reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 51a i art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Restrykcje na obszarze kraju w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.]

1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na obszarze kraju:

1) ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez zawieszenie kształcenia:

a) na studiach,

b) na studiach podyplomowych,

c) w innych formach,

2) zawiesza się kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć

– w siedzibach lub filiach uczelni lub innych podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1:

1) uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2) uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

4. Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia zgodnie z:

1) ust. 3 pkt 1 – podejmuje rektor lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów,

2) ust. 3 pkt 2 – podejmuje rektor

– i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio uczelni lub innego podmiotu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

5. W okresie, o którym mowa w ust. 1, kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

§ 2. [Wyłączenie stosowania ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS]

1. W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach zgodnie z § 1 ust. 2 nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.

2. W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów zgodnie z § 1 ust. 2 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia może odbywać się poza siedzibą lub filią uczelni lub innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W. Murdzek


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama