REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2463

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 w tytule tabeli wyrazy „Opłata w zł od każdego pojazdu” zastępuje się wyrazami „Opłata w zł”,

b) w pkt 2 tabela otrzymuje brzmienie:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

320

380

450

 

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

400

450

500

 

2) w § 4:

a) w pkt 3 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem,

b) w pkt 4 po wyrazie „wspólnotowej” dodaje się wyraz „lub”,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”,

d) w części wspólnej wyrazy „§ 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3” zastępuje się wyrazami „§ 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i § 3”;

3) w § 5:

a) w ust. 1:

– w pkt 3 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem,

– w pkt 4 po wyrazie „wspólnotowej” dodaje się wyraz „lub”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”,

– w części wspólnej wyrazy „§ 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3” zastępuje się wyrazami „§ 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i § 3”,

b) w ust. 2:

– w pkt 3 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem,

– w pkt 4 po wyrazie „wspólnotowej” dodaje się wyraz „lub”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”,

– w części wspólnej wyrazy „§ 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3” zastępuje się wyrazami „§ 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i § 3”,

c) w ust. 3:

– w pkt 3 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem,

– w pkt 4 po wyrazie „wspólnotowej” dodaje się wyraz „lub”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”,

– w części wspólnej wyrazy „§ 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3” zastępuje się wyrazami „§ 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i § 3”,

d) w ust. 4:

– w pkt 3 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem,

– w pkt 4 po wyrazie „wspólnotowej” dodaje się wyraz „lub”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”,

– w części wspólnej wyrazy „§ 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3” zastępuje się wyrazami „§ 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i § 3”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.”.

§ 2. [Wniosek o zmianę posiadanej licencji]

W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przed dniem 1 stycznia 2020 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wystąpi z wnioskiem o zmianę posiadanej licencji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Postępowania administracyjne w sprawach udzielenia albo zmiany licencji]

Do postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia albo zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Infrastruktury: wz. R. Weber


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA