REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2531

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 285);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1183);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1785);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 554);

5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1983);

6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 67).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 285), które stanowią:

„§ 2. 1. Zeznania, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. f i g rozporządzenia zmienianego w § 1, przesyłane za lata podatkowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, przesyłane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 października 2020 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

3. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 47 i 48 rozporządzenia zmienianego w § 1, przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 stycznia 2021 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

4. Pozycję o wysokości przychodu, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5 lit. b, c i g rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w przypadku deklaracji lub podań przesyłanych w 2021 r. stanowi odpowiednio:

1) poz. 59, 61 lub 116 albo poz. 60, 62 lub 173, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) za 2019 r.;

2) poz. 20 lub 25 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) za 2019 r.;

3) poz. 38 lub 40 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) za 2019 r.

§ 3. Przepisy § 6 pkt 12 i § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do podań składanych na portalu podatkowym od dnia 1 lutego 2021 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1183), które stanowią:

„§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 8 pkt 5 i 19 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane do dnia 30 września 2021 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 34 i 41 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane do dnia 30 września 2021 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1785), które stanowią:

„§ 2. Do dnia 8 listopada 2021 r. deklaracje, o których mowa w § 6 pkt 4 i 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, opartym na zestawie unikalnych danych określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 554), które stanowią:

„§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 8 pkt 1-4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 kwietnia 2022 r. mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Deklaracja, o której mowa w § 8 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana w celu przedpłacenia produkcji wyrobów akcyzowych prowadzonej przed dniem 1 kwietnia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

3. Deklaracja, o której mowa w § 8 pkt 9a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

4. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 30-33 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 kwietnia 2022 r. mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

5. Deklaracja, o której mowa w § 11 pkt 35 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana w celu przedpłacenia produkcji wyrobów akcyzowych prowadzonej przed dniem 1 kwietnia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

6. Deklaracja, o której mowa w § 11 pkt 38a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze w zakresie § 10 pkt 3 lit. aa-ae, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1983), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

6) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 67), które stanowią:

„§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 8 pkt 9b i § 11 pkt 38b rozporządzenia zmienianego w § 1, przesyłane po dniu 31 grudnia 2022 r. za okresy rozliczeniowe przypadające od trzeciego kwartału 2021 r. do czwartego kwartału 2022 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa odpowiednio w § 4 pkt 3 albo 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. b tiret drugie w zakresie § 10 pkt 3 lit. bc oraz pkt 7 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.”.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2531)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. 1. Deklaracje i podania mogą być przesyłane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo

2) przez portal podatkowy, albo

3) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

2.2) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

3. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-11A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.3)), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu.

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 4. Deklaracje i podania mogą być opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez ten portal podatkowy, albo

3) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo

4) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:

a) (uchylona)4)

b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo

c) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo

5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

§ 5. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje deklaracji i podań.

2.5) Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.

§ 6. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane:

1) (uchylony);6)

2) (uchylony);6)

3)7) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);

4) (uchylony);8)

5) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

6) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);

7) (uchylony);9)

8) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

9) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

10) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);

11) (uchylony);10)

12)11) (uchylony);12)

13)13) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

§ 7.14) 1. W przypadku deklaracji i podań wymienionych w § 6 pkt 3, 5, 6, 8-10 i 13 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:15)

1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

2) imieniu (pierwszym);

3) nazwisku;

4) dacie urodzenia;

5) identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.

2. (uchylony);16)

3. (uchylony).16)

§ 8. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane:

1)17) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

2)17) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

3)18) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);

4)17) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

5)19) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

6)20) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);

7)21) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);

8)21) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);

9)21) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);

9a)22) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);

9b)23) (uchylony);24)

10)25) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;

10a) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;

11) (uchylony);26)

12) (uchylony);26)

12a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);

12b)27) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;

13) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;

14) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);

15) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

16) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);

17) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;

18) deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14);

19)28) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);

20)28) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);

21) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);

22) informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).

§ 9. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:

1) imieniu (pierwszym);

2) nazwisku;

3) adresie poczty elektronicznej;

4) 17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.

§ 10. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:

1) (uchylony);29)

2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:

a) (uchylona),30)

b) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R),

c)31) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);

3)32) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:

a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),

aa)33) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

ab)33) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

ac)34) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn),

ad)33) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

ae)33) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),

af)35) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA),

b) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US),

ba)36) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),

bb)36) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne,

bc)37) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej,

bd)38) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,

be)38) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA),

bf)38) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P),

bg)38) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS),

bh)38) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG),

bi)38) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL),

c) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,

d) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego.

§ 11. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

1) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);


2)39) deklaracje o podatku od towarów i usług:

a) (VAT-8),

b) (VAT-9M);

3)39) deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10);

4)39) deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11);

5) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);

6) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);

7) informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);

8) (uchylony);

9)40) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE);

10)40) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UEK);

11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

12) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);

13) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

14) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);

15) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

16) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

a) (PIT-36),

b) (PIT-36S),

c) (PIT-36L),

d) (PIT-36LS),

e) (PIT-37),

f) (PIT-38),

g) (PIT-39);

17)41) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);

18) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);

18a) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28S);

19) (uchylony);42)

20) (uchylony);42)

21) deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

22) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

23) informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

24) informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);

25) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);

25a) informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);

26)43) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);

27)44) oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);

28) (uchylony);

29) (uchylony);45)

30)46) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

31)46) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

32)47) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);

33)46) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

34)48) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędów silników spalinowych) (AKC-WG);

35)49) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);

36)50) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);

37)50) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);

37a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);

38)51) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);

38a)52) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);

38b)53) (uchylony);54)

39)55) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;

39a) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;

39b)56) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;

40) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;

40a) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;

41)57) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);

42)57) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);

43) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1);

44) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);

45) informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);

46) deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej;

47)58) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ);

48)58) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS);

49)59) informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ);

50)59) informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (PIT-CSR/PIT-CSRS);

51)59) informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (PIT-RB/PIT-RBS);

52)59) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

§ 12. 1. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:

1) numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);

2) kwocie podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;

3) kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.

2. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w § 11 pkt 2-7, 9-18a, 21-27, 30-38a i 39-52, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:60)

1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

2) imieniu (pierwszym);

3) nazwisku;

4) dacie urodzenia;

5)61) wysokości przychodu wykazanego, odpowiednio, w:

a)62) poz. 50 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

b)62) poz. 61, 63, 65 lub 125 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 62, 64, 66 lub 187, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

c)62) poz. 21 lub 26 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

d)62) poz. 36, 38, 40 lub 72 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 37, 39, 41 lub 106, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

e) poz. 24 lub 34 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

g)63) poz. 36 lub 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A),

h)64) (uchylona)65)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

§ 13. 1. Deklaracje i podania, o których mowa w § 6, § 8 i § 11, przesyła się, stosując:

1) reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,

2) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,

3) specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań

- dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

2. Dowód złożenia deklaracji i podań stanowi urzędowe poświadczenie odbioru tworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności oraz umocowania do podpisywania tych dokumentów.

§ 14. Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2, 3 i 5, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 15. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, może być opatrywana informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), przesyłana za okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których termin złożenia informacji upływa począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane:

1) deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 lipca 2016 r.;

2) dotyczące, odpowiednio, wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2015 r.:

a) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),

b) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

3) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), przesyłana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.;

4) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), przesyłana począwszy za II kwartał 2017 r.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385 i 550).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.


1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 554), które weszło w życie z dniem 9 marca 2022 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787 i 1843.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 67), które weszło w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 285), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2021 r.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1983), które weszło w życie z dniem 23 września 2022 r.

9) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

10) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

12) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

13) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1183), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

22) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

24) Przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

26) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

27) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19

29) Przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

30) Przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

33) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

34) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

35) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

36) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

37) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

38) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

42) Przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

43) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

45) Przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

50) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

51) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

52) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

53) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

54) Przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

55) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

56) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

57) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 19.

58) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

59) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

60) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

62) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia o którym mowa w odnośniku 4.

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b tiret drugie rozporządzenia o którym mowa w odnośniku 4.

64) Dodana przez § 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

65) Przez § 1 pkt 8 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-23
  • Data wejścia w życie: 2023-11-23
  • Data obowiązywania: 2024-02-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA