REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1042

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 9 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650 oraz z 2023 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 164) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Załącznik 1. [WYKAZ INSTYTUCJI UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA OPINII DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM OKREŚLONEJ W KONCESJI W MIEJSCU LUB MIEJSCACH WYKONYWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAKRES, W JAKIM WYDAJĄ ONE TE OPINIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 9 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1042)

WYKAZ INSTYTUCJI UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA OPINII DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM OKREŚLONEJ W KONCESJI W MIEJSCU LUB MIEJSCACH WYKONYWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAKRES, W JAKIM WYDAJĄ ONE TE OPINIE

Lp.

NAZWA INSTYTUCJI UPOWAŻNIONEJ

ZAKRES OPINII

1

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe oraz bronią masowego rażenia, a także obrót związanymi z tym technologiami, z wyłączeniem materiałów promieniotwórczych i związanej z nimi technologii

2

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

3

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

4

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

5

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie sprzętu kierowania ogniem, sprzętu ostrzegawczego i alarmującego oraz systemów i sprzętu przeciwdziałania oraz jego komponentów lub wyposażenia, pojazdów naziemnych, w tym ciągników (z wyłączeniem cywilnych samochodów lub ciężarówek przeznaczonych do przewozu pieniędzy i przedmiotów wysokiej wartości wyposażonych w osłony pancerne) i ich elementów, specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do celów wojskowych lub policyjnych, sprzętu do odwzorowywania lub zabezpieczania przed ruchami przeciwnika oraz jego specjalnie zaprojektowanych składników i akcesoriów, sprzętu i konstrukcji opancerzonych i ochronnych oraz ich komponentów, a także sprzętu i technologii do produkcji wyrobów

6

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie broni masowego rażenia, środków radioaktywnych, indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami oraz do wykrywania skażeń, środków zapalających oraz środków maskowania aerodyspersyjnego

7

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

8

Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

9

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych

10

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA