reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. poz. 1014 oraz z 1999 r. poz. 207) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „strażakiem”, na czas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje, bezpośrednio po mianowaniu, legitymację służbową strażaka, zwaną dalej „legitymacją służbową”.

2. Strażak w służbie kandydackiej, bezpośrednio po podjęciu służby, otrzymuje legitymację służbową, w której dokonuje się wpisu „Strażak w służbie kandydackiej”.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dyrektorom instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dyrektorzy instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej – strażakom pełniącym służbę w tych jednostkach,”,

– w pkt 4 uchyla się lit. c,

– uchyla się pkt 5,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Właściwe komórki kadrowe dokonują wpisów w legitymacji służbowej strażaka.”;

3) uchyla się § 7 i 8;

4) uchyla się załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama