reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 1140) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. W przypadku realizacji zadań służbowych polegających na:

1) ochronie osób,

2) pirotechniczno-radiologicznym wsparciu ochrony osób,

3) wsparciu ochrony osób,

4) wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych na stanowiskach wskazanych przez Komendanta SOP

– funkcjonariusz pełni służbę w zadaniowym rozkładzie czasu służby, w którym czas rozpoczęcia i zakończenia pełnionej służby jest różny, niezbędny do realizacji określonego zadania.

2. W każdym tygodniu funkcjonariuszowi udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek nie krótszego niż 24 godziny.

3. Czas, o którym mowa w ust. 2, może zostać skrócony w przypadku:

1) gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osoby ochranianej, lub

2) wystąpienia szczególnych potrzeb służby, lub

3) gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowisku, na którym jest wymagane pełnienie służby w sposób ciągły.

4. Decyzję o skróceniu czasu, o którym mowa w ust. 2, podejmuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub osoba pełniąca służbę dyżurną, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa.

5. W przypadkach określonych w ust. 3 czas na nieprzerwany wypoczynek ulega równoważnemu zwiększeniu.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych lub niedających się przewidzieć okoliczności, wymagających dojazdu do odpowiedniego miejsca postoju ze względu na bezpieczeństwo osób, pojazdu lub rzeczy, funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, może przedłużyć czas prowadzenia pojazdu ponad określoną normę lub skrócić czas przerwy, pod warunkiem że dłuższe prowadzenie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Zakres i przyczyny przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, wpisuje do dokumentu rejestrującego czas i przebieg pojazdu.”;

3) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymiar czasu służby funkcjonariusza realizującego w czasie podróży służbowej zadania służbowe, o których mowa w § 6 ust. 1, jest równoważny z wymiarem czasu poświęconego na wykonywanie jego obowiązków.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama