REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2424

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 247);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 815);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 242);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2026);

5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 589);

6) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2409);

7) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 215);

8) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 364);

9) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 549);

10) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1404);

11) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1858).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 247), które stanowią:

„§ 2. Funkcjonariusz, któremu przysługiwał dodatek lotniczy na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a od dnia wejścia w życie rozporządzenia przysługuje mu dodatek lotniczy w wysokości niższej od dotychczas otrzymywanej, zachowuje prawo do dodatku lotniczego w dotychczasowej wysokości przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Do spraw o przyznanie dodatku lotniczego na okres przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 815), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 242), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2026), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 589), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2409), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”;

7) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 215), które stanowią:

„§ 2. Funkcjonariusz mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisko służbowe, które przepisami niniejszego rozporządzenia zostało zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego, zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego w dotychczasowej wysokości, do czasu uzyskania na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, prawa do uposażenia zasadniczego co najmniej w takiej samej wysokości.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.”;

8) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 364), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

9) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 549), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

10) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1404), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

11) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1858), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2424)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 8 lutego 2008 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115 i 1855) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) grupy uposażenia zasadniczego, kategorie uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach tego uposażenia oraz odpowiadające im wysokości uposażenia zasadniczego ustalone z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej,

2) zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych,

3) warunki otrzymywania dodatków do uposażenia oraz ich wysokość

- dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

Rozdział 2

Uposażenie zasadnicze

§ 2. 1. Ustala się grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy i kategorie uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach tego uposażenia oraz odpowiadające im wysokości uposażenia ustalane z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.

3. Wysokości uposażenia zasadniczego stanowią iloczyn mnożników, o których mowa w ust. 1, i kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.

4. Wyliczone wysokości uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od pięciu złotych, albo w dół, jeżeli jest niższa od pięciu złotych.

5. Zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i stopni etatowych określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Funkcjonariuszom w służbie stałej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z I kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.

7. Funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z II kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.

§ 3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 13% najniższej stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rozdział 3

Dodatki do uposażenia

§ 4. 1. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:

1) za wysługę lat;

2) za stopień;

3) funkcyjny;

4) służbowy;

5) morski;

6) lotniczy;

7)2) kontrterrorystyczny.

2. Wysokość dodatków do uposażenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, stanowi iloczyn mnożników określonych w rozporządzeniu i kwoty bazowej, o której mowa w § 2 ust. 2.

3. Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1, po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

§ 5. 1. Funkcjonariusze otrzymują po dwóch latach służby dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej miesięcznie 2% należnego uposażenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat wzrasta z urzędu o 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby do wysokości 20% po 20 latach służby, o 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby oraz do wysokości 35% po 35 latach służby.

3. Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat, określają przepisy wydane na podstawie art. 106 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 6. Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień służbowy, którego wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej, pełniący służbę na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, otrzymują dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności, skuteczność w zarządzaniu posiadanymi środkami, terminowość i efektywność podejmowanych działań lub decyzji, umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.

2. Wykaz stanowisk służbowych, których zajmowanie uprawnia funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku funkcyjnego, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3.3) Dodatek funkcyjny przyznaje się funkcjonariuszowi kwotowo w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż:

1) 80% podstawy naliczenia tego dodatku - na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) 75% podstawy naliczenia tego dodatku - na stanowisku służbowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, dyrektora i zastępcy dyrektora;

3) 70% podstawy naliczenia tego dodatku - na pozostałych stanowiskach służbowych, o których mowa w ust. 2.

3a. Podstawę naliczenia dodatku funkcyjnego stanowi suma wysokości przysługującego funkcjonariuszowi uposażenia zasadniczego według grupy tego uposażenia i dodatku za stopień, do których zostało zaszeregowane stanowisko służbowe, na którym funkcjonariusz pełni służbę, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3b. W przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku, do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się podstawę naliczenia odpowiednią dla tego stanowiska, lecz nie niższą od dotychczasowej.

3c. W przypadku zachowania przez funkcjonariusza przeniesionego na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego prawa do uposażenia zasadniczego albo prawa do zaszeregowania, o których mowa w art. 107 ustawy, do ustalenia podstawy naliczenia dodatku funkcyjnego przyjmuje się sumę wysokości uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień wynikających z zachowanego przez funkcjonariusza prawa.

3d. W przypadku zaszeregowania stanowiska służbowego do dwóch stopni etatowych, do ustalenia podstawy naliczenia dodatku funkcyjnego przyjmuje się wysokość dodatku za stopień wyższy.

4. Dodatek funkcyjny jest przyznawany na czas pełnienia służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

5. Dodatek funkcyjny, w granicach określonych w ust. 3:

1) może być przyznany w nowej, wyższej niż uprzednio wysokości albo podwyższony na czas określony, w przypadku gdy funkcjonariusz przejawia inicjatywę w służbie, wzorowo wykonuje obowiązki służbowe albo gdy zostały mu powierzone nowe lub dodatkowe obowiązki służbowe lub nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych;

2) może być przyznany w nowej, niższej niż uprzednio wysokości, albo obniżony na czas określony, w przypadku ustania przesłanek uzasadniających przyznanie go w dotychczasowej wysokości, w szczególności w związku z wystąpieniem istotnej zmiany warunków służby powodującej zmniejszenie zakresu obowiązków;

3) zostaje obniżony na czas określony w przypadku niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w ostatecznej opinii służbowej, albo naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej, jeżeli prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym został on ukarany karą dyscyplinarną.

5a. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy przyjętych do służby przed dniem 1 stycznia 2013 r., którzy zgłosili pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby w związku z przejściem na emeryturę.

6. Przyznanie dodatku funkcyjnego, jego podwyższenie albo obniżenie następuje:

1) z urzędu w przypadku funkcjonariuszy:

a)4) pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podlegających Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka Straży Granicznej,

b) przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku, z wyłączeniem funkcjonariuszy przeniesionych do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2) w pozostałych przypadkach na wniosek właściwego przełożonego funkcjonariusza.

§ 8. 1. Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej pełniący służbę na stanowiskach innych niż wymienione w § 7 ust. 1 otrzymują dodatek służbowy w wysokości uwzględniającej należyte wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.

2. Wykaz stanowisk służbowych, których zajmowanie uprawnia funkcjonariuszy do otrzymywania dodatku służbowego, określa tabela stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Dodatek służbowy przyznaje się funkcjonariuszowi kwotowo w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż 50% podstawy naliczenia.

3a. Funkcjonariuszowi zajmującemu stanowisko kursanta przyznaje się dodatek służbowy kwotowo w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10% i nie więcej niż 20% podstawy naliczenia.

4. Dodatek służbowy przyznawany jest na czas nieokreślony.

5. Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby dodatek służbowy można przyznać na czas określony do dziewięciu miesięcy od daty nawiązania stosunku służbowego.

6. Do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, w granicach określonych w ust. 3 lub 3a, przepisy § 7 ust. 3a-3d, 5-6 stosuje się odpowiednio.

§ 9. (uchylony).

§ 10. 1. Funkcjonariusze wykonujący zadania na etatowych stanowiskach załóg jednostek pływających Straży Granicznej otrzymują dodatek morski w wysokości wynoszącej miesięcznie do 0,30 kwoty bazowej.

2. Dodatek morski w wysokości określonej w ust. 1 można, na wniosek właściwego przełożonego, przyznać funkcjonariuszom wykonującym zadania nurków, płetwonurków, instruktorów-nurków, instruktorów-płetwonurków, na czas wykonywania tych zadań.

§ 11.5) 1. Funkcjonariusze wykonujący zadania na statkach powietrznych Straży Granicznej w składzie załogi statku powietrznego lub zadania związane z bezpośrednią obsługą statków powietrznych otrzymują dodatek lotniczy.

2. Dodatek lotniczy przyznaje się, na wniosek właściwego przełożonego, w wysokości wynoszącej miesięcznie do:

1) 1,8 kwoty bazowej - pilotowi posiadającemu nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach powyżej 2000 godzin lotu, w tym co najmniej 1000 godzin lotu w Straży Granicznej w charakterze pilota dowódcy załogi;

2) 1,6 kwoty bazowej - pilotowi posiadającemu nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach powyżej 1500 godzin lotu, w tym co najmniej 700 godzin lotu w Straży Granicznej w charakterze pilota dowódcy załogi;

3) 1,4 kwoty bazowej - pilotowi posiadającemu nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach powyżej 1000 godzin lotu, w tym co najmniej 500 godzin lotu w Straży Granicznej w charakterze pilota dowódcy załogi;

4) 1,2 kwoty bazowej - pilotowi posiadającemu nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach powyżej 500 godzin lotu, w tym co najmniej 300 godzin lotu w Straży Granicznej w charakterze pilota dowódcy załogi;

5) 1,0 kwoty bazowej - pilotowi posiadającemu nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach powyżej 350 godzin lotu, w tym co najmniej 100 godzin lotu w Straży Granicznej w charakterze pilota dowódcy załogi;

6) 0,8 kwoty bazowej - pilotowi posiadającemu nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach do 350 godzin lotu;

7) 0,6 kwoty bazowej - mechanikowi lotniczemu, operatorowi systemów pokładowych lub technikowi pokładowemu.

3. Funkcjonariusz uprawniony do dodatku lotniczego może otrzymać dodatek lotniczy tylko w jednej z wysokości określonych w ust. 2.

4. Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania na statkach powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,2 kwoty bazowej.

5. Pilotowi wykonującemu zadania na śmigłowcach z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,4 kwoty bazowej.

6. Pilotowi posiadającemu ważne uprawnienia i wykonującemu zadania na samolotach zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR) zwiększa się dodatek lotniczy o 0,4 kwoty bazowej.

7. Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania na statkach powietrznych w charakterze instruktora, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,2 kwoty bazowej.

8. Pilotowi wykonującemu zadania w charakterze dowódcy załogi na więcej niż jednym typie statku powietrznego, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,2 kwoty bazowej.

9. Mechanikowi lotniczemu, operatorowi systemów pokładowych lub technikowi pokładowemu wykonującemu zadania na więcej niż jednym typie statku powietrznego, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,2 kwoty bazowej.

10. Operatorowi systemów pokładowych wykonującemu zadania mechanika lotniczego przy bezpośredniej obsłudze statku powietrznego, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,3 kwoty bazowej.

11. Mechanikowi lotniczemu lub technikowi pokładowemu wykonującemu loty w charakterze operatora systemów pokładowych, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,2 kwoty bazowej.

12. Mechanikowi lotniczemu lub technikowi pokładowemu wykonującemu loty przy obsłudze systemu obserwacji lotniczej lub systemu radarowego, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,2 kwoty bazowej.

13. Mechanikowi lotniczemu lub technikowi pokładowemu wykonującemu loty przy obsłudze pokładowego urządzenia dźwigowego lub stanowiska do zrzutu tratw ratowniczych, zgodnie z posiadanymi ważnymi uprawnieniami, zwiększa się dodatek lotniczy o 0,2 kwoty bazowej.

14. Pilotowi posiadającemu uprawnienia pilota liniowego zwiększa się dodatek lotniczy o 0,3 kwoty bazowej.

15. Mechanikowi lotniczemu, operatorowi systemów pokładowych lub technikowi pokładowemu posiadającemu uprawnienia inżyniera obsługi hangarowej zwiększa się dodatek lotniczy o 0,3 kwoty bazowej.

16. Funkcjonariusz nabywa prawo do przyznania jednorazowego dodatku lotniczego z dniem, w którym osiągnął pięcioletni staż służby w składzie załogi statku powietrznego Straży Granicznej. Warunkiem przyznania tego dodatku jest wykonanie w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz nabył prawo do jego przyznania, lotów w wymiarze nie niższym niż 40 godzin na statkach powietrznych, symulatorach lotu lub urządzeniach treningowych wykorzystywanych przez Straż Graniczną. Jednorazowy dodatek lotniczy przysługuje w wysokości 300% przyznanego dodatku lotniczego określonego na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który funkcjonariuszowi jest przyznawany ten dodatek.

17. Za każdy kolejny pełny rok służby pełnionej w składzie załogi statku powietrznego Straży Granicznej po osiągnięciu pięcioletniego stażu, o którym mowa w ust. 16 zdanie pierwsze, jednorazowy dodatek lotniczy, o którym mowa w ust. 16, ulega zwiększeniu o 20% kwoty przyznanego dodatku lotniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 600% przyznanego dodatku lotniczego określonego na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który funkcjonariuszowi jest przyznawany ten dodatek. Warunkiem zwiększenia tego dodatku jest wykonanie w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz nabył prawo do jego zwiększenia, lotów w wymiarze nie niższym niż 40 godzin na statkach powietrznych, symulatorach lotu lub urządzeniach treningowych wykorzystywanych przez Straż Graniczną.

18. Jednorazowy dodatek lotniczy, o którym mowa w ust. 16 i 17, przyznaje się po zakończeniu roku kalendarzowego.

19. Funkcjonariusz wchodzący w skład załogi statku powietrznego Straży Granicznej zawieszony w lotach ze względów zdrowotnych zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od daty zawieszenia w lotach. Komendant Główny Straży Granicznej może przedłużyć okres pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.

§ 11a.6) 1. Funkcjonariusze:

1) pełniący służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, utrzymujący stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych lub uczestniczący bezpośrednio w takich działaniach,

2)7) wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych lub utrzymujący stałą gotowość do ich pełnienia

- otrzymują dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 zł miesięcznie.

2. W przypadku gdy funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są wyznaczeni również do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych, otrzymują jeden dodatek kontrterrorystyczny w wysokości określonej w ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12. Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, zaszeregowuje się do grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej grupie uposażenia, do której funkcjonariuszowi zachowano prawo przed tym dniem. Przepisy § 2 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Funkcjonariuszom, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymywali na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów:

1) dodatek funkcyjny albo służbowy - przyznaje się odpowiednio dodatek funkcyjny albo służbowy w kategorii nie niższej niż przysługująca dotychczas;

2) zwiększenie dodatku funkcyjnego albo służbowego - zachowuje się prawo do tego zwiększenia w dotychczasowej wysokości do czasu ustalenia tego zwiększenia w nowej wysokości, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 14. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej należnych od dnia 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem załącznika nr 2 do rozporządzenia, który stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 491).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424)

Załącznik nr 19)

TABELA GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Wyszczególnienie

Mnożniki kwoty bazowej

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Kategoria uposażenia zasadniczego

I

II

1

19

5,712

-

2

18

5,112

-

3

17

3,512

3,432

4

16

3,212

3,132

5

15

2,912

2,832

6

14

2,662

2,562

7

13

2,623

2,532

8

12

2,433

2,382

9

11

2,401

2,351

10

10

2,351

2,313

11

09

2,319

2,269

12

08

2,269

2,219

13

07

2,238

2,194

14

06

2,150

2,106

15

05

2,116

2,066

16

04

2,029

1,984

17

03

2,001

1,951

18

02

1,946

1,887

19

01

1,372

1,322


Załącznik nr 210)

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant Główny SG

19

gen. dyw.

2

Zastępca Komendanta Głównego SG

18

gen. bryg.

3

Dyrektor

17

płk

4

Zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca Komendanta Głównego SG

16

płk

5

Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator, rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG - kierownik zespołu prasowego

15

płk

6

Naczelnik wydziału

14

płk

7

Audytor wewnętrzny, wicedziekan

14

ppłk

8

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, rzecznik prasowy

12

ppłk

9

Ekspert

11

mjr

10

Kierownik sekcji

10

mjr

11

Starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej

09

kpt./st. chor. szt.

12

Specjalista

07

st. chor. szt.

13

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

14

Asystent

06

st. chor. szt./sierż. szt.

15

Młodszy asystent

05

sierż. szt.

16

Kursant

01

st. szer.

Tabela nr 2

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG

17

gen. bryg.

2

Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG, główny księgowy

16

płk

3

Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator

15

płk

4

Naczelnik wydziału

14

płk

5

Rzecznik prasowy, audytor wewnętrzny, wicedziekan

14

ppłk

6

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji

12

ppłk

7

Ekspert

11

mjr

8

Kierownik sekcji

10

mjr

9

Starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej

09

kpt./st. chor. szt.

10

Specjalista

07

st. chor. szt.

11

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

12

Asystent

06

st. chor. szt./sierż. szt.

13

Młodszy asystent

05

sierż. szt.

14

Kursant

01

st. szer.

Tabela nr 3

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant oddziału SG

17

gen. bryg., kontradmirał

2

Zastępca komendanta oddziału SG

16

płk, kmdr

3

Główny księgowy

15

płk, kmdr

4

Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

5

Rzecznik prasowy komendanta oddziału SG - kierownik zespołu prasowego

11

mjr, kmdr ppor.

6

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny

10

mjr, kmdr ppor.

7

Dowódca pododdziału odwodowego, kapelan

09

mjr

8

Kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia

08

mjr, kmdr ppor.

9

Kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

kpt./st. chor. szt.

10

Specjalista

06

st. chor. szt.

11

Dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent

06

st. chor. szt.

12

Dowódca plutonu, starszy kontroler

05

st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.

13

Asystent

04

sierż. szt., bosman szt.

14

Młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt., bosman szt.

15

Kursant

01

st. szer., st. mar.

Tabela nr 4

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant ośrodka szkolenia SG

17

płk

2

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG

16

płk

3

Główny księgowy

15

płk

4

Kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych

13

ppłk, kmdr por.

5

Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

6

Kierownik zespołu, starszy wykładowca

11

mjr, kmdr ppor.

7

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy

10

mjr, kmdr ppor.

8

Wykładowca, kapelan

09

mjr, kmdr ppor.

9

Kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia

08

mjr, kmdr ppor.

10

Młodszy wykładowca

08

kpt.

11

Starszy specjalista, starszy instruktor

07

kpt./st. chor. szt.

12

Specjalista, instruktor

06

st. chor. szt.

13

Starszy asystent, młodszy instruktor

06

st. chor. szt.

14

Dowódca plutonu, starszy kontroler

05

st. chor. szt./sierż. szt.

15

Asystent

04

sierż. szt.

16

Młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.

17

Kursant

01

st. szer., st. mar.

Tabela nr 5

Ośrodek Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant ośrodka SG

16

płk, kmdr

2

Zastępca komendanta ośrodka SG

15

płk, kmdr

3

Główny księgowy

14

ppłk, kmdr por.

4

Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

5

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia

10

mjr, kmdr ppor.

6

Dowódca pododdziału odwodowego

09

mjr

7

Kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia

08

mjr, kmdr ppor.

8

Kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

kpt./st. chor. szt.

9

Specjalista

06

st. chor. szt.

10

Dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent

06

st. chor. szt.

11

Dowódca plutonu, starszy kontroler

05

st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.

12

Asystent

04

sierż. szt., bosman szt.

13

Młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt., bosman szt.

14

Kursant

01

st. szer., st. mar.

Tabela nr 6

Dywizjon Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant dywizjonu SG

15

kmdr, płk

2

Zastępca komendanta dywizjonu SG

13

kmdr por., ppłk

3

Szef służb

11

kmdr ppor., mjr

4

Dowódca jednostki pływającej kat. I

10

kmdr ppor., mjr

5

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji

08

kpt.

6

Kierownik zespołu, kierownik zmiany, starszy specjalista

07

kpt./st. chor. szt.

7

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, dowódca jednostki pływającej kat. III, specjalista

06

st. chor. szt.

8

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

9

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III, dowódca jednostki pływającej kat. IV, starszy bosman, starszy kontroler

05

st. chor. szt./ bosman szt., sierż. szt.

10

Bosman, asystent

04

bosman szt., sierż. szt.

11

Młodszy asystent, kontroler

03

bosman szt., sierż. szt.

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant placówki SG

15

płk

2

Zastępca komendanta placówki SG

13

ppłk

3

Kierownik grupy

11

mjr

4

Kierownik zespołu

08

kpt.

5

Kierownik zmiany, starszy specjalista

07

kpt./st. chor. szt.

6

Specjalista

06

st. chor. szt.

7

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

8

Starszy kontroler

05

st. chor. szt./sierż. szt.

9

Asystent

04

sierż. szt.

10

Młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant placówki SG

13

ppłk

2

Zastępca komendanta placówki SG

11

mjr

3

Kierownik grupy

09

mjr

4

Kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista

07

kpt./st. chor. szt.

5

Specjalista

06

st. chor. szt.

6

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

7

Starszy kontroler

05

st. chor. szt./sierż. szt.

8

Asystent

04

sierż. szt.

9

Młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.

Tabela nr 9

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant placówki SG

11

mjr

2

Zastępca komendanta placówki SG

09

kpt.

3

Kierownik grupy

08

kpt.

4

Kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista

07

kpt./st. chor. szt.

5

Specjalista

06

st. chor. szt.

6

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

7

Starszy kontroler

05

st. chor. szt./sierż. szt.

8

Asystent

04

sierż. szt.

9

Młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.


Załącznik nr 311)

TABELA DODATKU ZA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Stopień Straży Granicznej

Mnożnik kwoty bazowej

1

Generał dywizji

1,718

2

Generał brygady

1,618

3

Pułkownik

1,518

4

Podpułkownik

1,468

5

Major

1,418

6

Kapitan

1,368

7

Porucznik

1,318

8

Podporucznik

1,268

9

Starszy chorąży sztabowy

1,198

10

Chorąży sztabowy

1,168

11

Młodszy chorąży sztabowy

1,138

12

Starszy chorąży

1,118

13

Chorąży

1,098

14

Młodszy chorąży

1,078

15

Starszy sierżant sztabowy

1,058

16

Sierżant sztabowy

1,038

17

Starszy sierżant

1,018

18

Sierżant

0,998

19

Starszy plutonowy

0,978

20

Plutonowy

0,968

21

Starszy kapral

0,948

22

Kapral

0,938

23

Starszy szeregowy

0,784

24

Szeregowy

0,764


Załącznik nr 4

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPRAWNIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO OTRZYMYWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko służbowe

1

Komendant Główny SG

2

Zastępca Komendanta Głównego SG

312)

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG, komendant oddziału SG, komendant ośrodka szkolenia SG, komendant ośrodka SG, komendant dywizjonu SG, komendant placówki SG

412)

Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG, zastępca komendanta oddziału SG, zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG, zastępca komendanta ośrodka SG, zastępca komendanta dywizjonu SG, zastępca komendanta placówki SG

5

Dyrektor, zastępca dyrektora

6

Główny księgowy, zastępca głównego księgowego

7

Doradca Komendanta Głównego SG, radca

8

Radca prawny, legislator

913)

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG - kierownik zespołu prasowego, rzecznik prasowy komendanta oddziału SG - kierownik zespołu prasowego, rzecznik prasowy

10

Dziekan, wicedziekan, kapelan

11

Kierownik komórki audytu wewnętrznego, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, audytor wewnętrzny

12

Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców

13

Zastępca naczelnika wydziału

14

Kierownik samodzielnej sekcji, kierownik sekcji

15

Kierownik zakładu

16

Kierownik służby zdrowia, zastępca kierownika służby zdrowia

17

Kierownik kancelarii tajnej

18

Szef służb

19

Komendant pododdziałów szkolnych, komendant studium (kursu)

20

Zastępca komendanta studium (kursu)

21

Kierownik grupy, kierownik zespołu, kierownik zmiany

22

Dowódca jednostki pływającej kat. I, dowódca jednostki pływającej kat. II, dowódca jednostki pływającej kat. III, dowódca jednostki pływającej kat. IV

23

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III

24

Dowódca pododdziału odwodowego, dowódca plutonu odwodowego, dowódca plutonu

25

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

Załącznik nr 5

(uchylony)

Załącznik nr 6

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPRAWNIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO OTRZYMYWANIA DODATKU SŁUŻBOWEGO

Lp.

Stanowisko służbowe

1

Ekspert

2

Starszy wykładowca, wykładowca, młodszy wykładowca

3

Starszy specjalista, specjalista

4

Starszy instruktor, instruktor, młodszy instruktor

5

Starszy asystent, asystent, młodszy asystent

6

Starszy kontroler, kontroler

7

Starszy bosman, bosman

8

Kursant

Załącznik nr 7

(uchylony)

Załącznik nr 8

(uchylony)

Załącznik nr 9

TABELA RÓWNORZĘDNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Stanowiska obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Jednostka organizacyjna Straży Granicznej*)

Stanowiska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Komendant Główny SG

15

gen. dyw.

KGSG

Komendant Główny SG

19

gen. dyw.

2

Zastępca Komendanta Głównego SG

14

gen. bryg.

KGSG

Zastępca Komendanta Głównego SG

18

gen. bryg.

3

Dyrektor

13

gen. bryg./ płk

KGSG

Dyrektor

17

gen. bryg./ płk

4

Komendant oddziału SG

13

gen. bryg., kontradmirał

OSG

Komendant oddziału SG

17

gen. bryg., kontradmirał

5

Komendant ośrodka szkolenia SG

13

gen. bryg., płk

OSz SG

Komendant ośrodka szkolenia SG

17

płk

6

Zastępca dyrektora

12

płk

KGSG

Zastępca dyrektora

16

płk

7

Zastępca komendanta oddziału SG

12

płk, kmdr

OSG

Zastępca komendanta oddziału SG

16

płk, kmdr

8

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG

12

płk

OSz SG

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG

16

płk

9

Komendant ośrodka tresury psów służbowych SG

12

płk

OSz SG

Komendant ośrodka tresury psów służbowych SG

16

płk

10

Doradca Komendanta Głównego SG

12

płk

KGSG

Doradca Komendanta Głównego SG

16

płk

11

Główny księgowy

12

płk

KGSG, OSG, OSz SG

Główny księgowy

16

płk

12

Rzecznik prasowy

12

płk

KGSG

Rzecznik prasowy

15

płk

13

Radca

12

płk

KGSG

Radca

16

płk

14

Komendant dywizjonu SG

12

kmdr, płk

DYW SG

Komendant dywizjonu SG

16

kmdr, płk

15

Komendant placówki SG

12

płk

PSG I

Komendant placówki SG

16

płk

16

Radca prawny

11

płk

KGSG

Radca prawny

15

płk

17

Legislator

11

płk

KGSG

Legislator

15

płk

18

Dziekan

11

płk

KGSG

Dziekan

15

płk

19

Naczelnik wydziału

10

płk

KGSG

Naczelnik wydziału

14

płk

20

Audytor wewnętrzny

10

płk

KGSG

Audytor wewnętrzny

14

płk

21

Wicedziekan

10

płk

KGSG

Wicedziekan

14

płk

22

Naczelnik wydziału granicznego

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

23

Naczelnik wydziału operacyjno-śledczego

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

24

Naczelnik wydziału do spraw cudzoziemców

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

25

Naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców

12

ppłk, kmdr por.

26

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG

10

ppłk

OSz SG

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG

13

ppłk

27

Kierownik zakładu

10

ppłk

OSz SG

Kierownik zakładu

13

ppłk, kmdr por.

28

Komendant pododdziałów szkolnych

10

ppłk

OSz SG

Komendant pododdziałów szkolnych

13

ppłk, kmdr por.

29

Zastępca komendanta dywizjonu SG

10

kmdr por., ppłk

DYW SG

Zastępca komendanta dywizjonu SG

13

kmdr por., ppłk

30

Zastępca komendanta

10

ppłk

PSG I

Zastępca komendanta

13

ppłk

31

Komendant placówki SG

10

ppłk

PSG II

Komendant placówki SG

13

ppłk

32

Zastępca naczelnika wydziału

09

ppłk

KGSG

Zastępca naczelnika wydziału

12

ppłk

33

Kierownik samodzielnej sekcji

09

ppłk

KGSG

Kierownik samodzielnej sekcji

12

ppłk

34

Ekspert

09

ppłk

KGSG

Ekspert

11

mjr

35

Naczelnik wydziału

09

ppłk, kmdr por.

OSG, OSz SG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

36

Radca prawny

09

ppłk, kmdr por.

OSG, OSz SG

Radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

37

Rzecznik prasowy

09

ppłk, kmdr por.

OSG

Rzecznik prasowy

10

mjr, kmdr ppor.

38

Kierownik zespołu

09

ppłk

OSz SG

Kierownik zespołu

11

ppłk, kmdr por.

39

Starszy wykładowca

09

ppłk, kmdr por.

OSz SG

Starszy wykładowca

11

ppłk, kmdr por.

40

Dowódca jednostki pływającej kat. I

09

kmdr ppor., mjr

DYW SG

Dowódca jednostki pływającej kat. I

11

kmdr ppor., mjr

41

Kierownik grupy

09

mjr

PSG I

Kierownik grupy

11

mjr

42

Zastępca komendanta

09

mjr

PSG II

Zastępca komendanta

11

mjr

43

Komendant placówki SG

09

ppłk

PSG III

Komendant placówki SG

11

ppłk

44

Kierownik sekcji (grupy)

08

ppłk

KGSG

Kierownik sekcji (grupy)

10

mjr

45

Starszy specjalista

08

ppłk

KGSG

Starszy specjalista

09

mjr

46

Kapelan

08

ppłk

OSG, OSz SG

Kapelan

09

ppłk

47

Zastępca naczelnika wydziału

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Zastępca naczelnika wydziału

10

mjr, kmdr ppor.

48

Kierownik samodzielnej sekcji

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Kierownik samodzielnej sekcji

10

mjr, kmdr ppor.

49

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

10

mjr, kmdr ppor.

50

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego-audytor wewnętrzny

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego-audytor wewnętrzny

10

mjr, kmdr ppor.

51

Dowódca pododdziału odwodowego

08

mjr, kmdr ppor.

OSG

Dowódca pododdziału odwodowego

09

mjr

52

Komendant studium (kursu)

08

mjr, kmdr ppor.

OSz SG

Komendant studium (kursu)

10

mjr, kmdr ppor.

53

Wykładowca

08

mjr, kmdr ppor.

OSz SG

Wykładowca

09

mjr, kmdr ppor.

54

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I

08

kmdr ppor., mjr

DYW SG

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I

09

kmdr ppor., mjr

55

Szef służb

08

kmdr ppor., mjr

DYW SG

Szef służb

09

kmdr ppor., mjr

56

Kierownik zespołu

08

mjr

PSG I

Kierownik zespołu

09

mjr

57

Zastępca komendanta

08

mjr

PSG III

Zastępca komendanta

09

mjr

58

Kierownik grupy

08

mjr

PSG II

Kierownik grupy

09

mjr

59

Kierownik grupy

08

mjr

PSG III

Kierownik grupy

08

mjr

60

Komendant placówki SG

08

mjr

PSG IV

Komendant placówki SG

09

mjr

61

Specjalista

07

mjr

KGSG

Specjalista

07

kpt./

st. chor. szt.

62

Kierownik kancelarii tajnej

07

mjr

KGSG

Kierownik kancelarii tajnej

09

mjr

63

Kierownik sekcji

07

mjr, kmdr ppor.

OSG

Kierownik sekcji

08

mjr, kmdr ppor.

64

Starszy specjalista

07

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG, DYW SG

Starszy specjalista

07

kpt.

65

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

07

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

08

mjr, kmdr ppor.

66

Audytor wewnętrzny

07

mjr

OSG, OSz SG

Audytor wewnętrzny

08

mjr, kmdr ppor.

67

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

mjr, kmdr ppor.

OSG

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

kpt.

68

Zastępca komendanta studium (kursu)

07

mjr

OSz SG

Zastępca komendanta studium (kursu)

08

mjr

69

Kierownik sekcji

07

mjr

OSz SG

Kierownik sekcji

08

mjr

70

Dowódca jednostki pływającej kat. II

07

kpt.

DYW SG

Dowódca jednostki pływającej kat. II

08

kpt.

71

Kierownik sekcji

07

kpt.

DYW SG

Kierownik sekcji

08

kpt.

72

Starszy specjalista

07

mjr

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Starszy specjalista

07

kpt./

st. chor. szt.

73

Kierownik zmiany

07

mjr

PSG I, PSG II, PSG III

Kierownik zmiany

07

kpt./

st. chor. szt.

74

Kierownik zespołu

07

mjr

PSG II, PSG III

Kierownik zespołu

07

kpt./

st. chor. szt.

75

Zastępca komendanta

07

mjr

PSG IV

Zastępca komendanta

08

mjr

76

Starszy asystent

06

kpt.

KGSG

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

77

Kierownik zespołu

06

kpt.

KGSG

Kierownik zespołu

06

st. chor. szt.

78

Kierownik grupy zabezpieczenia

06

kpt.

OSG

Kierownik zespołu

07

kpt.

79

Specjalista

06

kpt.

OSG, OSz SG, DYW SG

Specjalista

06

st. chor. szt.

80

Kierownik grupy

06

kpt.

OSz SG

Kierownik grupy

06

st. chor. szt.

81

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II

06

kpt.

DYW SG

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II

06

st. chor. szt.

82

Specjalista-kontroler

06

kpt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Specjalista-kontroler

06

st. chor. szt.

83

Asystent

05

st. chor. szt.

KGSG

Asystent

05

st. chor. szt./ sierż. szt.

84

Starszy strażnik graniczny-kontroler

05

st. chor. szt.

KGSG

Starszy kontroler

05

st. chor. szt./ sierż. szt.

85

Starszy asystent

05

kpt.

OSG, OSz SG, DYW SG, PSG I, PSG II, PSG III,

PSG IV

Starszy asystent

05

st. chor. szt.

86

Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego)

05

kpt.

OSG

Dowódca plutonu odwodowego

05

st. chor. szt.

87

Dowódca placówki szkolnej

05

kpt.

OSz SG

Dowódca placówki szkolnej

05

st. chor. szt.

88

Dowódca plutonu

05

kpt.

OSz SG

Dowódca plutonu

04

st. chor. szt./ sierż. szt.

89

Zastępca kierownika grupy

05

kpt.

OSz SG

Zastępca kierownika grupy

05

st. chor. szt.

90

Starszy referent

04

st. chor. szt.

KGSG

Młodszy asystent

04

sierż. szt.

91

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

OSG, OSz SG, DYW SG

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.

92

Dowódca plutonu

04

st. chor. szt.

OSG, OSz SG

Dowódca plutonu

04

st. chor. szt./ sierż. szt., bosman szt.

93

Dowódca jednostki pływającej kat. III

04

st. chor. szt.

DYW SG

Dowódca jednostki pływającej kat. III

05

st. chor. szt.

94

Starszy bosman

04

st. chor. szt.

DYW SG

Starszy bosman

04

st. chor. szt./ bosman szt., sierż. szt.

95

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./ sierż. szt.

96

Asystent

03

st. chor. szt.

OSG OSz SG DYW SG

Asystent

03

sierż. szt., bosman szt.

97

Bosman

03

st. chor. szt.

DYW SG

Bosman

03

bosman szt., sierż. szt.

98

Asystent

03

st. chor. szt.

PSG I PSG II PSG III PSG IV

Asystent

03

sierż. szt.

99

Starszy referent

02

st. chor. szt.

OSG, OSz SG, DYW SG

Młodszy asystent

02

sierż. szt., bosman szt.

100

Strażnik graniczny-kontroler

03

sierż. szt.

KGSG

Kontroler

03

sierż. szt.

101

Strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt., bosman szt.

OSG

Kontroler

02

sierż. szt., bosman szt.

102

Starszy referent

02

sierż. szt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Młodszy asystent

02

sierż. szt.

103

Strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Kontroler

02

sierż. szt.

104

Referent

01

sierż. szt.

KGSG, PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Kursant

01

st. szer.

105

Referent

01

sierż. szt.

OSG, OSz SG, DYW SG

Kursant

01

st. szer., st. mar.

*) Objaśnienia skrótów:

- KGSG - Komenda Główna Straży Granicznej,

- OSG - oddział Straży Granicznej,

- OSz SG - ośrodek szkolenia Straży Granicznej,

- DYW SG - dywizjon Straży Granicznej,

- PSG I - placówka Straży Granicznej kat. I,

- PSG II - placówka Straży Granicznej kat. II,

- PSG III - placówka Straży Granicznej kat. III,

- PSG IV - placówka Straży Granicznej kat. IV.1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2409), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1858), które weszło w życie z dniem 17 września 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 247), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1404), które weszło w życie z dniem 20 lipca 2022 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 215), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2022 r.; wszedł w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 lutego 2008 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 589), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2020 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 549), które weszło w życie z dniem 9 marca 2022 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 364), które weszło w życie z dniem 12 lutego 2022 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA