wyjściowy letni Marynarki Wojennej

1

3

31.12.2020

 

12

Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Marynarki Wojennej

Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Marynarki Wojennej

1

3

31.12.2020

 

13

Rękawice zimowe Wojsk Specjalnych

Rękawice zimowe pięciopalcowe

1

2

31.12.2022

 

14

Czapka zimowa Wojsk Specjalnych

Czapka zimowa

1

3

31.12.2020

 

15

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych w kamuflażu

Mundur polowy Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny

1

2–3

31.12.2020

Okresy używalności –

według

określonych

w zestawach

w załączniku nr 1

16

Kombinezon ćwiczebny Wojsk Specjalnych letni w kamuflażu

Mundur polowy letni Wojsk Specjalnych albo kombinezon ćwiczebny letni

1

1–2

31.12.2020

17

Kominiarka Wojsk Specjalnych

Kominiarka koloru khaki, białego lub czarnego

1

2

31.12.2020

 

18

Kurtka ćwiczebna Wojsk Specjalnych

Kurtka ćwiczebna z ocieplaczem

1

3

31.12.2020

 

19

Śpiwór zimowy Wojsk Specjalnych i śpiwór letni Wojsk Specjalnych

Śpiwór nieprzemakalny z wkładką puchową

1

3

31.12.2022

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
  • Data wejścia w życie: 2019-12-21
  • Data obowiązywania: 2019-12-21
  • Dokument traci ważność: 2022-06-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA