REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2641

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (Dz. U. poz. 1021) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Pomoc publiczna na przedsięwzięcia w zakresie:

1) infrastruktury badawczej - może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza równowartości 35 000 000 euro na infrastrukturę badawczą;

2) szkoleń - może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza równowartości 3 000 000 euro na projekt szkoleniowy.”.

§ 2. [Stosowanie maksymalnych wielkości pomocy]

W przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie wniosków o jej udzielenie złożonych w ramach naboru tych wniosków zakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się maksymalne wielkości tej pomocy, o których mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: K. Szczucki


1) Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zgodnie z § 1 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2599) zapewnia obsługę Ministra Edukacji i Nauki, który kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA