REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2128

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 października 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w objaśnieniu symbolu K:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 28 500 zł w 2022 r.;",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 31 000 zł w 2023 r. i w latach następnych.";

2) w § 5:

a) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 28 500 zł w 2022 r.;",

- dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 31 000 zł w 2023 r. i w latach następnych.",

b) w ust. 4:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w 2022 r. - 25 896 zł;",

- dodaje się pkt 5-7 w brzmieniu:

"5) w 2023 r. - 27 696 zł;

6) w 2024 r. - 29 496 zł;

7) w 2025 r. i w latach następnych - 31 296 zł.".

§ 2. [Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wojewódzkiego]

1. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, przysługujących w 2022 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu powiatowego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, przysługujących w 2022 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-18
  • Data wejścia w życie: 2022-10-19
  • Data obowiązywania: 2022-10-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA