Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2237

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 2161, z 2020 r. poz. 2162 oraz z 2021 r. poz. 581) § 14e otrzymuje brzmienie:

"§ 14e. 1. W celu kontroli występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek u zwierząt z gatunków wymienionych w załączniku I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/788 z dnia 12 maja 2021 r. ustanawiającej zasady monitorowania i zgłaszania zakażeń SARS-CoV-2 u niektórych gatunków zwierząt (Dz. Urz. UE L 173 z 17.05.2021, str. 6) przeprowadza się badania tych zwierząt zgodnie z art. 3 oraz załącznikami II i III do tej decyzji, a wyniki tych badań przekazuje się Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

2. Informacje o wynikach badań, o których mowa w ust. 1, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej zgodnie z art. 4 decyzji, o której mowa w ust. 1.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Metryka

Dziennik Ustaw