REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1591

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1008) w § 6a w ust. 6 wyrazy „do kwoty 22 080 złotych" zastępuje się wyrazami „do kwoty 24 995 złotych".

§ 2. [Termin początkowy stosowania maksymalnej kwoty zwrotu podatku z tytułu nabycia towarów]

1. Maksymalną kwotę zwrotu podatku określoną w § 6a ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zwrotu podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, z tytułu nabycia towarów po dniu 31 grudnia 2022 r.

2. W przypadku gdy nabycia towarów, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, są dokonywane w okresie 12 następujących po sobie miesięcy na przełomie lat 2022 i 2023, maksymalną kwotę zwrotu podatku oblicza się proporcjonalnie do wartości towarów nabytych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku obowiązującej w tych latach.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-11
  • Data wejścia w życie: 2023-08-12
  • Data obowiązywania: 2023-08-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA