REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 706

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, 556, 588, 641 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 182) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie mnożników kwoty bazowej]

Mnożniki kwoty bazowej określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [TABELE MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 706)

TABELE MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALANIA WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

I. Ministerstwo Finansów

Kategoria stanowisk

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

Stanowiska kierownicze

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

6,600-7,935

zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

5,700-7,360

naczelnik wydziału

3,350-4,715

Stanowiska eksperckie

starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej, dziekan

3,000-4,255

ekspert Służby Celno-Skarbowej

2,650-3,910

młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej

2,450-3,795

Stanowiska specjalistyczne

starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

2,200-3,335

specjalista Służby Celno-Skarbowej

2,050-3,105

młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,900-2,645


II. Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe

Kategoria stanowisk

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

Stanowiska kierownicze

dyrektor izby

4,200-7,130

zastępca dyrektora izby

3,300-6,325

naczelnik urzędu

3,300-6,325

zastępca naczelnika urzędu

3,000-5,405

kierownik oddziału naczelnik wydziału kierownik działu

2,450-4,715

zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu 2,400-4,485
kierownik zmiany 2,300-3,680

dowódca jednostki pływającej

2,300-3,680

Stanowiska eksperckie

radca skarbowy

2,300-4,140

starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej

2,650-4,140

ekspert Służby Celno-Skarbowej, kapelan

2,450-3,910

młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej

2,250-3,795

Stanowiska specjalistyczne

starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

2,000-3,335

specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,850-3,105

młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

1,700-2,645

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-14
  • Data wejścia w życie: 2023-04-15
  • Data obowiązywania: 2023-04-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA