REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 935

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej]

Przyjmuje się plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwany dalej "planem".

§ 2. [Część tekstowa planu w zakresie ustaleń ogólnych]

Część tekstowa planu w zakresie ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć obowiązujących na części lub całym obszarze objętym planem, rozstrzygnięć dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Część tekstowa planu w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć]

Część tekstowa planu w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów]

Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów jest określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Rysunek planu]

Rysunek planu, stanowiący część graficzną planu, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2021 r. (poz. 935)

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW LUB ICH WYDZIELONYCH CZĘŚCI ORAZ INFORMACJI O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH UWARUNKOWANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYSZŁE UŻYTKOWANIE POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW]

Załącznik nr 2

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW LUB ICH WYDZIELONYCH CZĘŚCI ORAZ INFORMACJI O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH UWARUNKOWANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYSZŁE UŻYTKOWANIE POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [UZASADNIENIE DO SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PO]

Załącznik nr 3

UZASADNIENIE DO SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA