Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1374

USTAWA

z dnia 12 maja 2022 r.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o księgach wieczystych i hipotece]

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204, z 2021 r. poz. 1177 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 364 w ust. 8 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 i 28 w brzmieniu:

"27) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

28) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.";

2) w art. 365 w ust. 3 wyrazy "i 22-24" zastępuje się wyrazami " , 22, 24 i 28".

Art. 2. [Ustawa o przetwarzaniu informacji kryminalnych]

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1607 oraz z 2022 r. poz. 655) w art. 13 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przedmiotach, w tym nieruchomościach, wykorzystanych do popełnienia przestępstwa, uzyskanych w wyniku przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem,".

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-30
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

Dziennik Ustaw