REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1963

USTAWA

z dnia 13 lipca 2023 r.

o rewitalizacji rzeki Odry1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1) szczegółowe zasady i warunki przygotowania inwestycji mających na celu poprawę:

a) warunków środowiskowych rzeki Odry w zakresie ilości i jakości wody w tej rzece, a także środowiska wodnego oraz zwiększenie możliwości retencjonowania wody na obszarze zlewni tej rzeki, zwanych dalej „inwestycjami dla Odry",

b) funkcjonowania gospodarki wodnościekowej na obszarze mogącym mieć wpływ na środowisko wodne w dorzeczu rzeki Odry, zwanych dalej „inwestycjami w zakresie gospodarki wodnościekowej";

2) działania analityczno-planistyczne na wybranych ciekach wodnych stanowiących dopływy rzeki Odry, przewidzianych do wykonania w celu identyfikacji potrzeb podejmowania dalszych działań niezbędnych do poprawy warunków środowiskowych rzeki Odry, zwane dalej „działaniami planistycznymi";

3) zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej;

4) działania mające na celu ustalenie zakresu oddziaływania antropogenicznego na rzekę Odrę;

5) zasady realizacji działań mających na celu odbudowę ichtiofauny w rzece Odrze.

Art. 2. [Inwestycje dla Odry]

Inwestycjami dla Odry są następujące inwestycje:

1) przebudowa budowli, urządzeń i skarp zbiornika wodnego Dzierżno Duże;

2) przebudowa Kanału Gliwickiego sekcji 0, I, II, III, IV, V i VI (od km 0-000 do km 39-400);

3) roboty budowlane na stopniu wodnym Ujście Nysy wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalnie oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa jazu w km 180,50 rzeki Odry;

4) przebudowa koryta rzeki Odry poniżej stopnia wodnego Ujście Nysy na długości ok. 2000 m;

5) roboty budowlane polegające na przebudowie budowli regulacyjnych na rzece Odrze na odcinkach: km 683,0 - 668,0, km 617,6 - 614,7, km 613,5 - 605,0 i km 604,0 - 600,4;

6) budowa stopnia wodnego Lubiąż na rzece Odrze w rejonie Glinian wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

7) budowa stopnia wodnego Ścinawa na rzece Odrze w rejonie Ścinawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

8) roboty budowlane polegające na budowie Kanału Odry-Odrzycy w celu zasilania zlewni potoku Odrzycy wodami rzeki Odry, w gminach Skarbimierz i Lubsza;

9) roboty budowlane i działania renaturyzacyjne związane z cofką stopnia wodnego Malczyce, polegające na:

a) przebudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry powyżej stopnia wodnego Malczyce do Brzegu Dolnego,

b) realizacji robót lub działań mających na celu dostosowanie terenów przyległych do rzeki do piętrzenia na odcinku rzeki Odry od Grodzanowa do Brzegu Dolnego,

c) wykonaniu przepustów na rowie Żabka (prawy brzeg) oraz na rowie odwadniającym Zakrzów-Rzeczyca (lewy brzeg) dla potrzeb korytarzy migracyjnych dla zwierząt,

d) renaturyzacji rzeki Barłożnej i części rowu A, robotach budowlanych prowadzących do połączenia rzeki Odry ze starym korytem rzeki Odry w km 288, przebudowie brzegów koryta rzeki Odry na odcinku od Grodzanowa do Brzegu Dolnego oraz montażu piezometrów na prawym brzegu,

e) rekultywacji terenu istniejącej deponii na prawym brzegu w pobliżu istniejącego zaplecza budowy, wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej lewostronnego wału przeciwpowodziowego w rejonie przepompowni w Rzeczycy oraz przebudowie progu przeciwerozyjnego w dolnym stanowisku stopnia wodnego Malczyce,

f) wykonaniu korytarzy migracyjnych dla zwierząt wraz z nasadzeniami roślinności;

10) roboty budowlane w korycie rzeki Warty w zakresie kształtowania przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Warty powyżej zbiornika wodnego Poraj i renaturyzacja tej rzeki;

11) roboty budowlane związane z odbudową koryta rzeki Radomki na odcinku od km 7+238 do km 9+046 oraz budową budowli regulacyjnej od km 7+580 do km 7+590 i budowli przelewowo-upustowej zbiornika Metalurgia;

12) roboty budowlane w korycie rzeki Piwonii wraz z przebudową infrastruktury krzyżującej się z rzeką w granicach Kalisza oraz budowa urządzeń wodnych znajdujących się poza korytem cieku, związanych z robotami w korycie rzeki Piwonii;

13) roboty budowlane w zakresie kształtowania koryta rzeki Krępicy od km 0+000 do km 5+872,4 wraz z przebudową infrastruktury krzyżującej się z rzeką oraz budowa urządzeń wodnych znajdujących się poza korytem cieku;

14) roboty budowlane związane z renaturyzacją rzek Dzierżęcinki, Płoni, Myśli oraz Strugi Marwickiej, polegające na:

a) budowie przepławek przy istniejących stopniach wodnych na rzekach Dzierżęcince i Płoni,

b) zapewnieniu prawidłowego przepływu wód na rzekach Myśli i Strudze Marwickiej w wyniku likwidacji barier w ciągłości biologicznej;

15) roboty budowlane w korycie rzeki Tywy wraz z budową przepławek na tej rzece;

16) roboty budowlane w korycie rzeki Płoni polegające na:

a) remoncie jazu w km 2+432 i w km 4+792,

b) budowie przepławek przy jazach w km 2+432 i w km 4+792,

c) odbudowie murów oporowych w km 0+819 i w km 0+896,

d) remoncie skrzydełek wlotu do kanału Ulgi w km 1+366,

e) remoncie części wlotowej jazu w km 1+325,

f) wykonaniu slipu na prawym brzegu rzeki Płoni w km 0+786;

17) roboty budowlane polegające na odbudowie koryta Kanału Grzymisławskiego na długości L - 7,027 km wraz z budowlami w gminie Śrem;

18) roboty budowlane polegające na odbudowie Kanału Przybrodzkiego od km 0+000 do km 21+200 na terenie gmin Szamotuły i Kaźmierz w powiecie szamotulskim oraz gmin Rokietnica i Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim wraz z budowlami hydrotechnicznymi obejmującymi 2 jazy i 17 przepustów;

19) roboty budowlane w korycie rzeki Warty w rejonie mostu Warta-Rososzyca zwiększające przepustowość wlotu do zbiornika wodnego Jeziorsko;

20) roboty budowlane na zbiorniku wodnym Jeziorsko wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudowa koryta rzeki Pichny;

21) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Kotlarnia na rzece Bierawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

22) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie wraz z elektrownią wodną oraz infrastrukturą towarzyszącą;

23) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Racławice Śląskie na rzece Osobłodze wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

24) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Dzierżawy-Drozdów w gminie Świnice Warckie w powiecie łęczyckim i gminie Wartkowice w powiecie poddębickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

25) roboty budowlane związane z odbudową i przebudową zbiornika wodnego Środa na rzece Moskawie wraz z przebudową górnego odcinka dopływu rzeki Moskawy;

26) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Gozdowo na rzece Wrześnicy w gminie Września wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

27) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Ścinawa na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w Piorunkowicach w gminach Korfantów i Prudnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

28) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego w Jasieniu na rzece Lubszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

29) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Rokosowo na Rowie Polskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z przebudową koryta wraz z obwałowaniami odcinka Rowu Polskiego na odcinku o długości 1,363 km;

30) roboty budowlane związane z rozbudową zbiornika wodnego Miejska Górka, przebudową koryta i obwałowań odcinka rzeki Dąbroczni na długości 812 m oraz budową nowego jazu;

31) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego:

a) Maleszów w gminie Kondratowice w dolinie rzek Małej Ślęzy i Żelowickiej Wody,

b) Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej,

c) na rzece Rudnej w gminie Rudna,

d) Mora na rzece Morze w Iławie w gminie Nysa i Biskupowie w gminie Głuchołazy,

e) Masłówka zlokalizowanego w zlewni rzeki Masłówki na obszarze gmin Rawicz, Żmigród i Wąsosz,

f) Długomost na rzece Widawie w gminie Dziadowa Kłoda,

g) Mirocin Górny w Mirocinie Górnym,

h) Brzeźnica na rzece Brzeźniczance w gminie Brzeźnica,

i) powyżej Dzierżoniowa na rzece Piławie

- wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

32) roboty budowlane związane z budową zbiornika wodnego Pielgrzymka na rzece Skorze w gminie Pielgrzymka wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

33) roboty budowlane związane z przebudową zbiornika wodnego Włodzienin;

34) roboty budowlane polegające na:

a) przebudowie i odbudowie koryta cieku Siekierka od km od 0+00 do km 15+846 z wyłączeniem odcinka od km 0+526 do km 0+556,

b) budowie 10 zbiorników wodnych na cieku Siekierka, których zapory czołowe będą zlokalizowane na cieku Siekierka w km 3+312, km 3+859 i km 15+420 oraz na cieku Gozdnica w km 1+320, km 5+135, km 5+640 i km 15+420, oraz rowu R-F w km 0+530, km 1+050 i km 2+832 znajdujących się w gminie Siekierczyn oraz gminie miejskiej i gminie wiejskiej Lubań;

35) roboty budowlane na rzekach Bobrze i Brzeźnicy w celu renaturyzacji związane z przebudową koryta tych rzek w celu ich udrożnienia dla ichtiofauny, budową przepławek i progów, utworzeniem sztucznych i powiększeniem już istniejących tarlisk, oraz z budową instalacji niezbędnej dla ichtiofauny;

36) roboty budowlane na rzekach Nysie Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej i Dzikiej Orlicy w celu renaturyzacji polegające na przebudowie koryta tych rzek oraz na rzece:

a) Nysie Kłodzkiej - przebudowie 2 przepławek i budowie 6 przepławek,

b) Białej Głuchołaskiej - przebudowie 3 przepławek i budowie 12 przepławek;

37) roboty budowlane związane z przebudową jazu Skałka na rzece Bystrzycy w gminie Kąty Wrocławskie oraz przebudową przepławki w celu poprawy warunków migracyjnych dla ichtiofauny;

38) roboty budowlane związane z przebudową obwałowań i budowli piętrzących rzeki Ślęzy na terenie Wrocławia i gmin Kobierzyce, Żórawiny, Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice i Niemcza, wraz z elementami renaturyzacji rzeki;

39) roboty budowlane związane z budową przepławek w celu poprawy warunków migracyjnych dla ichtiofauny:

a) przy jazach na Kanale Północnym Obry:

- nr 6 w Małej Wsi w km 1+600,

- nr 7 w Kopanicy w km 4+700,

- nr 8 w Jażyńcu w km 8+330,

- nr 9 w Obrze w km 10+950,

- nr 10 w Obrze w km 13+230,

b) na rzece Bukowej w:

- km 1+269,

- km 7+066,

- km 16+139,

- km 18+740;

40) roboty budowlane na rzece Warcie od km 333+000 do km 406+600 związane z przebudową koryta rzeki oraz odbudową budowli regulacyjnych;

41) roboty budowlane w Kiszkowie związane z budową zbiornika wodnego, w szczególności obejmujące odbudowę lub przebudowę 2 jazów;

42) roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego jazu i budową nowego jazu na rzece:

a) Męcince w km 12+525,

b) Obrze w km 93+400 w Perzynach oraz z przebudową koryta tej rzeki poniżej i powyżej jazu,

c) Obrze w km 78+820 w Rybojadach oraz z przebudową koryta tej rzeki poniżej i powyżej jazu,

d) Łobżonce w km 20+970 o nazwie Klawek oraz z budową przepławki oraz przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1193P, a także przebudową sieci wodociągowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej;

43) roboty budowlane związane z odbudową jazu na rzece Osiecznicy w km 18+740;

44) roboty budowlane związane z budową i przebudową 11 jazów na rzece Nerze w lokalizacji jaz:

a) Puczniew w km 72+203,

b) Feliksów w km 63+029,

c) Zofiówka w km 61+205,

d) Kolonia Góra Bałdrzychowska w km 58+219,

e) Bałdrzychów w km 56+117,

f) Bliźnia w km 51+028,

g) Małe w km 47+949,

h) Wilkowice w km 45+549,

i) Wólka w km 40+370,

j) Borek w km 36+407,

k) Zimne w km 30+114;

45) roboty budowlane związane z odbudową 5 jazów na rzece Łomnicy w km 0+627, km 0+977, km 1+510, km 1+988 i km 4+075;

46) roboty budowlane na rzekach Bukowej i Kamionce związane z odbudową 8 budowli piętrzących:

a) w km 17+451 w Kocieniu Wielkim oraz z budową przepławki,

b) w km 22+052 w Górnicy,

c) w km 22+063 w Górnicy,

d) w km 22+915 w Górnicy,

e) w km 24+239 w Biernatowie,

f) w km 32+611 w Smolarni,

g) w km 36+338 w Straduniu,

h) w km 36+768 w Straduniu;

47) roboty budowlane polegające na budowie budowli stabilizującej poziom wody w jeziorze Wielimie na wypływie rzeki Gwdy z tego jeziora;

48) roboty budowlane polegające na budowie progów ze stałym piętrzeniem w celu stabilizacji poziomu wody w jeziorach Rudno, Dubie, Lubie, Drawsko i Prosino;

49) roboty budowlane związane z odbudową jazu na rzece Człapi w km 6+645;

50) roboty budowlane polegające na budowie urządzeń piętrzących na wypływie z jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego: Jeziora Ochrowskiego, Jeziora Suszewskiego, Jeziora Ostrowskiego oraz Jeziora Cienciskiego;

51) roboty budowlane na rzece Noteci związane z budową 6 przepławek na stopniach wodnych w Pakości, Łabiszynie, Dębinku, Białych Błotach, Starej Noteci Rynarzewskiej i Nakle Zachód.

Art. 3. [Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji dla Odry]

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji dla Odry, o których mowa w art. 2 pkt 10-14, 16-19, 24-27, 29, 31 lit. a i c-i, pkt 32-41, 42 lit. b i c, pkt 44-46 i 48-50.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji dla Odry wymienionych w ust. 1 zostały zapewnione ze środków Unii Europejskiej lub międzynarodowych instytucji finansowych.

3. Do dotacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)).

Art. 4. [Przepisy stosowane do inwestycji dla Odry]

1. Do inwestycji dla Odry stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 oraz z 2023 r. poz. 1890) dotyczące inwestycji, o których mowa w art. 1 pkt 1 tej ustawy, z wyjątkiem art. 25 ust. 1 tej ustawy.

2. Decyzję, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w sprawie inwestycji dla Odry wydaje się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. Do terminów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860), okresu zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresu opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 5. [Inwestycje w zakresie gospodarki wodnościekowej]

1. Inwestycjami w zakresie gospodarki wodnościekowej są następujące inwestycje:

1) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanych dalej „aglomeracjami", które zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy;

2) budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

2. Spośród inwestycji ujętych w sporządzonym na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych pierwszeństwo w uzyskiwaniu dofinansowania ze środków finansowych wskazanych w tym programie mają inwestycje w zakresie gospodarki wodnościekowej na obszarze tych aglomeracji, które nie spełniają warunków, o których mowa w art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

3. Dla inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej wydaje się:

1) pozwolenie na budowę w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia wniosku;

2) pozwolenie na użytkowanie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia wniosku;

3) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Do terminów, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się także do inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji lub urządzeń do oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, w celu utworzenia systemu oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych, o którym mowa w art. 16 pkt 50a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a także do inwestycji mających na celu budowę, przebudowę lub rozbudowę systemu retencyjno-dozującego, o którym mowa w art. 16 pkt 50b tej ustawy.

Art. 6. [Powiadamianie o wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia mogących spowodować zmianę jakości wody]

W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia mogących spowodować zmianę jakości wody na ujęciu wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na obszarze zasilania ujęcia wody, właściwe miejscowo wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadamia o wystąpieniu tego zagrożenia lub zdarzenia, ich ustaniu, a także o istotnych okolicznościach ich dotyczących:

1) właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub wojskowego inspektora sanitarnego - właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej i właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

2) właścicieli lub zarządców ujęć wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

3) właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

4) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

5) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Art. 7. [Działania planistyczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie spośród działań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w zakresie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego w 2022 r. w pierwszej kolejności wykonuje działania planistyczne dotyczące:

1) analizy możliwości przebudowy budowli piętrzących w celu zapewnienia ciągłości biologicznej i morfologicznej oraz spełnienia celów środowiskowych na rzekach:

a) Bobrze na odcinkach:

- od dopływu rzeki Kamiennej do zbiornika Pilchowice,

- od rzeki Kwisy do ujścia,

b) Olzie od jej źródła do granicy państwowej,

c) Ślęzy od jej źródła do Księginki,

d) Kaczawie do Nysy Szalonej,

e) Tywie od dopływu z Tywic wraz z dopływem z Tywic do ujścia,

f) Inie od jej źródeł do Stobnicy,

g) Bystrzycy od zbiornika Mietków do ujścia,

h) Widawie od zbiornika Michalice do Oleśnicy,

i) Płoni:

- od jeziora Płonno do ujścia,

- od jeziora Płoń do jeziora Żelewko;

2) oceny wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych, a dodatkowo – w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu tych budowli na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe – analizy możliwości wdrożenia działań zapewniających ciągłość biologiczną na rzekach:

a) Bobrze na odcinkach:

- od dopływu rzeki Kamiennej do zbiornika Pilchowice,

- od zbiornika Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku,

- od rzeki Kwisy do ujścia,

b) Olzie od jej źródła do granicy państwowej,

c) Ślęzy od jej źródła do Księginki,

d) Kaczawie do Nysy Szalonej,

e) Inie od jej źródeł do Stobnicy,

f) Widawie od zbiornika Michalice do Oleśnicy;

3) kontroli funkcjonowania urządzeń do migracji ryb w celu ustalenia ich prawidłowego działania i umożliwienia odpowiedniej migracji ryb na rzekach:

a) Bobrze na odcinkach:

- od zbiornika Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku,

- od rzeki Kwisy do ujścia,

b) Nysie Kłodzkiej od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej,

c) Inie od jej źródeł do Krąpieli,

d) Nysie Łużyckiej od rzeki Żółtej Wody do rzeki Skrody,

e) Płoni od jeziora Płonno do ujścia;

4) monitoringu skuteczności istniejących urządzeń do migracji ryb w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń, a dodatkowo – w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu budowli na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe – analizy możliwości wdrożenia działań zapewniających ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych na rzekach:

a) Bobrze na odcinkach:

- od zbiornika Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku,

- od rzeki Kwisy do ujścia,

b) Nysie Kłodzkiej od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej,

c) Inie od jej źródeł do Krąpieli,

d) Nysie Łużyckiej od rzeki Żółtej Wody do rzeki Skrody,

e) Płoni od jeziora Płonno do ujścia.

Rozdział 2

Zmiany w przepisach

Art. 8. [Prawo budowlane]

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.3)) w art. 29 w ust. 2 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) urządzeń pomiarowych wielkości przepływu wód i jakości wód w zakresie przewodności elektrolitycznej właściwej i temperatury umożliwiających szacowanie sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów;".

Art. 9. [Kodeks karny]

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.4)) w art. 115 w § 13 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) inspektor Inspekcji Wodnej.".

Art. 10. [Prawo ochrony środowiska]

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 400a w ust. 1:

a) dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) opracowywanie planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego, dokumentów, programów i strategii w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz tworzenie i utrzymanie systemu informacyjnego gospodarowania wodami;

1b) opracowywanie działań lub ich części stanowiących strategię morską, których celem jest zapewnienie osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich oraz dobrego stanu środowiska wód morskich, w tym odpowiednio opracowanie, wdrożenie i przegląd wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, programu monitoringu wód morskich oraz programu ochrony wód morskich;",

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu:

„2b) wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;

2c) wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód;",

d) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:

„8d) koszty przeprowadzania czynności, o których mowa w art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824, 1195 i 1719), i kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, w tym pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz na potrzeby działań kontrolnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a lit. a, na zasadach określonych w art. 28f ust. 3 i 4 tej ustawy;";

2) w art. 400b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1a–2c, 5-9a, 11-22 i 24-42 oraz art. 410a ust. 4-6.";

3) w art. 401c uchyla się ust. 12.

Art. 11. [Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia]

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) w art. 96 po § 1ad dodaje się § 1ae w brzmieniu:

„§ 1ae. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4-8 i 12 oraz art. 478 pkt 2, 6, 7, 9, 10 i 12-16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963) można nałożyć grzywnę w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.".

Art. 12. [Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej]

W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 202, 547, 1053, 1088 i 1489) w art. 2 w ust. 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej.".

Art. 13. [Prawo wodne]

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688 i 1890) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - w sprawach decyzji, o których mowa w art. 80, art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 226 ust. 4, art. 271 ust. 7, art. 272 ust. 19, art. 273 ust. 6, art. 275 ust. 15 i 19, art. 310 ust. 7, art. 311 ust. 6 oraz art. 472aa ust. 2;";

2) w art. 16:

a) po pkt 50 dodaje się pkt 50a i 50b w brzmieniu:

„50a) systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych – rozumie się przez to urządzenia lub zespół urządzeń do oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, pozwalające zmniejszyć sumaryczne stężenie chlorków i siarczanów do poziomu stężenia poniżej 1500 mg/l, a w przypadku zakładów innych niż zakłady odprowadzające ścieki o zwiększonym zasoleniu - system pozwalający zmniejszyć sumaryczne stężenie chlorków i siarczanów co najmniej o 500 mg/l, nie wliczając w to wartości oczyszczenia lub podczyszczenia ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, wynikających z obowiązków oczyszczania lub podczyszczania tych ścieków lub wód nałożonych na zakład w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym;

50b) systemie retencyjno-dozującym - rozumie się przez to zespół urządzeń służący do wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, z zakładów do końcowego odbiornika tych ścieków lub wód i ich retencjonowania w okresach obowiązywania na obszarze, na którym są zlokalizowane odbiorniki ścieków, ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, wydanego przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, umożliwiający okresowe wstrzymanie lub ograniczenie wprowadzania tych ścieków lub wód do wód;",

b) po pkt 73 dodaje się pkt 73a w brzmieniu:

„73a) zakładzie odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu - rozumie się przez to zakład wprowadzający do śródlądowych wód powierzchniowych płynących ścieki przemysłowe o sumarycznym stężeniu chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l lub wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, zawierające chlorki i siarczany, niezależnie od sumy stężeń chlorków i siarczanów, jeżeli sumaryczna zawartość stężeń chlorków i siarczanów w odbiornikach tych ścieków lub wód, wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania, przekracza 1000 mg/l;";

3) w art. 76 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) ścieków oczyszczonych do jezior, jeżeli:

a) zakład korzystał z wyłączenia z zakazu określonego w art. 15 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087),

b) czas dopływu oczyszczonych ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny, także w przypadku wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód cieków naturalnych oraz kanałów będących dopływami jezior, oraz

c) są prowadzone pomiary: w sposób ciągły - ilości ścieków, a także w sposób okresowy, nie rzadziej niż raz na kwartał - jakości ścieków";

4) w art. 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, są obowiązane:

1) prowadzić:

a) pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków, a także ewidencję dokonywanych pomiarów,

b) ewidencję każdego zrzutu z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz z przelewów kanalizacji deszczowej, w której wskazuje się datę i czas trwania zrzutu;

2) przechowywać ewidencję, o której mowa w pkt 1 lit. b, przez okres 5 lat na potrzeby kontroli gospodarowania wodami.";

5) po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu:

„Art. 101a. 1. Jeżeli zakład posiada system retencyjno-dozujący, to na obszarze, na którym są zlokalizowane odbiorniki ścieków, zgodnie z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną zakład ten jest obowiązany przez okres suszy hydrologicznej do:

1) wstrzymania wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, do wód lub

2) ograniczenia wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, do wód co najmniej do poziomu 1/2 wysokości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych do wód

- jednak nie dłużej niż do osiągnięcia maksymalnego wypełnienia urządzeń wchodzących w skład tego systemu służących do retencji tych wód lub ścieków, biorąc pod uwagę przewidywaną długość okresu suszy hydrologicznej, a także ewentualną potrzebę zapewnienia zdolności retencyjnych systemu retencyjno-dozującego w okresie następnej suszy, która mogłaby wystąpić w najbliższym okresie.

2. Po zakończeniu okresu suszy zakład, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zwiększania zdolności retencyjnych systemu retencyjno-dozującego, jeżeli warunki środowiskowe na to pozwalają.

3. W przypadku ponownego wystąpienia suszy hydrologicznej zakład, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do stosowania wymagań określonych w ust. 1 w zakresie pozostałej wolnej pojemności urządzeń wchodzących w skład systemu retencyjno-dozującego służących do retencji tych wód lub ścieków, biorąc pod uwagę przewidywaną długość okresu suszy hydrologicznej, a także ewentualną potrzebę zapewnienia zdolności retencyjnych systemu retencyjno-dozującego w okresie następnej suszy, która mogłaby wystąpić w najbliższym okresie.";

6) w art. 130 w ust. 1 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) lokalizowanie pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej.";

7) w art. 140 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) lokalizowanie pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej.";

8) po art. 190 dodaje się art. 190a w brzmieniu:

„Art. 190a. 1. Można uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego lub urządzenia wodnego, z którego korzystanie z wód odbywa się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, lub pozwolenia zintegrowanego, które stanowi:

1) wylot urządzenia służącego do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub urządzeń wodnych,

2) wylot służący do wprowadzania wody do wód, ziemi lub urządzeń wodnych lub

3) pomost i przystań

- przez zastosowanie środków lub urządzeń służących odpowiednio do zablokowania odprowadzania ścieków lub wód z tego urządzenia albo utrudniających wejście na dane urządzenie.

2. Uniemożliwienia korzystania z urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub ograniczenia korzystania z tego urządzenia, dokonuje organ Wód Polskich właściwy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego lub Inspekcja Wodna.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) Inspekcja Wodna niezwłocznie powiadamia o uniemożliwieniu korzystania z urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub ograniczeniu korzystania z tego urządzenia właściwy organ Wód Polskich;

2) właściwy organ Wód Polskich:

a) niezwłocznie powiadamia o uniemożliwieniu korzystania z urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub ograniczeniu korzystania z tego urządzenia odpowiednio właściciela urządzenia wodnego lub podmiot korzystający z tego urządzenia - jeżeli jest możliwe ich ustalenie,

b) podejmuje działania w celu wszczęcia procedury legalizacji urządzenia wodnego – w przypadku korzystania z urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego,

c) podejmuje działania w celu wszczęcia postępowania na podstawie art. 343 ust. 1 lub 6 – w przypadku korzystania z wód przez zakład bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego.

4. Właściciel urządzenia wodnego, o którym mowa w ust. 1, lub podmiot korzystający z tego urządzenia mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, lub od dnia powzięcia wiadomości o uniemożliwieniu korzystania z tego urządzenia lub ograniczeniu korzystania z niego, wnieść sprzeciw do organu, o którym mowa w ust. 2.

5. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, załącza się dokumenty potwierdzające:

1) tytuł prawny podmiotu wnoszącego sprzeciw do dysponowania urządzeniem wodnym;

2) legalność wykonania urządzenia wodnego;

3) legalność korzystania z wód z wykorzystaniem urządzenia wodnego.

6. Właściwy organ Wód Polskich rozpatruje sprzeciw w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i w przypadku:

1) uwzględnienia sprzeciwu - niezwłocznie usuwa zainstalowane przez siebie lub Inspekcję Wodną urządzenia, które uniemożliwiały lub ograniczały korzystanie z wykonanego urządzenia;

2) gdy urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego lub korzystanie z wód z urządzenia wodnego odbywa się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego - odmawia, w drodze decyzji, uwzględnienia sprzeciwu.";

9) w dziale V po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

„Rozdział 1a

Przygotowanie inwestycji w zakresie systemu retencyjno-dozującego

Art. 194a. 1. Do inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemu retencyjno-dozującego o pojemności umożliwiającej wstrzymanie przez co najmniej 5 następujących po sobie dni wprowadzania do wód ścieków lub wód, stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, jeżeli inwestor uzyska pozytywną opinię Prezesa Wód Polskich dotyczącą planowanej inwestycji.

2. Za inwestora, o którym mowa w ust. 1, uznaje się zakład wprowadzający do śródlądowych wód powierzchniowych płynących ścieki przemysłowe lub wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, zawierające chlorki i siarczany lub działający na rzecz takiego zakładu inny podmiot, który zajmuje się lub będzie zajmował się wprowadzeniem wód z zakładów górniczych do wód.

Art. 194b. 1. Prezes Wód Polskich, na wniosek inwestora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku sporządza i przedstawia inwestorowi opinię dotyczącą możliwości zastosowania ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie systemu retencyjno-dozującego, którą przygotowuje z uwzględnieniem:

1) planowanej lokalizacji inwestycji na nieruchomościach osób trzecich, uwzględniając potrzebę stosowania proporcjonalnych ograniczeń praw i wolności osób trzecich, a w szczególności przebiegu inwestycji liniowej po najkrótszej drodze od odbiornika wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych do zakładu górniczego lub zbiornika retencyjnego, w którym są przetrzymywane te wody, chyba że ten przebieg powodowałby większą ingerencję w prawa i wolności osób trzecich, a także z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i terenowych;

2) zakładanego efektu realizacji inwestycji dla środowiska wodnego, uwzględniając potrzebę zapewnienia retencjonowania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, podczas obowiązywania na obszarze, na którym zlokalizowano odbiorniki ścieków, ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną w celu okresowego, trwającego przez co najmniej 5 następujących po sobie dni wstrzymania wprowadzania tych ścieków do wód lub ziemi;

3) potrzeby zwiększenia efektywności działania systemu lub pozytywnego wpływu na środowisko planowanych zmian - w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu retencyjno-dozującego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) opis planowanej lokalizacji inwestycji i stanu prawnego nieruchomości, na której ta inwestycja będzie realizowana;

2) opis zakładanego efektu realizacji inwestycji dla środowiska wodnego z podaniem:

a) zakładanej pojemności zbiorników retencyjnych,

b) ilości ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, odprowadzanych systemem retencyjno-dozującym,

c) maksymalnej ilości ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, wprowadzanych do wód lub ziemi, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym;

3) w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu retencyjno-dozującego - opis zakładanego zwiększenia efektywności działania tego systemu lub opis pozytywnego wpływu planowanych zmian na środowisko.

3. Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor załącza do:

1) wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 oraz z 2023 r. poz. 1890);

2) wniosku o pozwolenie na budowę;

3) odpowiedniej zgody wodnoprawnej, jeżeli jest wymagana.

Art. 194c. Do inwestycji, o której mowa w art. 194a, stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dotyczące inwestycji, o których mowa w art. 1 pkt 1 tej ustawy.

Art. 194d. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wyznaczono tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, leśnych, hodowlanych i ogrodniczych lub tereny łąk lub pastwisk, umożliwia również lokalizację na tych terenach, z wyjątkiem obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, systemów retencyjno-dozujących lub ich części, chyba że ustalenia tego planu miejscowego zakazują ich lokalizacji.";

10) w art. 239 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W skład Wód Polskich wchodzi Inspekcja Wodna.";

11) w art. 240:

a) w ust. 2 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) realizuje zadania Krajowej Inspekcji Wodnej.",

b) w ust. 3 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

„31) realizują zadania regionalnej inspekcji wodnej.",

c) w ust. 4:

- w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy „281 ust. 7,",

- w pkt 3:

- - uchyla się lit. b,

- - dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 472aa ust. 1;";

12) w art. 251 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk służbowych w Wodach Polskich, w tym w Inspekcji Wodnej, na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej, elementy składowe munduru, w tym te wyróżniające mundur Inspekcji Wodnej wśród mundurów Wód Polskich, wzory munduru gospodarki wodnej oraz czas ich używania, mając na uwadze rodzaj stanowisk służbowych, a także potrzebę odróżnienia tego munduru od umundurowania wykorzystywanego przez inne służby.";

13) w dziale VI po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Inspekcja Wodna

Art. 251a. 1. Inspekcją Wodną kieruje Krajowy Inspektor Wodny przy pomocy regionalnych inspektorów wodnych.

2. Prezes Wód Polskich pełni funkcję Krajowego Inspektora Wodnego.

3. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich pełnią funkcje regionalnych inspektorów wodnych.

4. Zadania Inspekcji Wodnej wykonują inspektorzy będący pracownikami Wód Polskich.

5. W skład Inspekcji Wodnej wchodzą:

1) Krajowa Inspekcja Wodna działająca przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej;

2) regionalne inspekcje wodne działające przy regionalnych zarządach gospodarki wodnej.

6. Obszar działania poszczególnych regionalnych inspekcji wodnych wyznacza obszar działania poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Art. 251b. Zadaniem Inspekcji Wodnej jest:

1) kontrola przestrzegania przepisów niniejszej ustawy, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na podstawie tych ustaw;

2) kontrola gospodarowania wodami w zakresie określonym w przepisach działu VII rozdziału 3;

3) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 190a ust. 1 i 3 pkt 1.

Art. 251c. 1. Krajowy Inspektor Wodny kieruje pracą Krajowej Inspekcji Wodnej.

2. Do zadań Krajowej Inspekcji Wodnej należy:

1) koordynacja działalności regionalnych inspekcji wodnych i nadzór nad tą działalnością, w szczególności poprzez wydawanie poleceń dotyczących sposobu realizacji zadań oraz żądanie przekazania informacji;

2) określanie ryzyka wystąpienia potencjalnych zdarzeń mogących powodować negatywne skutki dla wód lub zasobów ryb w wodach w celu eliminacji tych skutków;

3) opracowywanie rocznego planu działania Inspekcji Wodnej;

4) przygotowywanie planu kontroli gospodarowania wodami na dany rok.

Art. 251d. 1. Regionalny inspektor wodny kieruje pracą regionalnej inspekcji wodnej.

2. Regionalny inspektor wodny wykonuje zadania, o których mowa w art. 251b, w zakresie swojej właściwości, oraz przekazuje właściwym organom Wód Polskich dokumentację sporządzoną w ramach czynności służbowych, w celu ewentualnego wszczęcia właściwego postępowania lub podjęcia innych czynności przewidzianych w ustawie.

3. Podczas wykonywania zadań regionalnej inspekcji wodnej, o których mowa w ust. 2, inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej są uprawnieni do:

1) poboru próbek wody i ścieków do badań wykonywanych przez inspektora akredytowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854);

2) nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

3) kontrolowania dokumentów uprawniających do połowu ryb osób dokonujących połowu, a w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia - zatrzymywania tych dokumentów za pokwitowaniem, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się do sądu w terminie 7 dni od dnia ich zatrzymania;

4) kontrolowania liczby, masy i gatunków odłowionych ryb oraz kontrolowania przedmiotów służących do ich połowu;

5) zabezpieczania porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu - w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;

6) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w szczególności w zakresie niezbędnym do ustalenia:

a) maksymalnej technicznej wydajności instalacji lub urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wód lub ziemi przez podmiot wprowadzający ścieki do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,

b) rodzaju ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego;

7) legitymowania świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, a także zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, a w nagłych przypadkach - zwracania się do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji określających szczegółowe zasady żądania takiej pomocy;

9) dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, które zostały określone w przepisach niniejszej ustawy i ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, sporządzania wniosków o ukaranie do sądu w sprawach o wykroczenia, udziału w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w tych sprawach;

10) wstępu i wjazdu na tereny:

a) lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych - w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,

b) elektrowni, młynów i tartaków wodnych, z wyjątkiem terenów i obiektów sił zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych terenów i obiektów, których szczególne przeznaczenie stanowi informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne" lub „ściśle tajne".

4. Inspektor regionalnej inspekcji wodnej w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia jest również uprawniony do:

1) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości;

2) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty - zabezpieczyć;

3) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą celem niezwłocznego przekazania jej Policji.

5. Wstęp na tereny zamknięte, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, następuje za zgodą i pod nadzorem podmiotu zarządzającego tym terenem.

6. Z czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 6 i 8, sporządza się protokół.

7. Do wykonywania przez inspektora regionalnej inspekcji wodnej czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2-10 i ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.

8. Inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Art. 251e. 1. Inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej wykonujący zadania określone w art. 251d ust. 3 mogą być wyposażeni w broń palną na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803, 1030 i 1532).

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej oraz amunicji do niej, oraz środków przymusu bezpośredniego, mając na względzie konieczność uniemożliwienia dostępu do broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego osobom trzecim oraz potrzebę ochrony ewidencji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Art. 251f. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8, 10 i 12-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 202, 547, 1053, 1088, 1489 i 1963), inspektor regionalnej inspekcji wodnej może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, pkt 7, 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, inspektor regionalnej inspekcji wodnej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Art. 251g. 1. Krajowy Inspektor Wodny wskazuje stanowiska pracy w Inspekcji Wodnej, na których wykonuje się zadania związane z wykonywaniem czynności w terenie.

2. Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, może być zatrudniona osoba, która:

1) ukończyła 21. rok życia;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

5) ma wykształcenie wyższe lub przez okres co najmniej 5 lat pełniła służbę w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Urzędzie Ochrony Państwa lub pełniła zawodową służbę wojskową.

Art. 251h. 1. Organy administracji publicznej oraz organizacje społeczne współdziałają z Inspekcją Wodną przy wykonywaniu jej zadań.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na bezpłatnym udzielaniu informacji lub udostępnianiu dokumentów lub danych niezbędnych do podjęcia czynności służbowych wynikających z posiadanych uprawnień.

3. Inspekcja Wodna przy wykonywaniu zadań w zakresie zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom oraz wykrywania wykroczeń i przestępstw, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, współdziała z Państwową Strażą Rybacką.

Art. 251i. 1. Inspekcja Wodna może przekazać dane osobowe państwu trzeciemu lub organizacjom międzynarodowym, na ich wniosek, w przypadku gdy są spełnione warunki przekazywania informacji określone w art. 18a-18d ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 783).

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6)), nie wstrzymuje wykonywania przez Inspekcję Wodną zadań, o których mowa w art. 251b i art. 251c.";

14) w art. 255 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie;";

15) w art. 270:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód:

1) do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw;

2) na potrzeby chowu i hodowli ryb;

3) do celów elektrowni wodnych;

4) do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej, które pobierają, wykorzystują, a następnie odprowadzają do wód lub tej samej warstwy wodonośnej wodę w tej samej ilości i niepogorszonej jakości, z wyjątkiem zmiany jej temperatury.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Opłatę za pobór wód do celów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, ponosi się wyłącznie za ilość energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje z wykorzystaniem wody, która została pobrana, wykorzystana, a następnie odprowadzona do wód lub tej samej warstwy wodonośnej w tej samej ilości i niepogorszonej jakości, z wyjątkiem zmiany jej temperatury, oraz za pobraną bezzwrotnie wodę technologiczną nieprzeznaczoną wprost do celów ogrzewania lub chłodzenia.",

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi zależy od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w przypadku:

1) wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni - od temperatury tych wód;

2) ścieków przemysłowych lub wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany - także od ilości ścieków lub wód oczyszczonych lub podczyszczonych w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych, odprowadzanych z zakładu, zastosowania w zakładzie systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący.",

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Opłatę za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub ziemi wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, a także z pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej, które pobierają wodę, wykorzystują, a następnie odprowadzają do wód lub tej samej warstwy wodonośnej w tej samej ilości i niepogorszonej jakości, z wyjątkiem zmiany jej temperatury, ponosi się wyłącznie w formie opłaty zmiennej.";

16) w art. 271:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, za czas ich wprowadzania uznaje się średnią roczną liczbę zrzutów wód opadowych lub roztopowych ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym z przelewów kanalizacji deszczowej.",

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty stałej za wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do wód, za czas wprowadzania tych ścieków do wód uznaje się, ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym, średnią roczną liczbę zrzutów z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.";

17) w art. 272:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód do celów, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 4, ustala się jako sumę iloczynów jednostkowej stawki opłaty i ilości energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej w instalacji, wyrażonej w MWh, oraz stawki opłaty i ilości wód podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby technologiczne, wyrażonej w m3, nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii cieplnej.

3b. Wysokość opłaty zmiennej za wprowadzanie wód pochodzących z pomp ciepła lub akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej do wód ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości wód wprowadzanych do wód, pochodzących z pomp ciepła lub akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej, wyrażonej w m3, z uwzględnieniem ich temperatury.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych ustala się w toku kontroli gospodarowania wodami, przyjmując pobór wynikający z maksymalnej technicznej wydajności eksploatowanych instalacji lub urządzeń do poboru wód, a także przyjmując okres eksploatacji instalacji lub urządzenia do poboru wód przez jeden kwartał, jeżeli w toku kontroli gospodarowania wodami nie ustalono tego okresu eksploatacji.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej do wód w zakresie ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym opłatę zmienną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z tych przelewów ustala się za każdy przelew w wysokości stanowiącej równowartość 10% ustalonej opłaty zmiennej, o której mowa w ust. 5, należnej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do uruchomienia przelewu.",

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6d w brzmieniu:

„6a. Wysokość opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi ustala się także z uwzględnieniem ilości ścieków oczyszczonych lub podczyszczonych w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych, odprowadzanych z zakładu odprowadzającego ścieki o zwiększonym zasoleniu oraz zastosowania systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący.

6b. W przypadku wprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ilość ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi ustala się w toku kontroli gospodarowania wodami, przyjmując ilość ścieków wynikającą z maksymalnej technicznej wydajności instalacji lub urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, a także przyjmując okres eksploatacji instalacji lub urządzenia do wprowadzania ścieków do wód lub ziemi przez jeden kwartał, jeżeli w toku kontroli gospodarowania wodami nie ustalono tego okresu eksploatacji.

6c. W przypadku wprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ilości substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub ziemi, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu,

3) zawiesiny ogólnej,

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

- ustala się, przyjmując najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla danego rodzaju ścieków, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1.

6d. W przypadku wprowadzania do wód ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej w zakresie ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym opłatę zmienną za wprowadzenie do wód ścieków z tych przelewów ustala się za każdy przelew w wysokości stanowiącej równowartość 10% ustalonej opłaty zmiennej, o której mowa w ust. 6, należnej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do uruchomienia przelewu burzowego.",

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. W przypadku wprowadzania wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ilość wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni ustala się w toku kontroli gospodarowania wodami na podstawie maksymalnej technicznej wydajności instalacji lub urządzeń służących do wprowadzania wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni do wód lub ziemi.

7b. W przypadku wprowadzania wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego temperaturę wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni ustala się, przyjmując najwyższą dopuszczalną temperaturę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1.",

f) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadku wydobywania z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania roślin z wód lub brzegu bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego ilość wydobytego kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wyciętych roślin z wód lub brzegu ustala się na podstawie badań, pomiarów lub innych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami.",

g) po ust. 16b dodaje się ust. 16c i 16d w brzmieniu:

„16c. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne za pobór wód do celów, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 4, jest obowiązany przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej w instalacji do chłodzenia lub ogrzewania, wyrażonej w MWh, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich, w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

16d. Deklaracja, o której mowa w ust. 16c, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu składającego deklarację, określające:

a) nazwę,

b) REGON,

c) adres siedziby,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail;

2) określenie pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej, którego dotyczy deklaracja;

3) określenie ilości energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej w instalacji;

4) określenie kwartału, za który jest składana deklaracja;

5) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:

a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b) znak decyzji,

c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.";

18) w art. 274:

a) w pkt 3 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) do celów, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 4 - 1,00 zł za 1 MWh energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje oraz 0,80 zł za pobór bezzwrotny 1 m3 wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji lub poboru energii cieplnej;",

b) w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4):

- 0,10 zł - dla zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu,

- 0,05 zł - dla pozostałych ścieków;",

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) za wprowadzanie do wód podziemnych 1 m3 wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej:

a) 0,68 zł - jeżeli temperatura wprowadzanych wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej jest wyższa niż +26°C, a nie przekracza +32°C,

b) 1,36 zł - jeżeli temperatura wprowadzanych wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej jest wyższa niż +32°C, a nie przekracza +35°C,

c) 4,24 zł - jeżeli temperatura wprowadzanych wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej jest wyższa niż +35°C;";

19) w art. 277:

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) korzystania z systemu retencyjno-dozującego o określonej pojemności lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt co system retencyjno-dozujący,

f) oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Współczynnik różnicujący jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, dla systemu retencyjno-dozującego o pojemności pozwalającej wstrzymać wprowadzanie do wód ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, przez co najmniej:

1) 5 następujących po sobie dni – wynosi 0,8;

2) 10 następujących po sobie dni – wynosi 0,5.

4. Współczynnik różnicujący jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f, wynosi 0,35.";

20) w art. 279 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) do wód - wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C;";

21) w art. 280 uchyla się pkt 1;

22) uchyla się art. 281;

23) użyte w art. 299 w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 4 wyrazy „opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b" zastępuje się wyrazami „opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 2 lit. b";

24) w art. 303 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.";

25) w art. 335 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Inspekcja Wodna w imieniu Wód Polskich - w zakresie określonym w art. 334 pkt 1-7 oraz 9-13,";

26) w art. 387:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna opracowuje i przekazuje zakładom odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla obszaru lokalizacji zrzutu chlorków i siarczanów dokonywanego przez zakład, a także prognozy hydrologiczne dotyczące suszy hydrologicznej, jeżeli posiada takie informacje.",

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny lub roczniki, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust. 2a;",

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) sposób opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną i prognoz hydrologicznych dotyczących suszy hydrologicznej zakładom odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu;";

27) w art. 394 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych ilości wód i jakości wód służących do badania przewodności i temperatury wody w celu szacowania sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów, a także lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.";

28) w art. 403 w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) miejsce i sposób poboru próbek ścieków;"

b) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) średnią roczną liczbę zrzutów z poszczególnych przelewów burzowych.";

29) w art. 409:

a) w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, a w przypadku wprowadzania ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, przez zakłady odprowadzające ścieki o zwiększonym zasoleniu, także opis ilościowy wód w tym miejscu, określający co najmniej SNQ tych wód;",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód z uwzględnieniem wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, zawiera także określenie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów burzowych.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast do wód, z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z przelewów burzowych kanalizacji deszczowej do wód, zawiera także określenie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej.";

30) w art. 415 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym.";

31) po art. 420 dodaje się art. 420a w brzmieniu:

„Art. 420a. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, na podstawie informacji uzyskiwanych o wydanym, cofniętym, przeniesionym lub ograniczonym pozwoleniu wodnoprawnym, po uprawomocnieniu się decyzji, niezwłocznie informuje państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakładzie, który stał się albo przestał być zakładem odprowadzającym ścieki o zwiększonym zasoleniu, a także o wszelkich zmianach:

1) nazwy tego zakładu i jego adresu do korespondencji;

2) adresu do korespondencji elektronicznej tego zakładu;

3) współrzędnych geograficznych lokalizacji zrzutu wód przez ten zakład, zawierających chlorki i siarczany, do odbiornika wraz z podaniem nazwy tego odbiornika, a jeżeli występuje kilka takich miejsc - współrzędnych każdego z tych miejsc.";

32) po art. 472a dodaje się art. 472aa w brzmieniu:

„Art. 472aa. 1. Administracyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew przepisowi:

1) art. 343 ust. 1, mimo wezwania Wód Polskich, nie usuwa w terminie określonym przez Wody Polskie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo prawnie chronionemu interesowi osób trzecich;

2) art. 389, art. 394 ust. 1 lub art. 425 ust. 1 korzysta z wód, wykonuje urządzenia wodne, roboty w wodach lub inne działania wymagające odpowiedniej zgody wodnoprawnej, bez odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej;

3) art. 101a ust. 1 lub 3 na obszarze, na którym jest zlokalizowany odbiornik ścieków danego zakładu, w okresach obowiązywania ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną nie wstrzymuje lub nie ogranicza wprowadzania do wód ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany.

2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, właściwy organ Wód Polskich, a w odniesieniu do Wód Polskich - minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

3. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi od 5000 zł do 1 000 000 zł, z wyjątkiem:

1) dokonywania poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego - gdzie podstawę ustalenia wysokości kary pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2) wprowadzania ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi - gdzie podstawę ustalenia wysokości kary pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;

3) odprowadzania wód opadowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast do wód - gdzie podstawę ustalenia wysokości kary pieniężnej stanowi 500% opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast do wód.

4. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód Wód Polskich, z wyjątkiem wpływów z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, które w 10% stanowią przychód Wód Polskich, a w 90% - przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. W przypadku administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wymierzanej Wodom Polskim wpływy z tytułu tej kary w części przeznaczonej dla Wód Polskich stanowią dochód budżetu państwa.

6. Do wpływów z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi stosuje się przepis art. 299 ust. 4.";

33) w art. 472c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 472a ust. 1, art. 472aa ust. 1 i art. 472b ust. 1, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

34) w art. 476 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.";

35) w art. 477 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– podlega karze grzywny, przy czym grzywna za wykroczenia, o których mowa w pkt 4-8 i 12, wynosi od 1000 zł do 7500 zł.";

36) w art. 478 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– podlega karze grzywny, przy czym grzywna za wykroczenia, o których mowa w pkt 2, 6, 7, 9, 10 i 12–16, wynosi od 1000 zł do 7500 zł.";

37) po art. 478 dodaje się art. 478a w brzmieniu:

„Art. 478a. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami albo wykrywanie i zwalczanie przestępstw lub wykroczeń przez Inspekcję Wodną,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.";

38) art. 479 otrzymuje brzmienie:

„Art. 479. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 476–478a, następuje na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).";

39) w art. 552:

a) po ust. 2h dodaje się ust. 2ha w brzmieniu:

„2ha. W celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 5a i 6d, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają także informacje o terminach, w których doszło odpowiednio do uruchomienia przelewu kanalizacji deszczowej lub przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.",

b) po ust. 2o dodaje się ust. 2p-2s w brzmieniu:

„2p. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 3a, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w MWh ilość energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej w instalacji oraz wyrażoną w m3 ilość wód podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby technologiczne, nieprzeznaczonych wprost do produkcji energii cieplnej.

2r. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 6a, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają także informacje o:

1) systemie retencyjno-dozującym - jeżeli zakład korzysta z takiego systemu, w tym o lokalizacji i pojemności zbiorników, które wchodzą w skład tego systemu, a także liczbie następujących po sobie dni, w których zakład może wstrzymać zrzut ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia jego zakładów górniczych w okresach suszy hydrologicznej;

2) systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych - jeżeli zakład korzysta z tego systemu, w tym ilości ścieków przemysłowych zawierających chlorki i siarczany lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, które są oczyszczane lub podczyszczane w tym systemie, i parametrach technicznych tego systemu.

2s. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 3b, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość wprowadzanych do wód lub ziemi wód pochodzących z pomp ciepła lub akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej wyrażoną w m3, wraz z informacją o ich temperaturze, odczytaną z urządzeń pomiarowych lub oszacowaną na podstawie obserwacji, analiz lub kalkulacji związanych z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc urządzenia.".

Rozdział 3

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 14. [Przepisy stosowane do postępowań]

1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych dla inwestycji dla Odry stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów art. 3 w zakresie możliwości uzyskania finansowania lub dofinansowania inwestycji dla Odry, o których mowa w art. 2 pkt 10-14, 16-19, 24-27, 29, 31 lit. a i c-i, pkt 32-41, 42 lit. b i c, pkt 44-46 i 48-50.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych dla inwestycji dla Odry, dla których nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli była ona wymagana, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 15. [„Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry”]

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracuje „Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry" w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Projekt „Programu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry" podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa.

3. „Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry" zawiera:

1) opis i ocenę środowiska wodnego rzeki Odry po katastrofie ekologicznej w 2022 r., w szczególności ichtiofauny;

2) ustalenie bieżącego stanu ekosystemu wodnego rzeki Odry;

3) wykaz działań mających na celu przywrócenie zrównoważonego stanu ichtiofauny rzeki Odry oraz niezbędnego do jej odbudowy ekosystemu, w szczególności planowane działania zarybieniowe i planowane terminy ich realizacji;

4) opis innych istotnych działań mających znaczenie dla oceny stanu rzeki Odry.

4. „Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry" opracowuje się na okres 3 lat.

5. „Program odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry" wdrażają Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i minister właściwy do spraw rybołówstwa.

6. Wdrożenie „Programu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry" przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa może nastąpić w szczególności przez opracowanie odpowiednich programów ochrony i odbudowy zasobów, o których mowa w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883), i ich wdrożenie na podstawie art. 2b ust. 3 tej ustawy.

7. W postępowaniach w sprawie szkody w środowisku lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), w których brak jest możliwości zastosowania art. 15 ust. 1 tej ustawy, art. 16 tej ustawy nie stosuje się w zakresie dotyczącym działań możliwych do podjęcia w ramach „Programu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry".

Art. 16. [Wniosek o zmianę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi]

1. Zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, z uwzględnieniem wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, są obowiązane do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przez uzupełnienie ich warunków w zakresie wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej do dnia 1 lipca 2024 r.

2. Wydane przed dniem 1 stycznia 2024 r. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej wygasają, bez odszkodowania, po upływie okresu, na jaki zostały wydane, jednak nie później niż do dnia 1 stycznia 2026 r., jeżeli nie zostały zmienione zgodnie z ust. 1.

3. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych wzywają zakłady, o których mowa w ust. 1, do dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informując jednocześnie o skutkach jego niedopełnienia.

Art. 17. [Wygaśniecie pozwoleń wodnoprawnych wydanych do 1 stycznia 2024 r.]

1. Wydane do dnia 1 stycznia 2024 r. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, w których nie określono sposobu pobierania próbek ścieków, wygasają po upływie okresu, na jaki zostały wydane.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 18. [Postępowania mandatowe]

Do postępowań mandatowych wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r. w sprawach o czyny określone w art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4-8 oraz art. 478 pkt 2, 6 i 12-16 ustawy zmienianej w art. 13 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 19. [Postępowania w sprawie opłaty podwyższonej]

1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2024 r. w sprawie opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, należnej i nieuiszczonej do dnia 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Za korzystanie z usług wodnych, o którym mowa w art. 280 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, do dnia 1 stycznia 2024 r. ponosi się opłatę podwyższoną na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 20. [Umundurowanie inspektorów Inspekcji Wodnej]

Do dnia wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą inspektorzy Inspekcji Wodnej noszą umundurowanie, którego wzór został określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 21. [Przepisy wykonawcze]

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2026 r., i mogą być zmieniane na podstawie przepisów art. 251 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2026 r., i mogą być zmieniane na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 22. [Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód na obszarze zlewni rzeki Odry]

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokona, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód na obszarze zlewni rzeki Odry.

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekaże ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej wyniki przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tego przeglądu, wskazując pozwolenia wodnoprawne, które powinny zostać cofnięte lub ograniczone w celu zapobieżenia zagrożeniu osiągnięcia celów środowiskowych na podstawie art. 415 lub art. 417 ustawy zmienianej w art. 13.

3. Organy właściwe w sprawie pozwoleń zintegrowanych dokonają w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przeglądu pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód na obszarze zlewni rzeki Odry.

4. Organy właściwe w sprawie pozwoleń zintegrowanych przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej wyniki przeglądu pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tego przeglądu, wskazując pozwolenia zintegrowane, które powinny zostać cofnięte lub ograniczone w celu zapobieżenia zagrożeniu osiągnięcia celów środowiskowych na podstawie art. 415 lub art. 417 ustawy zmienianej w art. 13.

Art. 23. [Lista zakładów zaliczanych do zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu]

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, opracuje i przekaże państwowej służbie hydrologiczno-meteorologicznej oraz właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska listę zakładów, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są zaliczane do zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu, podając:

1) nazwę zakładu i adres do korespondencji;

2) adres do korespondencji elektronicznej;

3) współrzędne geograficzne lokalizacji zrzutu wód przez ten zakład, zawierających chlorki i siarczany, do odbiornika wraz z podaniem nazwy tego odbiornika, a jeżeli występuje kilka takich miejsc - współrzędne każdego z tych miejsc.

Art. 24. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji dla Odry Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynosi 1 234 279 661 zł, w tym w:

1) 2023 r. - 0 zł;

2) 2024 r. - 48 553 640,53 zł;

3) 2025 r. - 96 039 557,22 zł;

4) 2026 r. - 220 923 258,46 zł;

5) 2027 r. - 351 367 110,57 zł;

6) 2028 r. - 336 779 956,99 zł;

7) 2029 r. - 180 616 137,23 zł;

8) 2030 r. - 0 zł;

9) 2031 r. - 0 zł;

10) 2032 r. - 0 zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wdraża mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 25. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa z części budżetowych, których dysponentami są właściwi wojewodowie, będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w obszarach, w których podejmowano działania związane z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze w 2022 r., w celu polepszenia gotowości do podejmowania działań prowadzących do usuwania skutków zagrożeń występujących w środowisku wodnym, wynosi 10 144 574 zł, w tym w:

1) 2023 r. - 0 zł;

2) 2024 r. - 5 000 000,00 zł;

3) 2025 r. - 5 144 574,00 zł;

4) 2026 r. - 0 zł;

5) 2027 r. - 0 zł;

6) 2028 r. - 0 zł;

7) 2029 r. - 0 zł;

8) 2030 r. - 0 zł;

9) 2031 r. - 0 zł;

10) 2032 r. - 0 zł.

2. Właściwi wojewodowie monitorują wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 właściwy wojewoda wdraża mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 26. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw klimatu, będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych dla Inspekcji Ochrony Środowiska na realizację ustawowych zadań dotyczących kontroli gospodarowania wodami, o których mowa w art. 335 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, niezbędnych do poprawy środowiska wodnego rzeki Odry i jej zlewni, wynosi 1 617 500 zł, w tym w:

1) 2023 r. - 0 zł;

2) 2024 r. - 1 450 000 zł;

3) 2025 r. - 20 000 zł;

4) 2026 r. - 20 000 zł;

5) 2027 r. - 20 000 zł;

6) 2028 r. - 20 000 zł;

7) 2029 r. - 27 500 zł;

8) 2030 r. - 20 000 zł;

9) 2031 r. - 20 000 zł;

10) 2032 r. - 20 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw klimatu wdraża mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 27. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 13 pkt 1, 6, 7, 11 lit. c, pkt 14-16, pkt 17 lit. a-f, pkt 18 lit. a i c, pkt 19, pkt 20-23, 28, 29 lit. b i c oraz pkt 32-39 i art. 16-19, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

2) art. 9, art. 12, art. 13 pkt 10, 11 lit. a i b, pkt 12, 13 i 25 oraz art. 20 i art. 21 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;

3) art. 13 pkt 17 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.;

4) art. 13 pkt 18 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2030 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762 i 1890.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 818, 852, 1234, 1834 i 1860.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762 i 1890.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Załącznik 1. [WYKAZ INWESTYCJI W AGLOMERACJACH W DORZECZU ODRY, W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY LUB MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW]

Załączniki do ustawy z dnia 13 lipca 2023 r.
(Dz. U. poz. 1963)

Załącznik nr 1

WYKAZ INWESTYCJI W AGLOMERACJACH W DORZECZU ODRY, W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY LUB MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wojcieszów, woj. dolnośląskie;

2. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Podgórzyn, woj. łódzkie;

3. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Biała, woj. łódzkie;

4. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stare Kunowo, woj. lubuskie;

5. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sośnicowice, woj. śląskie;

6. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Woźniki - Psary, woj. śląskie;

7. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Przezchlebie, woj. śląskie;

8. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nędza, woj. śląskie;

9. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Konopiska, woj. śląskie;

10. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Krzyżanowice, woj. śląskie;

11. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Goleszów, woj. śląskie;

12. Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Powidz, woj. wielkopolskie;

13. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Gniewków, woj. dolnośląskie ;

14. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie;

15. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żarki, woj. śląskie;

16. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Koziegłowy, woj. śląskie;

17. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Popów, woj. śląskie;

18. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syrynia, woj. śląskie;

19. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Zebrzydowice, woj. śląskie;

20. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie;

21. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Zbąszyń, woj. wielkopolskie;

22. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Ślesin, woj. wielkopolskie;

23. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stare Miasto, woj. wielkopolskie;

24. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Krzymów, woj. wielkopolskie;

25. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Niepruszewo, woj. wielkopolskie;

26. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stepnica, woj. zachodniopomorskie;

27. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trzebnica, woj. dolnośląskie;

28. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kamienna Góra, woj. dolnośląskie;

29. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żarów, woj. dolnośląskie;

30. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie;

31. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie;

32. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żórawina, woj. dolnośląskie;

33. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Złoty Stok, woj. dolnośląskie;

34. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Chocianów, woj. dolnośląskie;

35. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dziećmorowice, woj. dolnośląskie;

36. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Legnickie Pole, woj. dolnośląskie;

37. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie;

38. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie;

39. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie;

40. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Tułowice, woj. opolskie;

41. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Lyski, woj. śląskie;

42. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Gierałtowice, woj. śląskie;

43. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Lipie, woj. śląskie;

44. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Krupski Młyn, woj. śląskie;

45. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Buk, woj. wielkopolskie;

46. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sieraków, woj. wielkopolskie;

47. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Jastrowie, woj. wielkopolskie;

48. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Jutrosin, woj. wielkopolskie;

49. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Okonek, woj. wielkopolskie;

50. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Tuliszków, woj. wielkopolskie;

51. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dopiewo, woj. wielkopolskie;

52. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Strykowo, woj. wielkopolskie;

53. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Włoszakowice, woj. wielkopolskie;

54. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Szczecinek, woj. zachodniopomorskie;

55. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Gryfino, woj. zachodniopomorskie;

56. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dobrzany, woj. zachodniopomorskie;

57. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Biały Bór, woj. zachodniopomorskie;

58. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Drawno, woj. zachodniopomorskie;

59. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie;

60. Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Moryń, woj. zachodniopomorskie;

61. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wrocław, woj. dolnośląskie;

62. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dzierżoniów, woj. dolnośląskie;

63. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Mysłakowice, woj. dolnośląskie;

64. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Walim, woj. dolnośląskie;

65. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobótka, woj. dolnośląskie;

66. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Prochowice, woj. dolnośląskie;

67. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wisznia Mała, woj. dolnośląskie;

68. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Świerzawa, woj. dolnośląskie;

69. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie;

70. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dobroszyce, woj. dolnośląskie;

71. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dziećmorowice, woj. dolnośląskie;

72. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Zawonia, woj. dolnośląskie;

73. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie;

74. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Łódź, woj. łódzkie;

75. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wartkowice, woj. łódzkie;

76. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wierzchlas, woj. łódzkie;

77. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Bolesławiec, woj. łódzkie;

78. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Mokrsko, woj. łódzkie;

79. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Gomunice, woj. łódzkie;

80. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dobiegniew, woj. lubuskie;

81. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Opole, woj. opolskie;

82. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Ozimek, woj. opolskie;

83. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Olesno, woj. opolskie;

84. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Tułowice, woj. opolskie;

85. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Mikołów, woj. śląskie;

86. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Mykanów, woj. śląskie;

87. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Blachownia, woj. śląskie;

88. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sieraków Śląski, woj. śląskie;

89. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Miedźno, woj. śląskie;

90. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Olsztyn, woj. śląskie;

91. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Poraj, woj. śląskie;

92. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pogwizdów, woj. śląskie;

93. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Krotoszyn, woj. wielkopolskie;

94. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Września, woj. wielkopolskie;

95. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Rawicz, woj. wielkopolskie;

96. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wągrowiec, woj. wielkopolskie;

97. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Komorniki, woj. wielkopolskie;

98. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Miasto Słupca, woj. wielkopolskie;

99. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kostrzyn, woj. wielkopolskie;

100. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie;

101. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Odolanów, woj. wielkopolskie;

102. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Strzałkowo, woj. wielkopolskie;

103. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wysoka, woj. wielkopolskie;

104. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Rokietnica, woj. wielkopolskie;

105. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Margonin, woj. wielkopolskie;

106. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Lwówek, woj. wielkopolskie;

107. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie;

108. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Ryczywół, woj. wielkopolskie;

109. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trzcinica, woj. wielkopolskie;

110. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kramsk, woj. wielkopolskie;

111. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Połajewo, woj. wielkopolskie;

112. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Skulsk, woj. wielkopolskie;

113. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nagradowice, woj. wielkopolskie;

114. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Rososzyca, woj. wielkopolskie;

115. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Blizanów, woj. wielkopolskie;

116. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dziwnów, woj. zachodniopomorskie;

117. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie;

118. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Świdwin, woj. zachodniopomorskie;

119. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Jarosławiec, woj. zachodniopomorskie;

120. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Chociwel, woj. zachodniopomorskie;

121. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Manowo, woj. zachodniopomorskie;

122. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie;

123. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Szczecin Prawobrzeże, woj. zachodniopomorskie.

Załącznik 2. [WYKAZ INWESTYCJI W AGLOMERACJACH W DORZECZU ODRY W ZAKRESIE BUDOWY LUB MODERNIZACJI SIECI KANALIZACYJNEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ INWESTYCJI W AGLOMERACJACH W DORZECZU ODRY W ZAKRESIE BUDOWY LUB MODERNIZACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wrocław, woj. dolnośląskie;

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Bielawa, woj. dolnośląskie;

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Ruda, woj. dolnośląskie;

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie;

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie;

6. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kowary, woj. dolnośląskie;

7. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ziębice, woj. dolnośląskie;

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Trzebnica, woj. dolnośląskie;

9. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kamienna Góra, woj. dolnośląskie;

10. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Bolków, woj. dolnośląskie;

11. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Bogatynia, woj. dolnośląskie;

12. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Żarów, woj. dolnośląskie;

13. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Walim, woj. dolnośląskie;

14. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie;

15. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Długołęka, woj. dolnośląskie;

16. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Piechowice, woj. dolnośląskie;

17. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lubawka, woj. dolnośląskie;

18. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ścinawa, woj. dolnośląskie;

19. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Olszyna, woj. dolnośląskie;

20. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie;

21. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sobótka, woj. dolnośląskie;

22. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie;

23. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wojcieszów, woj. dolnośląskie;

24. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie;

25. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Siechnice, woj. dolnośląskie;

26. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie;

27. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stanowice, woj. dolnośląskie;

28. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wisznia Mała, woj. dolnośląskie;

29. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lubomierz, woj. dolnośląskie;

30. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Świerzawa, woj. dolnośląskie;

31. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Podgórzyn, woj. dolnośląskie;

32. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kobierzyce, woj. dolnośląskie;

33. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Żórawina, woj. dolnośląskie;

34. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie;

35. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Chełmsko Śląskie, woj. dolnośląskie;

36. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sułów, woj. dolnośląskie;

37. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Borek Strzeliński, woj. dolnośląskie;

38. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lubiąż, woj. dolnośląskie;

39. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Złoty Stok, woj. dolnośląskie;

40. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Udanin, woj. dolnośląskie;

41. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Chocianów, woj. dolnośląskie;

42. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dziećmorowice, woj. dolnośląskie;

43. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gniewków, woj. dolnośląskie;

44. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Zawonia, woj. dolnośląskie;

45. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie;

46. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie;

47. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie;

48. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Barcin, woj. kujawsko-pomorskie;

49. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie;

50. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie;

51. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie;

52. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie;

53. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie;

54. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie;

55. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie;

56. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gębice, woj. kujawsko-pomorskie;

57. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie;

58. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie;

59. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Łódź, woj. łódzkie;

60. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Łask, woj. łódzkie;

61. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rzgów, woj. łódzkie;

62. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wierzchlas, woj. łódzkie;

63. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mokrsko, woj. łódzkie;

64. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gomunice, woj. łódzkie;

65. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Biała, woj. łódzkie;

66. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie;

67. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Drezdenko, woj. lubuskie;

68. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sława, woj. lubuskie;

69. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rzepin, woj. lubuskie;

70. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stare Kurowo, woj. lubuskie;

71. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Pszczew, woj. lubuskie;

72. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dobiegniew, woj. lubuskie;

73. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Opole, woj. opolskie;

74. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Częstochowa, woj. śląskie;

75. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mikołów, woj. śląskie;

76. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Myszków, woj. śląskie;

77. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kłobuck, woj. śląskie;

78. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lyski, woj. śląskie;

79. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mykanów, śląskie;

80. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Blachownia, woj. śląskie;

81. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gierałtowice, woj. śląskie;

82. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Poczesna, woj. śląskie;

83. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Pilchowice, woj. śląskie;

84. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rędziny, woj. śląskie;

85. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sieraków Śląski, woj. śląskie;

86. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Tworóg, woj. śląskie;

87. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kłomnice, woj. śląskie;

88. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lipie, woj. śląskie;

89. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krzanowice, woj. śląskie;

90. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kruszyna, woj. śląskie;

91. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krupski Młyn, woj. śląskie;

92. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kuźnia Raciborska, woj. śląskie;

93. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sośnicowice, woj. śląskie;

94. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Woźniki - Psary, woj. śląskie;

95. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Huby, woj. śląskie;

96. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Przezchlebie, woj. śląskie;

97. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nędza, woj. śląskie;

98. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Koziegłowy, woj. śląskie;

99. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kochcice, woj. śląskie;

100. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Żernica, woj. śląskie;

101. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Popów, woj. śląskie;

102. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Żarki Letnisko, woj. śląskie;

103. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Konopiska, woj. śląskie;

104. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Syrynia, woj. śląskie;

105. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kończyce Małe, woj. śląskie;

106. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krzyżanowice, woj. śląskie;

107. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rudy, woj. śląskie;

108. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Goleszów, woj. śląskie;

109. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ornontowice, woj. śląskie;

110. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Poznań, woj. wielkopolskie;

111. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mosina - Puszczykowo, woj. wielkopolskie;

112. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krotoszyn, woj. wielkopolskie;

113. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Września, woj. wielkopolskie;

114. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ostrzeszów, woj. wielkopolskie;

115. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Murowana Goślina, woj. wielkopolskie;

116. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rawicz, woj. wielkopolskie;

117. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie;

118. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Oborniki, woj. wielkopolskie;

119. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wągrowiec, woj. wielkopolskie;

120. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Międzychód, woj. wielkopolskie;

121. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kórnik, woj. wielkopolskie;

122. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Trzemeszno, woj. wielkopolskie;

123. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Komorniki, woj. wielkopolskie;

124. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Miasto Słupca, woj. wielkopolskie;

125. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kostrzyn, woj. wielkopolskie;

126. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie;

127. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kłodawa, woj. wielkopolskie;

128. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ujście, woj. wielkopolskie;

129. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Miejska Górka, woj. wielkopolskie;

130. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Jastrowie, woj. wielkopolskie;

131. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wysoka, woj. wielkopolskie;

132. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ślesin, woj. wielkopolskie;

133. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rokietnica, woj. wielkopolskie;

134. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Koźminek, woj. wielkopolskie;

135. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Margonin, woj. wielkopolskie;

136. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie;

137. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rakoniewice, woj. wielkopolskie;

138. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Przemęt, woj. wielkopolskie;

139. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nekla, woj. wielkopolskie;

140. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ryczywół, woj. wielkopolskie;

141. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Tuliszków, woj. wielkopolskie;

142. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Zagórów, woj. wielkopolskie;

143. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Trzcinica, woj. wielkopolskie;

144. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Chocicza, woj. wielkopolskie;

145. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kramsk, woj. wielkopolskie;

146. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kłecko, woj. wielkopolskie;

147. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włoszakowice, woj. wielkopolskie;

148. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Połajewo, woj. wielkopolskie;

149. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mieścisko, woj. wielkopolskie;

150. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ostroróg, woj. wielkopolskie;

151. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sławsk Rzgów, woj. wielkopolskie;

152. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Otorowo, woj. wielkopolskie;

153. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Pakosław, woj. wielkopolskie;

154. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Skulsk, woj. wielkopolskie;

155. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nagradowice, woj. wielkopolskie;

156. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rososzyca, woj. wielkopolskie;

157. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Brzeźno, woj. wielkopolskie;

158. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wijewo, woj. wielkopolskie;

159. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Chludowo, woj. wielkopolskie;

160. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Jaraczewo, woj. wielkopolskie;

161. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Blizanów, woj. wielkopolskie;

162. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Koszalin, woj. zachodniopomorskie;

163. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Szczecinek, woj. zachodniopomorskie;

164. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Police, woj. zachodniopomorskie;

165. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gryfino, woj. zachodniopomorskie;

166. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mielno, woj. zachodniopomorskie;

167. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Myślibórz, woj. zachodniopomorskie;

168. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wiejska Darłowo, woj. zachodniopomorskie;

169. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Choszczno, woj. zachodniopomorskie;

170. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie;

171. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Chojna, woj. zachodniopomorskie;

172. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie;

173. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Jarosławiec, woj. zachodniopomorskie;

174. Obszar i granice aglomeracji Gminy Bobolice, woj. zachodniopomorskie;

175. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sianów, woj. zachodniopomorskie;

176. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dobrzany, woj. zachodniopomorskie;

177. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stepnica, woj. zachodniopomorskie;

178. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Biały Bór, woj. zachodniopomorskie;

179. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie;

180. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Manowo, woj. zachodniopomorskie;

181. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Drawno, woj. zachodniopomorskie;

182. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie;

183. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie;

184. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Warnice, woj. zachodniopomorskie;

185. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Szczecin Prawobrzeże, woj. zachodniopomorskie;

186. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dobra, woj. zachodniopomorskie;

187. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Świdwin, woj. zachodniopomorskie;

188. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Moryń, woj. zachodniopomorskie;

189. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Świeszyno, woj. zachodniopomorskie;

190. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wrocław, woj. dolnośląskie;

191. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Bielawa, woj. dolnośląskie;

192. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dzierżoniów, woj. dolnośląskie;

193. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie;

194. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Trzebnica, woj. dolnośląskie;

195. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kamienna Góra, woj. dolnośląskie;

196. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Bogatynia, woj. dolnośląskie;

197. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Żarów, woj. dolnośląskie;

198. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Walim, woj. dolnośląskie;

199. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie;

200. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lubawka, woj. dolnośląskie;

201. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sobótka, woj. dolnośląskie;

202. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wojcieszów, woj. dolnośląskie;

203. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Prochowice, woj. dolnośląskie;

204. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Siechnice, woj. dolnośląskie;

205. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wisznia Mała, woj. dolnośląskie;

206. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lubomierz, woj. dolnośląskie;

207. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kobierzyce, woj. dolnośląskie;

208. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Legnickie Pole, woj. dolnośląskie;

209. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie;

210. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie;

211. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Łódź, woj. łódzkie;

212. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wartkowice, woj. łódzkie;

213. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Opole, woj. opolskie;

214. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ozimek, woj. opolskie;

215. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Popielów - Karłowice, woj. opolskie;

216. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Częstochowa, woj. śląskie;

217. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cieszyn, woj. śląskie;

218. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mikołów, woj. śląskie;

219. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Myszków, woj. śląskie;

220. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Blachownia, woj. śląskie;

221. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gierałtowice, woj. śląskie;

222. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Pilchowice, woj. śląskie;

223. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krupski Młyn, woj. śląskie;

224. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kuźnia Raciborska, woj. śląskie;

225. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Przezchlebie, woj. śląskie;

226. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Poznań, woj. wielkopolskie;

227. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie;

228. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krotoszyn, woj. wielkopolskie;

229. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Września, woj. wielkopolskie;

230. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie;

231. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wągrowiec, woj. wielkopolskie;

232. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kórnik, woj. wielkopolskie;

233. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Miasto Słupca, woj. wielkopolskie;

234. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kostrzyn, woj. wielkopolskie;

235. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wysoka, woj. wielkopolskie;

236. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rokietnica, woj. wielkopolskie;

237. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rakoniewice, woj. wielkopolskie;

238. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dopiewo, woj. wielkopolskie;

239. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Chocicza, woj. wielkopolskie;

240. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nagradowice, woj. wielkopolskie;

241. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Racot, woj. wielkopolskie;

242. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rososzyca, woj. wielkopolskie;

243. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Blizanów, woj. wielkopolskie;

244. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Koszalin, woj. zachodniopomorskie;

245. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dziwnów, woj. zachodniopomorskie;

246. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gryfino, woj. zachodniopomorskie;

247. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Myślibórz, woj. zachodniopomorskie;

248. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Świdwin, woj. zachodniopomorskie;

249. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Obszar i granice aglomeracji Gminy Bobolice, woj. zachodniopomorskie;

250. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dobrzany, woj. zachodniopomorskie;

251. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stepnica, woj. zachodniopomorskie;

252. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Pełczyce, woj. zachodniopomorskie;

253. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Drawno, woj. zachodniopomorskie;

254. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie;

255. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Warnice, woj. zachodniopomorskie;

256. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Szczecin Prawobrzeże, woj. zachodniopomorskie;

257. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Dobra, woj. zachodniopomorskie;

258. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Moryń, woj. zachodniopomorskie;

259. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA