REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 573

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1082, z 2019 r. poz. 165 oraz z 2022 r. poz. 2034) w § 3:

1) w ust. 1 uchyla się pkt 3;

2) w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Centralnego Zarządu Służby Więziennej, uczelni Służby Więziennej i Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie - zapewnia zakład opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzony przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie;",

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej oraz jego wydziałów zamiejscowych - zapewnia zakład opieki zdrowotnej medycyny pracy SW położony najbliżej miejsca pełnienia służby przez funkcjonariusza lub świadczenia pracy przez pracownika.".

§ 2. [Skierowania]

Skierowania wystawione do zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzonego przez Rektora-Komendanta uczelni Służby Więziennej będą realizowane przez zakład opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzony przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie.

§ 3. [Badania]

Badania rozpoczęte w zakładzie opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzonym przez Rektora-Komendanta uczelni Służby Więziennej będą kontynuowane w zakładzie opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzonym przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-11
  • Data obowiązywania: 2023-04-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA