Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1662

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, oraz kwalifikacje tych osób.

§ 2. [Czynności o charakterze pomocniczym]

1. Czynnościami o charakterze pomocniczym wykonywanymi przez osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, są czynności:

1) polegające na wspieraniu lekarza weterynarii przy wykonywaniu przez tego lekarza weterynarii:

a) badań klinicznych zwierząt,

b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych,

c) pobierania próbek do badań,

d) sekcji zwłok zwierzęcych

- w tym w zakresie dokumentowania wykonywanych czynności;

2) mające na celu poskramianie zwierząt.

2. Do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć lekarza weterynarii lub osobę mającą tytuł technika weterynarii, którzy posiadają roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z tym że do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) lit. a - w przypadku wykonywania przez lekarza weterynarii badań klinicznych zwierząt gatunku pszczoła miodna (Apis mellifera),

2) lit. c - w przypadku pobierania przez lekarza weterynarii próbek do badań w miejscu utrzymywania zwierząt, o których mowa w pkt 1

- powiatowy lekarz weterynarii może także wyznaczyć osobę mającą tytuł pszczelarza lub tytuł technika pszczelarza, która przez co najmniej dwa lata samodzielnie prowadziła działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gatunku pszczoła miodna (Apis mellifera).

3. Do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby mające doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt lub osoby, które zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. poz. 860 oraz z 2008 r. poz. 1034), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-08
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw